Project en Berlijn studiereis ‘Business Value of AI’

Het Groningen Digital Business Centre (GDBC) van de Rijksuniversiteit Groningen en Samenwerking Noord organiseren samen een “Learning Community” getiteld “Business Value of Artificial Intelligence”.  Een Learning Community betekent concreet een project waarin we met studenten en professionals van ledenorganisaties van Samenwerking Noord samen aan de slag gaan met digitale innovatie. We leggen in dit geval de focus op Artificial Intelligence, een belangrijk toekomstthema voor al onze ledenorganisaties.  

Doel  

De bedoeling is dat de studenten onderzoek doen naar bestaande of mogelijke toepassingen van AI in relatie tot actuele vraagstukken van de deelnemende organisaties. De studenten verdiepen zich in deze vraagstukken en brengen hierover een onderbouwd advies uit. Deelnemende organisaties worden zo ondersteund in het (verder) ontdekken van het potentieel van AI en ze maken bovendien kennis met geselecteerde talenten en met de academische expertise van de universiteit. Samenwerking Noord wil hiermee de onderlinge samenwerking rond AI verder op gang brengen binnen de vereniging.  

Praktische invulling 
We selecteren 24 gemotiveerde studenten voor deze Learning Community, die we aan 6 ledenorganisaties van Samenwerking Noord koppelen.  Voor de studenten is dit een activiteit buiten het curriculum. Onderdeel van het project is een gezamenlijk bezoek aan de HUB in Berlijn, een grote IT-innovatiebeurs/congres, van 21 tot 23 juni. AI is hier een belangrijk thema, zie https://www.hub.berlin/  

We zullen als delegatie uit Noord-Nederland ook een gezamenlijke workshop verzorgen op de conferentie. Het bezoek aan de HUB is afhankelijk van de Corona situatie. Als het bezoek aan de HUB onverhoopt niet door kan gaan, dan zullen we de opzet moeten aanpassen. 

Tijdplanning
Studenten komen regelmatig bijeen met de begeleiders om over hun onderzoek te praten en om gastcolleges te volgen. Daarnaast zijn er enkele bijeenkomsten waarop ook de deelnemende organisaties aanwezig zullen zijn.  

De deelnemende organisaties die een opdracht verstrekken, verwachten we op de volgende data: 

Dinsdag 19 april van 16-18 uur  
Startbijeenkomst waarop deelnemende organisaties zich presenteren en hun vraagstuk introduceren  

Dinsdag 31 mei van 16-18 uur
Voorbereidingsbijeenkomst voor het bezoek aan de HUB, tevens update van de stand van zaken van het onderzoek 

Dinsdag 21 tot en met donderdag 23 juni, drie gehele dagen (vertrek in de ochtend, terugkomst laat in de avond/nacht)
Bezoek aan de Berlin HUB 

Dinsdag 28 juni van 16-18 uur
Afsluiting met presentatie van de projectresultaten, ook toegankelijk voor andere ledenorganisaties van Samenwerking Noord 

Alle bijeenkomsten hebben plaats bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde in het Duisenberg gebouw op de Zernike Campus. De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Engels. De studenten werken in multidisciplinaire groepen die in overleg ook hun opdrachtgevers zullen bezoeken op hun eigen locaties. 

Gevraagde bijdrage vanuit deelnemende organisaties
Deelnemende organisaties formuleren een projectopdracht en dragen bij door inzet van hun tijd. Ze reizen met 1 of 2 personen mee naar Berlijn in juni. We bieden een reisarrangement aan vanuit het project, voor een aantrekkelijk bedrag van plm. 350 euro p.p. (indicatief), inclusief busreis, transfers in Berlijn, 2 hotelovernachtingen, een deel van de maaltijden. Speciaal voor deelnemers aan dit project hebben we gratis tickets kunnen regelen voor de HUB in Berlijn. Normaliter betalen bedrijfsdeelnemers een bedrag van 300 euro per persoon aan conferentiekosten.  

Meedoen?
Er is ruimte voor 6 projectopdrachten vanuit de ledenorganisaties van Samenwerking Noord. Per organisatie kunnen 2 collega’s meereizen naar Berlijn. Wil je meedoen aan dit project en mee naar Berlijn, meld je dan op korte termijn bij Wijnand Aalderink, programmamanager Samenwerking Noord (w.aalderink@samenwerkingnoord.nl  / 0653704821)

Impressie
Filmimpressie eerdere editie van dit project toen in samenwerking met Gemeente Groningen, gemaakt voor OOG TV  

Website HUB Berlijn