Project Digitalisering en Duurzaamheid; onderzoeken lopen, miniconferentie op 3 juni

Eén van de strategische speerpunten van Samenwerking Noord is het bijdragen aan een duurzaam Noord-Nederland. Ruim 20 studenten van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen doen momenteel onderzoek in vier van onze ledenorganisaties naar de kansen om digitalisering en duurzaamheid beter met elkaar te verbinden.

  1. Voor Groningen Seaports onderzoeken ze hoe een digitaal platform beter inzicht kan geven in afvalstromen en hergebruik beter kan reguleren.
  2. Voor de provincie Groningen richten de studenten zich op de technische en de veranderkundige aspecten van een “paperless office”.
  3. De groep die werkt voor het Martini Ziekenhuis onderzoekt hoe toepassing van video consulten kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van de organisatie.
  4. CGI heeft de studenten gevraagd te onderzoeken hoe met gebruik van data en IT-oplossingen de productie en het gebruik van waterstof efficiënter kunnen maken en welke data nodig is om de toekomstige markt goed te laten functioneren

Een vijfde groep, die werkt aan een opdracht voor IBM, en is op zoek naar bottlenecks in het informatiemanagement in de supply chain van plastic verpakkingsmateriaal.

Alle projecten zullen gepresenteerd worden op een digitale miniconferentie op donderdag 3 juni, ’s middags vanaf 15.00 tot 18.00 uur (voertaal Engels). Gratis toegankelijk voor alle medewerkers van onze ledenorganisaties en geïnteresseerde studenten. Je kunt tijdens dit event ook deelnemen aan een workshop waarin je plannen ontwerpt om in je eigen organisatie duurzaamheid en digitalisering voortaan succesvol met elkaar te verbinden.