Digital Readiness Scan

Samenwerking Noord biedt haar ledenorganisaties een krachtig instrument om in kaart te brengen in hoeverre medewerkers klaar zijn voor de digitale toekomst. De Digital Readiness Scan geeft inzicht in de digitale gereedheid van de organisatie, dat wil zeggen: het digitale niveau van medewerkers en hun bereidheid om gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden en oplossingen. We werken hierbij samen met het Groningen Digital Business Centre (GDBC) van de Rijksuniversiteit Groningen.

De Scan

Inmiddels is de scan al bij verschillende ledenorganisaties uitgevoerd. Gedurende en na afloop van de Digital Readiness Scan vraagt Samenwerking Noord aan deelnemende organisaties om hun aanpak, ervaringen en eventuele vervolgacties te delen zodat andere ledenorganisaties hiervan kunnen leren. Deze kennis wordt onder andere gedeeld in ons kennisnetwerk Digitale Transformatie

Kennisnetwerk Digitale Transformatie

De scan bestaat uit een enquête voor medewerkers met vragen verdeeld over acht categorieën:

De scan wordt uitgevoerd i.s.m. het GDBC en verloopt volgens een standaardproces in concrete stappen. De enquête bestaat voor 75% uit standaardvragen en voor 25% uit organisatie-specifieke vragen die in overleg met de deelnemende organisatie worden geformuleerd.

Samenwerking Noord en het GDBC willen zoveel mogelijk ledenorganisaties laten profiteren van de Digital Readiness Scan. Van de deelnemende organisaties vragen we een beperkte investering in tijd en geld.


Meer info

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Projectleider Digital Readiness Scan, Bas Baalmans: b.s.baalmans@rug.nl

Programmamanager Samenwerking Noord, Linn Zuidema: l.zuidema@samenwerkingnoord.nl

Brochure Digital Readiness Scan

Download hier de uitgebreide brochure voor meer informatie

Downloaden

Brochure Verder Na De Digital Readiness Scan

Lezen hoe het netwerk van Samenwerking Noord kan helpen na de Digital Readiness Scan? Download hier de brochure

Downloaden