Fred Hassert: “Digitale sector in het Noorden doet het fantástisch, maar kan nog zichtbaarder worden”

Het gaat goed met de digitale sector in Noord-Nederland, zeer goed zelfs. In deze branche zijn de afgelopen jaren tientallen kleine en grote bedrijven ontstaan of hebben zich hier gevestigd. Groningen, Friesland en Drenthe ontwikkelen zich gestaag tot een nieuwe “brainport” voor Nederland, al hebben we hier dan niet zulke grote multinationals als bijvoorbeeld Eindhoven. Maar als de groei van de digitale sector zo doorgaat, is deze kennisintensieve industrie ook voor Nederland van toenemende betekenis, en voor de Noordelijke economie is het een veelbelovende bedrijfstak met groeipotentie, en een bron van hoogwaardige werkgelegenheid. Maar dat gaat niet automatisch: we moeten wel samen zorgen voor een mooie toekomst voor de jeugd van nu.

Dat betoogt Fred Hassert, statutair voorzitter van Samenwerking Noord. Samenwerking Noord verbindt mensen met elkaar die in Noord-Nederland professioneel werken met IT, door de professionals met elkaar in contact te brengen en netwerk- en kennisbijeenkomsten te organiseren. En door met andere verbanden de samenwerking te zoeken om zo nóg krachtiger te worden.

Dit jaar, 2021, viert Samenwerking Noord haar tienjarig bestaan. Aanvankelijk waren er enkele tientallen, met name overheidsorganisaties aangesloten. Maar inmiddels telt de ‘club’ tachtig organisaties waaronder ook private organisaties, waardoor de digitale sector in het Noorden langzaam tot een eenheid wordt gesmeed, met behoud van ieders zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Dit najaar, op 28 oktober, zal Samenwerking Noord officieel haar tweede lustrum vieren in het Groningse provinciehuis. Daaraan voorafgaand worden tien lunchsessies gepland, bedoeld voor alle Noordelingen, waarin belangrijke actuele thema’s aan de orde komen.
“We zijn er behoorlijk trots op dat we nu tachtig leden tellen. Onlangs hebben ook bedrijven als IBM, Avebe, Cegeka en Unigarant zich aangemeld. Onze achterban is zeer gemêleerd, maar er werken wel allemaal hoogopgeleide IT-professionals. Samen vormen ze een voor het Noorden prachtige sector”, zegt Hassert.

Maar in zijn ogen zijn we in het Noorden nog lang niet waar we zouden moeten zijn, en valt er met een gezonde dosis ambitie nog een wereld te winnen.
“De digitale sector in het Noorden doet het fantastisch. En Samenwerking Noord stelt met tachtig aangesloten organisaties ook veel voor. Wij hebben in het Noorden dan misschien geen reuzenbedrijven, maar wel echt interessante organisaties, súper pareltjes. De vraag waar we nu voor staan is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat die zich in het Noorden nóg beter kunnen ontwikkelen”, zegt Hassert.

Volgens hem is de bedrijvigheid in de digitale sector in het Noorden soms nog versnipperd. Voor sommige bedrijven maakt dat helemaal niets uit, maar het kan wel inspirerend zijn wanneer er een centrale fysieke plek is waar bedrijven en hun medewerkers elkaar snel kunnen ontmoeten.

Zo bezocht Hassert in het Belgische Hasselt een locatie waar veel IT-bedrijven samen gevestigd zijn, de CordaCampus. In totaal 75 digital tech companies, dat is meer dan tien procent van alle technologiebedrijven in de Belgische start-up en scale-up clusters, zijn er gehuisvest.

“Dat hoeven we in mijn ogen niet te kopiëren. Maar we moeten wel voorop willen blijven lopen en nadenken of we hier ook een mooie, uitdagende werkomgevingen kunnen bieden. Een creatieve plek waar je start-ups kunt begeleiden en scale-ups kunt vestigen. Die het zichtbare visitekaartje is voor de digitale sector in het Noorden en een herkenbaar visitekaartje kan zijn voor de toekomst van Noord Nederland”.