Kennisnetwerk Data Science helpt gemeente Groningen bij slimmer inzetten scanauto

‘Hoe kun je een scanauto – die controleert of automobilisten betaald hebben voor hun parkeerplek – nóg efficiënter inzetten?’ Dat was de vraag waarover leden van het Kennisnetwerk Data Science zich bogen tijdens een bijzonder Kennis-event begin december. Ongeveer vijftig leden analyseerden groepsgewijs en gezeten aan verschillende tafeltjes in een gebouw van de gemeente Groningen big data.

Dat gebeurde op uitnodiging van de gemeente Groningen (afdeling Onderzoek, Informatie, Statistiek en de directie Stadstoezicht) die graag wilde weten of de scanauto, waarmee digitaal bekeken kan worden of iemand wel of niet heeft betaald voor een parkeerplek, wel efficiënt genoeg wordt ingezet. Marlies Schutte van de directie Stadstoezicht gaf uitleg dat het hierbij niet gaat om zoveel mogelijk boetes uit te delen, maar bijvoorbeeld wel om antwoord op vragen als: “Worden alle parkeerplekken wel optimaal benut?” Of: “zijn er verbanden tussen parkeerplekken waar vaak boetes uitgedeeld worden?”, of: “zijn er te weinig betaalautomaten?”.

Het betrof de derde een laatste avond uit een serie van drie bijeenkomsten georganiseerd door het Kennisnetwerk Data Science van Samenwerking Noord in samenwerking met de afdeling Onderzoek Informatie en Statistiek van de gemeente Groningen.  Het Kennisnetwerk heeft zo’n tweehonderd leden, waarvan gemiddeld zo’n vijftig leden op deze events af komen. Data Science is de nieuwe wetenschap die er op is gericht om meerwaarde die in data zit, er uit te halen. Het Kennisnetwerk beschouwt Data Science als een voor de toekomst zeer belangrijke wetenschap en zet zich er voor in om kennis daarover in het Noorden op te bouwen of te behouden.

‘Het is enorm belangrijk dat we hier in het Noorden kennis vergaren over Data Science. Op de eerste plaats omdat de hoeveelheid data in de wereld exponentieel groeit’, vertelt Marcel Adema, één van de oprichters van het Kennisnetwerk. Volgens hem is het niet alleen belangrijk om kennis te vergaren over hoe je meer uit data kunt halen, maar door het organiseren van events ontstaat er ook een netwerk, en dat is voor de Noordelijke online-bedrijvigheid ook van zeer groot belang.

De organisatoren waren heel blij dat de gemeente Groningen de Meetup van drie middagen/avonden faciliteerde. Deelnemers aan de bijeenkomst hadden data gekregen met informatie over de routes van de Handhavingsauto, en van de tijdstippen waarop de wagen scans maakte van kentekens van betalende en niet-betalende auto’s. Zij konden de data gebruiken om te analyseren wat de optimale route kan zijn, en waar het meeste rendement te halen is. Of wat de optimale route voor de scanauto is om goed zichtbaar te worden voor het publiek. De data werden geanalyseerd door zes groepen, legt Willem van den Boogaart, ook één van de stuwende krachten achter het Kennisnetwerk, uit.

De gemeente Groningen stelde graag de faciliteiten beschikbaar voor het event, zo vertelt Jeanine Vosselman, hoofd van de afdeling Onderzoek Informatie en Statistiek. ‘Wij hebben als gemeente heel veel data, waaronder die die de scanauto ons aanlevert. We vonden het een mooie uitdaging om veertig slimme mensen samen te laten werken en te kijken of er nog méer uit die data te halen is. Dat levert ons interessante inzichten op, het is goed voor het vakgebied en ook nog eens goed voor het netwerk’, zo vertelt ze.

Ze werkt er heel graag aan mee om de ontwikkeling van het vakgebied van big data te bevorderen in Noord-Nederland. ‘Het is een vakgebied waar heel erg veel in gebeurt. Organisaties die goed gebruik maken van big data doen het beter dan anderen. Daarom denk ik dat het zeer waardevol is om die kennis in het Noorden te bevorderen. Maar het is natuurlijk ook spannend om te kijken of we leuke gegevens naar boven kunnen halen’, aldus Jeanine.

Resultaten
De resultaten van de meetup waren divers. Zo hebben een aantal groepen zich gericht op het herkennen van patronen in bijvoorbeeld de uitgedeelde boetes of de route van de auto. Andere groepen hebben zich gefocused op het voorspellen van het aantal boetes of de betrouwbaarheid van de scandata. Kortom, de meetup heeft geleid tot veel nieuwe inzichten. De gemeente kan deze nieuwe inzichten gebruiken om hier verder mee aan de slag te gaan.