Interactieve en succesvolle lunchsessie verzorgd door TKP

Op 27 mei organiseerde TKP (een van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties van Nederland) een lunchsessie over ‘De uitdagingen bij werken met DevOps’. TKP nam de deelnemers mee in haar DevOps-projecten en zorgde voor een dynamische kennisuitwisseling met behulp van interactieve break-out sessies.

De DevOps-reis bij TKP is gestart in 2013 met het introduceren van Agile werken, twee jaar later met het daadwerkelijk invoeren van DevOps. Heden ten dage werken 25 multidisciplinaire DevOps-teams aan het ontwikkelen en beheren van software. TKP gebruikt een zelfontworpen vragenlijst en daarbij behorende dashboard voor het in kaart brengen van de volwassenheid van DevOps op basis van het Continuous Delivery Maturity Model (CDMM). Daaraan zijn enkele onderdelen aangepast. De vragenlijst en het dashboard zijn onderverdeeld in diverse thema’s, zoals deploy en test & verificatie. Hieronder zie je een screenshot van de vragenlijst met het thema ‘versiebeheer en branching’ en een afbeelding van het dashboard.

Na een korte presentatie was er tijd voor interactie met behulp van ‘mural’ in een break-out sessie. De drie hoofdonderwerpen waren:
a. Wat is de ideale balans tussen Dev en Ops?
b. Welk mandaat heeft de productowner nodig in relatie tot Dev en Ops
c. Hoe breng je de tegenstrijdige dynamiek van Dev en Ops bij elkaar?

De slides van de presentatie en de uitwerkingen van het mural bord kan je hier terugkijken.

Conclusie van de deelnemers: interessant en genoeg onderwerpen om verder met elkaar in gesprek te gaan. Met deze sessie zijn nieuwe verbindingen in het Samenwerking Noord netwerk gelegd en we zullen zeker opnieuw met het onderwerp aan de slag gaan. Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en wil je verder hierover praten? Neem dan contact op met Albina Vitochina.