Jaarplan 2022

Samenwerking Noord heeft voor 2022 een drietal speerpunten gekozen:

1. SN als netwerk van mensen en organisaties
2. SN als versterker van de IT-arbeidsmarkt in Noord-Nederland
3. SN als kenniscentrum voor IT en digitalisering

Voor elk van deze speerpunten hebben we doelen en activiteiten geformuleerd. We blijven bestaande formats, zoals de maandelijkse kennisevenementen en digitale lunchsessies, gebruiken om actuele thema’s te belichten.

Daarnaast blijven we ons vernieuwen met nieuwe initiatieven zoals de kennisprojecten op de thema’s Digital Readiness / Digitale Transformatie en Artificial Intelligence. Ook starten we het SN Pioniers initiatief en hebben we een studiereis naar Berlijn in het verschiet.

De SN organisatie houden we draaiend door als ledenraad, dagelijks bestuur en kernteam actief te blijven samenwerken. Daarnaast gaan we ook in 2022 op zoek naar verbeterde of nieuwe vormen van samenwerking in onze sectoren, kennisnetwerken en projecten.