Kennisnetwerk Data Science: Online meet-up Biobased fietsbrug

Op 15 maart, 29 maart en 12 april 2021 vond de meet-up van het kennisnetwerk Data Science plaats. Dit keer was de meet-up geheel online. Opdrachtgever van de meet-up was de Provincie Fryslân. Ze stelde data van de biobased fietsbrug te Ritsumasyl beschikbaar. Zo’n twintig enthousiastelingen, beginnende en ervarende data scientisten, gingen aan de slag met de data.

Een biobased brug is gemaakt van bio composiet. Dit is een duurzaam alternatief voor bestaande constructiematerialen. Vezels van hennep en vlas vormen de basis van het materiaal. De afgelopen decennia is er voldoende ervaring opgedaan om te bepalen hoe constructiematerialen van een brug het beste onderhouden kunnen worden om de veiligheid van het gebruik te waarborgen. Van een biobased brug is bekend dat de constructie veilig is, maar blijft het van belang om de veiligheid continu te blijven monitoren. Hiervoor heeft de provincie Fryslân in samenwerking met SWECO de biobased brug voorzien van circa 200 sensoren. Gedurende de bijeenkomsten gingen de deelnemers aan de slag met de data om te kijken of er nog opvallende accenten in de data verborgen zaten.

Op de laatste avond vonden de presentaties plaats. Meerdere geïnteresseerden en betrokkenen vanuit de provincie Fryslân waren hierbij aanwezig en waren erg enthousiast over de uitkomsten. Zo is er gekeken naar de doorbuiging van de brug, meteogegevens gecorreleerd aan de data en of er hiermee een verband aangetoond kon worden tussen temperatuur en de uitzetting van de brug. Kortom, zeer interessante inzichten waarmee de provincie Fryslân en SWECO zeker verder mee kunnen.

We kijken terug op een geslaagde meetup. Uiteraard hopen we wel dat we de volgende keer ook weer fysiek bij elkaar mogen komen, de informele contacten worden toch gemist. Heb je als organisatie ook een mooie (data) case beschikbaar waarmee we aan de slag kunnen, of wil je je kennis en ervaring op het gebied van data science met ons delen, wij komen graag met je in contact.

Meer informatie over de biobased fietsbrug is te vinden op www.drive.frl

Het kennisnetwerk Data Science

Kennisnetwerk data science: update 2020

In maart dit jaar startten we nog enthousiast met de meetup “De digitale kaart van Nederland”. Een meetup met als doel om kennis op te doen van neurale netwerken. Ruim 30 personen waren aanwezig in het Provinciehuis te Groningen. Helaas verliep deze meetup anders dan verwacht.

Ook als organisator van evenementen/meetups heb je de tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Er wordt zowel qua werk als privé veel beslag op je gelegd. Ook voor bedrijven, organisaties is het niet eenvoudig om een bijdrage te leveren aan initiatieven zoals het kennisnetwerk data science. Toch zijn we er in geslaagd om dit jaar twee interessante webinars te organiseren. Het eerste webinar, in samenwerking met Cegeka Roemenië, stond in het teken van neurale netwerken en het thema van het tweede webinar, georganiseerd door Hanzehogeschool Groningen, was Data Science & Life Sciences. Twee ontzettend interessante webinars die ook goed bezocht werden. Het is ontzettend leuk wanneer de leden van het netwerk in deze tijd ook de digitale evenementen blijven bezoeken. Dank hiervoor!

Inmiddels zijn we alweer aan de slag met een aantal evenementen voor het voorjaar 2021. Denk hierbij aan webinars maar ook aan een online hands-on sessie. Wij hopen hier spoedig meer over te kunnen communiceren.

Via deze weg willen we ook een oproep doen aan de leden van Samenwerking Noord. We gaan graag hands-on aan de slag met dataset/case om kennis en ervaring op te doen en te delen op het gebied van data science. Heb je een interessante dataset of case beschikbaar, neem dat contact met ons op! Dit geldt ook voor organisaties of individuen die hun kennis willen delen over een data science gerelateerd thema. We gaan graag in gesprek.

Laten we samen van 2021 een mooi en leerzaam jaar maken. Alvast fijne dagen toegewenst en graag tot in 2021.

Het kennisnetwerk data science.

Kennisnetwerk Data Science: Webinar Data Science for Life Sciences

Op donderdag 12 november 2020 organiseert het Kennisnetwerk Data Science een webinar over Data Science for Life Sciences. Wynand Alkema, Lector Data Science aan de Hanzehogeschool Groningen, zal een introductie verzorgen over hoe data science wordt toegepast in Life Sciences en welke technieken worden gebruikt. Daarna zal hij inzoomen op de techniek tekst mining aan de hand van een aantal praktijkcases.

Naar programma en aanmelden

Terugkijken: Webinar Deep Learning met Centernet

Op 20 mei organiseerde het kennisnetwerk Data Science van Samenwerking Noord een webinar over Deep Learning met CenterNet. Het webinar werd verzorgd door Andrei Petreanu. Ruim 30 deelnemers hebben het webinar gevolgd en waren zeer enthousiast over deze opzet en inhoud. Voor het kennisnetwerk Data Science een goede reden om in de toekomst vaker vergelijkbare webinars te organiseren.

Kijk het webinar hier terug

Meetup Kennisnetwerk Data Science: De digitale kaart van Nederland

Wat we doen

Noord-Nederland staat van 13 t/m 19 maart 2020 in het teken van digitalisering. Niet alleen door Nederland Digitaal, de jaarlijkse landelijke conferentie die het kabinet dit jaar in Groningen organiseert, maar ook door de vele activiteiten rondom digitalisering die in deze periode in Noord-Nederland voor het brede publiek worden ingericht. Vanuit het kennisnetwerk Data Science willen we hier ook graag een bijdrage aan leveren.

Op woensdag 11 maart, 18 maart en 1 april 2020 staat de volgende Meetup (6e) van het kennisnetwerk Data Science gepland. De Meetup wordt gehost door het Samenwerkingsverband van Bronhouders voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT). Het SVB-BGT is een van de partners van het kennisplatform “Wijs met locatie”, dat door de stichting Geonovum is opgericht. Onderdeel van dit kennisplatform is de werkplaats AI en locatiedata. Wijs met locatie is één van de deelnemers van de conferentie. De Meetup staat in het teken van neurale netwerken (Deep Learning). Het is een geavanceerd onderwerp maar wij zullen zorgen voor voldoende begeleiding zodat het voor alle deelnemers, ongeacht het kennisniveau, toegankelijk is en het een leerzame Meetup wordt.

De BGT is dé virtuele kopie (Digital Twin) van Nederland waarmee plannenmakers en beheerders in staat zijn om de fysieke ruimte doordacht in te richten en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. In de BGT worden alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen eenduidig vastgelegd. De inrichting van Nederland verandert dagelijks en met de BGT hebben we een overzicht van alle mutaties.

SVG-BGT wil graag de meerwaarde van AI aantonen voor de bronhouders van de BGT en daagt het kennisnetwerk uit om hier mee aan de slag te gaan. Kunnen we bijvoorbeeld op basis van data uit de Satellietdataportaal de BGT verbeteren of kunnen we signaleren wat verkeerd in de kaart staat? In eerste instantie kunnen we bepalen waar misschien vergunningsvrij nieuwe BGT-objecten zijn ontstaan die opgenomen moeten worden in de kaart. Later kunnen we zelfs verder gaan en dan kan je denken aan het voorspellen van onderhoud voor objecten of het optimaliseren van de invulling van de fysieke omgeving met kunstmatige intelligentie. Kortom, genoeg uitdagingen! Op de eerste avond van de Meetup zullen we een aantal concrete vraagstukken presenteren waar we mee aan de slag kunnen.

Praktische informatie:
Data: 11 en 18 maart + 1 april 2020
Locatie: Provinciehuis Groningen
Aanvang: 16.00 uur inloop, 16.30 start programma
Einde: circa 20.00 uur
Catering: Er wordt voor catering gezorgd

Voor meer informatie over de SVB-BGT:
https://www.svb-bgt.nl/

Aanmelden kan via de Meetup-pagina

Kennisnetwerk Data Science helpt gemeente Groningen bij slimmer inzetten scanauto

‘Hoe kun je een scanauto – die controleert of automobilisten betaald hebben voor hun parkeerplek – nóg efficiënter inzetten?’ Dat was de vraag waarover leden van het Kennisnetwerk Data Science zich bogen tijdens een bijzonder Kennis-event begin december. Ongeveer vijftig leden analyseerden groepsgewijs en gezeten aan verschillende tafeltjes in een gebouw van de gemeente Groningen big data.

Dat gebeurde op uitnodiging van de gemeente Groningen (afdeling Onderzoek, Informatie, Statistiek en de directie Stadstoezicht) die graag wilde weten of de scanauto, waarmee digitaal bekeken kan worden of iemand wel of niet heeft betaald voor een parkeerplek, wel efficiënt genoeg wordt ingezet. Marlies Schutte van de directie Stadstoezicht gaf uitleg dat het hierbij niet gaat om zoveel mogelijk boetes uit te delen, maar bijvoorbeeld wel om antwoord op vragen als: “Worden alle parkeerplekken wel optimaal benut?” Of: “zijn er verbanden tussen parkeerplekken waar vaak boetes uitgedeeld worden?”, of: “zijn er te weinig betaalautomaten?”.

Het betrof de derde een laatste avond uit een serie van drie bijeenkomsten georganiseerd door het Kennisnetwerk Data Science van Samenwerking Noord in samenwerking met de afdeling Onderzoek Informatie en Statistiek van de gemeente Groningen.  Het Kennisnetwerk heeft zo’n tweehonderd leden, waarvan gemiddeld zo’n vijftig leden op deze events af komen. Data Science is de nieuwe wetenschap die er op is gericht om meerwaarde die in data zit, er uit te halen. Het Kennisnetwerk beschouwt Data Science als een voor de toekomst zeer belangrijke wetenschap en zet zich er voor in om kennis daarover in het Noorden op te bouwen of te behouden.

‘Het is enorm belangrijk dat we hier in het Noorden kennis vergaren over Data Science. Op de eerste plaats omdat de hoeveelheid data in de wereld exponentieel groeit’, vertelt Marcel Adema, één van de oprichters van het Kennisnetwerk. Volgens hem is het niet alleen belangrijk om kennis te vergaren over hoe je meer uit data kunt halen, maar door het organiseren van events ontstaat er ook een netwerk, en dat is voor de Noordelijke online-bedrijvigheid ook van zeer groot belang.

De organisatoren waren heel blij dat de gemeente Groningen de Meetup van drie middagen/avonden faciliteerde. Deelnemers aan de bijeenkomst hadden data gekregen met informatie over de routes van de Handhavingsauto, en van de tijdstippen waarop de wagen scans maakte van kentekens van betalende en niet-betalende auto’s. Zij konden de data gebruiken om te analyseren wat de optimale route kan zijn, en waar het meeste rendement te halen is. Of wat de optimale route voor de scanauto is om goed zichtbaar te worden voor het publiek. De data werden geanalyseerd door zes groepen, legt Willem van den Boogaart, ook één van de stuwende krachten achter het Kennisnetwerk, uit.

De gemeente Groningen stelde graag de faciliteiten beschikbaar voor het event, zo vertelt Jeanine Vosselman, hoofd van de afdeling Onderzoek Informatie en Statistiek. ‘Wij hebben als gemeente heel veel data, waaronder die die de scanauto ons aanlevert. We vonden het een mooie uitdaging om veertig slimme mensen samen te laten werken en te kijken of er nog méer uit die data te halen is. Dat levert ons interessante inzichten op, het is goed voor het vakgebied en ook nog eens goed voor het netwerk’, zo vertelt ze.

Ze werkt er heel graag aan mee om de ontwikkeling van het vakgebied van big data te bevorderen in Noord-Nederland. ‘Het is een vakgebied waar heel erg veel in gebeurt. Organisaties die goed gebruik maken van big data doen het beter dan anderen. Daarom denk ik dat het zeer waardevol is om die kennis in het Noorden te bevorderen. Maar het is natuurlijk ook spannend om te kijken of we leuke gegevens naar boven kunnen halen’, aldus Jeanine.

Resultaten
De resultaten van de meetup waren divers. Zo hebben een aantal groepen zich gericht op het herkennen van patronen in bijvoorbeeld de uitgedeelde boetes of de route van de auto. Andere groepen hebben zich gefocused op het voorspellen van het aantal boetes of de betrouwbaarheid van de scandata. Kortom, de meetup heeft geleid tot veel nieuwe inzichten. De gemeente kan deze nieuwe inzichten gebruiken om hier verder mee aan de slag te gaan.

Kennisnetwerk Data Science: Workshop Data Visualisatie

Op woensdag 30 oktober organiseerde het kennisnetwerk Data Science van Samenwerking Noord een workshop Data visualisatie met Tableau (business intelligence en analyse software). De workshop werd aangeboden door de Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Informatietechnologie (CIT). Onder leiding van Venustiano Soancatl Aguilar en Nicoletta Guidice gingen ruim 30 deelnemers aan de slag met datavisualisatie en Tableau. De workshop begon met een introductie Data Visualisatie met daarbij een aantal praktijkvoorbeelden gekoppeld aan “do’s and don’ts”. In het tweede gedeelte gingen de deelnemers zelf aan de slag met een aantal opdrachten en konden zij zelf hun eerste data visualiseren met behulp van Tableau. Het RUG CIT had voor deze workshop een aantal opdrachten ontwikkeld inclusief de uitwerking. Zo kunnen de deelnemers thuis verder aan de slag met de opdrachten om zich te verdiepen in het vakgebied Data Visualisatie. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Op 11 november aanstaande vind de volgende Meetup van het kennisnetwerk Data Science plaats. Dit keer zijn we te gast bij de gemeente Groningen en gaan we aan de slag met scanauto data. Wil je meer weten of deelnemen aan deze Meetup, klik hier.

Kennisnetwerk Datascience: dit is waar we het voor doen! Kennis delen!

Op maandag 10 december vond bij het Waterlaboratorium Noord (WLN) in Glimmen de laatste sessie van de vierde Kennisnetwerk Datascience-meetup van 2018 plaats. Bij deze laatste sessie waren naast de leden van het kennisnetwerk ook andere geïnteresseerden uitgenodigd om de presentaties van de verschillende groepen bij te wonen. Zo donker en koud het buiten was, zo warm werden de aanwezigen welkom geheten door de medewerkers van WLN.

Lees verder

Meetup Kennisnetwerk Data Science: aan de slag bij WLN

Op 19 en 26 november vonden de eerste twee bijeenkomsten plaats van de Meetup van het Kennisnetwerk Data Science. De laatste bijeenkomst staat gepland op 10 december aanstaande. Het doel van het kennisnetwerk is om kennis en ervaring op het gebied van data science met elkaar te delen door gezamenlijk te werken aan vraagstukken. Dit keer is het kennisnetwerk te gast bij Waterlaboratorium Noord (WLN) in Glimmen. WLN is een organisatie met kennis van de gehele waterketen en levert diensten voor zowel analyses als advies en maatwerk.

Lees verder

Meetup Kennisnetwerk Data Science over WiFi-punten in Leeuwarden

Op 4 juni 2018 start de 3e Meetup van het Kennisnetwerk Data Science Noord-Nederland. Dit keer gaan de deelnemers aan de slag in Friesland! De Meetup word gehost door de gemeente Leeuwarden.

De gemeente Leeuwarden heeft sinds enige tijd de beschikking over passantentellingen in de stad. Deze informatie wordt door verschillende Wifi-telpunten, verspreid over de stad, gegenereerd. Hierdoor heeft de gemeente inzicht in bijvoorbeeld het aantal passanten per uur/dag, het aantal unieke bezoekers en de verblijfsduur van bezoekers.

Daarnaast gaan de aanwezigen aan de slag met onder meer parkeerdata van de Leeuwarder parkeergarages. Ook kunnen de bezoekers andere (open) datasets gebruiken, zoals die van de KNMI, CBS en het Fries Open Data Platform (friesland.dataplatform.nl).

Wanneer en waar

Er zijn 3 sessies ingepland. In de eerste zal vooral inzicht gekregen worden in de data en de vragen. In de tweede sessie wordt per groep een korte presentatie gegeven over de voortgang en werkt iedere groep verder aan hun eigen doelstelling. In de laatste sessie is er ruimte om de laatste hand te leggen aan en de eindresultaten te presenteren aan elkaar en stakeholders.

  • Maandag 2 juni : 16.00 – ca 20.00 uur, Stenden Hotel, 8, 8917 DD  Leeuwarden
  • Maandag 18 juni: 16.00 – ca 20.00 uur, De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden
  • Maandag 2 juli: 16.00 – ca 20.00 uur, weer in De Koperen Tuin.

Interessante inzichten

De gemeente Leeuwarden is benieuwd wat zij met deze informatie allemaal kan. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een scherp onderscheid te maken tussen (toeristische) bezoekers en bewoners/werkenden? Of zijn er andere patronen te herkennen? En welke informatie verkrijgen we wanneer de data verrijkt word met andere data, zoals bijvoorbeeld het weer en/of parkeergegevens in de stad? Dit kan natuurlijk leiden tot interessante inzichten.

Een interessante uitdaging voor het kennisnetwerk waar een beroep word gedaan op  creativiteit en technische kennis/kunde om goede informatie uit deze data te krijgen.

De Meetup bestaat uit drie bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de case en vraagstelling gepresenteerd. In teams gaan de deelnemers aan de slag met de data. De avond wordt afgesloten met een update per groep.

De tweede bijeenkomst is een hands-on sessie waarin je samen met je team aan de slag gaat met de case. De avond wordt afgesloten af met een update over de voortgang.

De derde en laatste bijeenkomst staat in het teken van de “laatste eindjes” en presentaties per team. Vanuit de gemeente Leeuwarden en andere organisaties zullen er betrokkenen aanwezig zijn om zich te laten inspireren door de opgedane kennis. Belangrijkste doel van de Meetup is om onderling kennis te delen en van elkaar te leren.

Op dit moment zijn een aantal betrokkenen vanuit het kennisnetwerk al aan de slag om de data te prepareren voor de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten kan iedereen dus direct aan de slag.

Omdat de Meetups tijdens etenstijd plaatsvinden, is er catering aanwezig.

Wie mee wil doen kan zich aanmelden via Meetup en zich vervolgens op 4 juni (met zijn of haar laptop) melden bij het Stenden Hotel aan de Rengerslaan 8 in Leeuwarden.