Op visite bij YER

SN bezoekt elke maand een van haar leden. Deze maand is dat ons nieuwe lid YER, gevestigd aan de Oude Boteringestraat in het centrum van Groningen. Jelle van der Meulen is sinds kort de manager van het nieuwe IT team dat zich in eerste instantie specifiek richt op het thema digitale overheid. De Samenwerking Noord leden CJIB, DICTU en DUO hebben samen met de Belastingdienst de opdracht bij YER neergelegd om de komende 4 jaar het aantal van 420 trainees te werven, op te leiden en duurzaam te onboarden. 

Inmiddels is de eerste lichting van twintig trainees van start gegaan met hun traject dat een jaar duurt. YER werkt voor de hard skills kant samen met de IT Academy Noord Nederland en wil graag de brug slaan tussen opleiding en arbeidsmarkt door ook veel aandacht te besteden aan de soft skills en de business skills.

Jelle ziet het netwerk van Samenwerking Noord als een professionele kring waarin vraagstukken rondom gekwalificeerd IT-personeel gezamenlijk aangepakt kunnen worden.

Aan ieder lid stellen we de volgende twee kernvragen, te beantwoorden vanuit het perspectief van de eigen organisatie.

1. Wat is de grootste belofte van digitalisering volgens YER?
Jelle: “De noordelijke arbeidsmarkt wordt steeds robuuster en interessanter voor IT-professionals. Samenwerking is de sleutel om de noordelijke werkgevers op de kaart te zetten”.

2. Wat is de grootste uitdaging van digitalisering volgens YER?
Jelle: “De vraag naar talent is groot en veel studenten en afgestudeerden weten nog onvoldoende wat het Noorden biedt, waardoor ze hun toekomst elders zoeken. Goede arbeidsmarktcommunicatie is cruciaal om de boodschap aan hen over te brengen dat hun toekomst hier kan beginnen”.