Project Digitalisering en Duurzaamheid gaat van start

Eind februari start het project Digitalisering en duurzaamheid van Samenwerking Noord en de Rijksuniversiteit Groningen. Zo’n twintig tot dertig studenten van de faculteit Economie en Bedrijfskunde gaan onderzoek doen in enkele van onze ledenorganisaties (o.a. Martiniziekenhuis, Groningen Seaports, CGI en Provincie Groningen) en ze zullen onze vereniging adviseren over hoe duurzaamheid en digitalisering structureel meer aandacht te geven.

De resultaten worden gepresenteerd tijdens een miniconferentie die op 3 juni zal worden gehouden en die voor alle leden toegankelijk is. De begeleiding vanuit de RUG wordt gedaan verzorgd Bas Baalmans van het Digital Business Centre, vanuit Samenwerking Noord door Wijnand Aalderink. Rick Sieling (Royal Haskoning) draagt bij als sectorvoorzitter Energy & Utilities.