Kennisnetwerk Datascience: dit is waar we het voor doen! Kennis delen!

Op maandag 10 december vond bij het Waterlaboratorium Noord (WLN) in Glimmen de laatste sessie van de vierde Kennisnetwerk Datascience-meetup van 2018 plaats. Bij deze laatste sessie waren naast de leden van het kennisnetwerk ook andere geïnteresseerden uitgenodigd om de presentaties van de verschillende groepen bij te wonen. Zo donker en koud het buiten was, zo warm werden de aanwezigen welkom geheten door de medewerkers van WLN.

De aanwezigen werden door Merijn van der Roest welkom geheten. Van der Roest gaf de Samenwerking Noord-leden kort een toelichting op waar de kennisgroep zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden: data over fietsendiefstallen, Crowd Control in de gemeente Leeuwarden, data van het Wetterskip Fryslân en vandaag dus de laatste in een serie van Meetups in 2018: troebel water. Of beter gezegd data van een zoutafvalwaterzuiveringsinstallatie, om te proberen dankzij nieuwe inzichten waterzuivering beter in te zetten. Perry van der Marel, strategisch adviseur binnen WLN, gaf kort uitleg over deze zuiveringsinstallatie.

Het bleek nog niet zo makkelijk om uit troebel water heldere data te krijgen. De aanwezige datascientists zijn geen waterdeskundigen en hebben geen verstand van bacteriën, maar ze hebben wél verstand van data en kunnen kijken naar eventueel aanwezige correlaties.

Het is goed om vakidioten bij elkaar te zien. Zo kom je tot kritische vragen en kun je elkaar uitdagen. Wat zijn de leerpunten geweest tijden het proces? En hoe ben je dit met je team aangevlogen? Kortom: de verkregen ervaring met andere collega’s dan die van je werk kun je altijd weer bij je eigen werkgever toepassen. Een win-win situatie aldus Van der Roest.

De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en vinden ze zoveel mogelijk na werktijd plaats. De gastheer wordt gevraagd om onderdak en een warme maaltijd; er is geen commercieel belang en er worden maatschappelijk gerelateerde thema’s besproken.

Van der Roest nam van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan de aanwezigen: de kennisgroep is op zoek naar nieuwe casussen, nieuwe data en een omgeving om tooling op te kunnen slaan. Daarom ook hierbij een oproep aan alle organisaties die zijn aangesloten bij Samenwerking Noord: Data gezocht! Ben je bereid om datasets te delen en beschikbaar te stellen, neem dan contact op met Merijn van der Roest (m.vanderroest@anchormen.nl).

Ter afsluiting bedankte Dirk van der Woerdt van WLN Mark Veldkamp, Marcel Adema en Merijn van der Roest voor hun moeite en tijd als aanjagers van deze kennisgroep. Op naar een volgende stap!