Omscholingstraject Make IT Work succesvol

Succesvol omscholingstraject Make IT Work levert belangrijke bijdrage aan ICT-arbeidsmarkt in het Noorden
IT Academy Noord-Nederland, opleidingspartner van Samenwerking Noord, start in januari met de achtste editie van het omscholingstraject Make IT Work. Tot dusver heeft het organisaties in Noord-Nederland enthousiaste en bevlogen IT-medewerkers geleverd. Het traject sluit aan bij de behoefte van deze werkgevers en ontwikkelt zich continu door. Binnenkort start de pilot waarbij de cursisten binnen de opleiding al de overstap maken naar Microsoft technologie en hun eindproject in de Cloud zullen opleveren.

Het omscholingstraject Make IT Work is ontwikkeld om enerzijds nieuwe instroom te creëren op de IT-arbeidsmarkt en anderzijds om bedrijven die vacatures hebben te helpen aan gedegen personeel. Door de intensieve omscholing van 5 maanden krijgen cursisten een solide technische basis om succesvol bij de werkgever te starten als bijvoorbeeld junior Software Developer, Technisch Consultant of Software Tester.

Voor de aankomende achtste editie van het omscholingstraject is de werving van werkgevers en kandidaten in volle gang. Het gehele wervings- en selectieproces wordt gefaciliteerd door IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. De matching tussen kandidaat en werkgever, onder de noemer Werkgeversconnect, vindt in de eerst twee weken van december plaats. Het opleidingstraject gaat van start op 31 januari 2022.

Verschillende leden van Samenwerking Noord leveren al een actieve bijdrage aan het omscholingstraject door te participeren als werkgever. De praktijk laat zien dat de cursisten na de opleiding op het juiste niveau aan de slag kunnen bij de werkgever. Dit bewezen concept bevindt zich nu in de fase dat er op inhoud kan worden doorontwikkeld. Met als doel om continu te blijven aansluiten op de behoefte van de verschillende werkgevers.

Doorontwikkelingen binnen Make IT Work
Zo is er een Microsoft-pilot gestart vanuit de wens van aangesloten werkgevers dat kandidaten al binnen de opleiding gericht kennis opdoen van de Microsoft technologie waarmee zij bij hun gaan werken. Binnen Make IT Work leren kandidaten programmeren aan de hand van Java. Het zou voor de organisaties een toegevoegde waarde zijn wanneer kandidaten binnen de opleiding al gericht kennis opdoen van de technologie die bij hen gebruikt wordt. In samenspraak met de werkgevers is deze kennisbehoefte verder onderzocht. Dit heeft geresulteerd in de Microsoft-pilot die op dit moment verweven wordt in de opleiding.

De IT Academy blijft graag met de leden van Samenwerking Noord in gesprek. Over hoe om te gaan met de krapte op de ICT-arbeidsmarkt, wat dat betekent voor de personele planning en wat creatieve manieren zijn om toch kandidaten te werven en talent aan je te verbinden. Maar ook breder: waar ligt behoefte op het gebied van IT-kennis en hoe vertaalt zich dit naar onderwijs? Neem hiervoor gerust contact op met Marion Koops, Projectmanager Make IT Work, via 06 2874 5551 of marion.koops@itacademy.nl

IT Academy: Cohort 6 Make IT Work Noord-Nederland gaat van start!

Op 10 mei 2021 start cohort 6 van omscholingstraject Make IT Work, omscholingsrichting Software Engineering. Het omscholingstraject Make IT Work wordt in Noord-Nederland uitgevoerd door IT Academy Noord-Nederland. De kandidaten uit deze klas stromen op 22 november 2021 in bij de werkgever met wie zij de match hebben gemaakt. Graag nodigen we de leden van Samenwerking Noord uit om als werkgever deel te nemen aan de vorming van deze klas. Vanuit de IT Academy we weer de volledige screening, selectie en opleiding en brengen we je in contact met sterk gemotiveerde en getalenteerde kandidaten.

Resultaten

De eerste vijf klassen Software Engineering van omscholingstraject Make IT Work in Noord-Nederland zijn een feit. Het resultaat is dat we met succes 50 kandidaten hebben omgeschoold en 15 actieve werkgevers zich hebben verbonden aan Make IT Work. Omscholen naar de IT werkt! Dat is een landelijk beeld dat nu in Noord-Nederland ook onderschreven wordt. Daardoor komen nu ook voor de werkgevers steeds meer subsidiemogelijkheden beschikbaar. Zo is bijvoorbeeld de regeling “Omscholing tekortsectoren” in ontwikkeling en naar verwachting gaat deze in april 2021 open. Daarmee zou je als werkgever onder voorwaarden €3.750,= terug kunnen krijgen op de opleidingskosten voor Make IT Work als de kandidaat wordt omgeschoold vanuit een andere sector. Hierover binnenkort meer informatie!

Vorming van de volgende klas, cohort 6

Een werkgeversmarkt organiseren behoort helaas nog niet tot de mogelijkheden. Momenteel zijn er twee opties om de klas te vormen:

  1. De afgelopen drie klassen zijn gevormd, zonder een fysieke werkgeversmarkt, door individueel te matchen per werkgever. Meer maatwerk en dit heeft geleid tot mooie matches en de vorming van 3 cohorten van Make IT Work;
  2. Daarnaast wordt de mogelijkheid verkend voor een virtuele werkgeversmarkt via GoMeet. GoMeet is een online platform waarvan wij een veelbelovende demo hebben gezien en waarmee we letterlijk de werkgeversmarkt virtueel kunnen maken. Dit vraagt van iedereen die deelneemt (werkgever en kandidaat) dat zij een stukje software installeren, omdat het nog niet een web-based applicatie is. De vraag die we hebben is: zou je daar als werkgever bezwaar tegen hebben?

Aanmelden als werkgever

In de eerste twee weken van april start het selectieproces. Hetzij door een datum te prikken voor een virtuele werkgeversmarkt, hetzij door in twee weken individueel te gaan matchen per werkgever. Als werkgever kun je je hiervoor aanmelden en aangeven hoeveel plekken je beschikbaar hebt. Daarnaast kan je aangeven waar we de kandidaten voor je op kunnen screenen, selecteren en matchen. De belangrijke data voor de komende klas:

  • Selectie in de eerste twee weken van april 2021;
  • Deadline intentieverklaring donderdag 22 april 2021;
  • Startdatum klas 10 mei 2021;
  • Startdatum arbeidsovereenkomst 22 november 2021;

Ben je op zoek naar IT-talent en heb je plek voor nieuwe mensen vanaf 22 november 2021? Meld je dan aan voor cohort 6! Stuur een mail naar Marion Koops, projectmanager Make IT Work, marion.koops@itacademy.nl. Voor meer informatie kan eveneens contact opgenomen worden met Marion via 06-28745551.

Steeds meer IT-bedrijven verbinden zich aan succesvol omscholingstraject Make IT Work

Steeds meer IT-bedrijven en organisaties verbinden zich aan het succesvolle omscholingstraject Make IT Work. Dat bleek deze week tijdens de aftrap van een nieuw traject, waarbij een volle klas met zestien kandidaten zich in vijf maanden laat omscholen tot programmeur. “Dat we bij de tweede editie van Make IT Work al een volle klas hebben, is boven verwachting”, zegt Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord. “Het is een enorm succes waar we samen met de IT Academy Noord-Nederland trots op mogen zijn.”

 

Robin van den Berg

Make IT Work is een bijzonder omscholingstraject omdat de deelnemers pas aan de slag gaan, als ze daadwerkelijk een intentieverklaring hebben van een werkgever, waar ze na vijf maanden studie aan de slag kunnen. “We gaan niet eerst opleiden en dan nog eens kijken waar we de kandidaten kunnen plaatsen. Bij Make IT Work kun je pas starten, als je ook echt een baangarantie hebt. We proberen elke keer tijdens een werkgeversmarkt zoveel mogelijk kandidaten aan bedrijven te matchen”, legt Robin van den Berg van de IT Academy Noord-Nederland uit.

De IT Academy, onderdeel van de Hanzehogeschool, is in het Noorden penvoerder van Make IT Work, dat in 2015 is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam. “En daar zit de kracht”, zegt Van den Berg. “In het Noorden zijn de Hanzehogeschool en Hogeschool NHL Stenden via de IT Academy nauw verbonden aan het traject. Je laat je dus op een gedegen manier omscholen, want je krijgt in vijf maanden een studiecurriculum van 80 credits voorgeschoteld. Ja, het is intensief. Programmeren kun je niet in een paar weken leren, zoals sommige commerciële partijen wel doen voorkomen.”

Duurzame opleiding
Volgens Fred Hassert biedt Make IT Work een duurzame opleiding. “Je gaat in vijf maanden diep op de materie in. Daarnaast worden de kandidaten ook geschoold in softskills. Voordeel is ook dat je in een klas werkt. Je doet het met elkaar. Er ontstaat ook weer een nieuw netwerk. Ze weten elkaar later nog te vinden en daar profiteert de IT-sector van.”

De resultaten van Make IT Work zijn goed. “Van de 400 mensen die in de afgelopen jaren in Amsterdam zijn omgeschoold, werkt 98 procent nu nog in de IT”, legt Robin van den Berg uit. De eerste editie in het Noorden leverde uiteindelijk vijf nieuwe IT’ers op. In de tweede klas zitten al zestien kandidaten. “Er zal weinig uitval zijn. Alle zestien kandidaten hebben een intentieverklaring van een werkgever op zak. Je kunt pas meedoen als je een diploma op minimaal HBO-niveau hebt. Ook moet je eerst een uitgebreid online assessment halen. Pas dan gaan we deelnemers matchen aan werkgevers. We weten dus dat deze mensen het traject ook daadwerkelijk kunnen afronden. Over vijf maanden zijn ze programmeur en kunnen ze aan de slag.”

“En dat is ook hard nodig”, zegt Fred Hassert. “De nood op de IT-arbeidsmarkt is hoog. Niet alleen bij de grote IT-organisaties van bijvoorbeeld DUO en het CJIB, maar ook bij de commerciële partijen. Het economische perspectief komt onder druk te staan. Hoeveel vacatures er zijn? Ik durf het niet te zeggen. Veel partijen zetten al hun vacatures niet eens meer online, omdat ze ze gewoon niet ingevuld krijgen. We hebben echt meer IT’ers nodig. En Make IT Work levert daar een bijdrage aan.”

Koudwatervrees
Het tweede cohort van Make IT Work is dus een succes. “Met een aantal van 16 tot 20 cursisten kunnen we de kwaliteit ook waarborgen”, legt Robin van den Berg uit. “Er zijn steeds meer bedrijven die aanhaken. In het begin hadden ze toch een beetje last van koudwatervrees. We hadden veel kandidaten die het assessment hadden gehaald, maar het bleek moeilijk om een intentieverklaring te krijgen van een bedrijf. Ze moeten er aan wennen dat ze in gesprek gaan met iemand die nog niet kan programmeren. Bedrijven moeten vervolgens vertrouwen hebben in het traject. Geloof me: na vijf maanden zijn ze klaar om aan het werk te gaan. Ze hebben dan alle kennis en kunde. Wat ook gaaf is: van het aantal deelnemers van Make IT Work is dertig procent vrouw. In dit klasje zijn zelfs zeven van de zestien deelnemers een vrouw.”

‘Stap in en doe mee!’

Fred Hassert

Volgens Fred Hassert profiteren de bedrijven ook van het feit dat de selectie en het assessment uit handen wordt genomen. “Ik hoop dat uiteindelijk zoveel mogelijk bedrijven gaan meedoen. Het gaat vaak om goed-geschoolde mensen die nu thuis zitten, terwijl ze in de IT hard nodig zijn. Daar heeft niemand wat aan. Ik zou dus ook willen zeggen: stap in en doe mee!”

Het succes van Make IT Work blijft niet onopgemerkt. Het traject heeft de Promotor Award van de Sociaal Economische Raad voor beste publiek-private samenwerking gewonnen en is genomineerd voor ICT-opleiding van het Jaar. De Europese Unie ziet Make IT Work als een Europees referentieprogramma. “Inmiddels zijn we ook alweer druk bezig met het derde cohort van Make IT Work”, zegt Van den Berg. “De eerste twee klassen zijn opgeleid op het gebied van Software Engineering. In januari 2020 gaat een klas aan de slag met Business & Data Analytics. Je kunt je daar nog voor inschrijven.”

Dé IT-opleider voor het Noorden
De IT Academy Noord Nederland is vijf jaar geleden opgezet met Samenwerking Noord als ‘founding father’. “We voorzagen toen al een krapte op de arbeidsmarkt”, legt Fred Hassert uit. “Vanuit het werkveld was behoefte aan een opleider. De IT Academy heeft zich goed ontwikkeld met veel verschillende leergangen en trajecten voor verschillende doelgroepen. Op dit moment hebben zeventig bedrijven en organisaties zich verbonden aan Samenwerking Noord, maar de IT Academy is inmiddels gelinkt aan meer dan 180 partijen. Dat laat zien welke behoefte er is.”

“Het is denk ik geen slechte ontwikkeling dat we steeds minder van elkaar afhankelijk zijn”, ziet ook Robin van den Berg. “We zijn nu bijvoorbeeld ook steeds meer actief in Leeuwarden en Zwolle. We willen ook een cohort van Make IT Work in Leeuwarden gaan opzetten. Het is uiteindelijk ons doel om zoveel mogelijk verschillende klassen aan het werk te krijgen. Maar wel op een kwalitatieve en duurzame manier. We zullen nooit afbreuk doen aan het concept. Ook in de toekomst kun je je alleen maar via Make IT Work om laten scholen met een intentieverklaring. Maar dan ben je wel klaar voor een toekomst in de IT. En het is aan IT-bedrijven en -organisaties om daar gebruik van te maken”, aldus Van den Berg. “Pak die kans”, zo besluit Fred Hassert.

IT Academy Noord-Nederland start leergang Digitale Transformatie

Op 7 mei 2019 start de eerste editie van de driedaagse leergang Digitale Transformatie. Technologieën als Artificial Intelligence, Virtual Reality en Blockchain zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving en ontwikkelen zich exponentieel. Tech-startups, maken gebruik van deze technologieën en hebben daarmee een enorme impact op onze maatschappij. Door het volgen van de leergang ben je in staat om deze businessmodellen/ werkwijze te vertalen naar je eigen organisatie en kan je de kracht van deze technologieën benutten. IT Academy Noord-Nederland organiseert deze leergang exclusief voor bestuurders, leidinggevenden en managers.

Lees verder

VIDEO: IT Academy brengt werkzoekenden en werkgevers samen

Op woensdag 23 januari hebben de kandidaten van het omscholingstraject Make IT Work hun mogelijke toekomstige werkgever ontmoet. Bijna veertig werkzoekenden uit het Noorden hebben het strenge online assessment gehaald en willen zich laten omscholen naar een baan in de IT met als opleidingsrichting Software Engineering. IT Academy Noord-Nederland organiseerde deze eerste werkgeversmarkt in het nieuwe datacenter d’ROOT van Bytesnet in Groningen.    Lees verder

Omscholingstraject Make IT Work bekroond tot voorbeeldproject

IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, heeft een positief besluit ontvangen voor de Human Capital-aanvraag ‘Make IT Work in Noord-Nederland’. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de drie noordelijke provincies gaan het project voor drie jaar subsidiëren. De deskundigencommissie noemt het project een voorbeeldproject voor Noord-Nederland. Het omscholingstraject Make IT Work levert een bijdrage aan het oplossen van de mismatch tussen vraag naar en aanbod van ICT’ers in het Noorden.

Lees verder

Make IT Work gaat ook hoogopgeleide noorderlingen omscholen tot IT’ers

De IT Academy Noord-Nederland brengt in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en Stenden Hogeschool het omscholingstraject Make IT Work naar Noord-Nederland. Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk zich te laten omscholen naar een veelgevraagde IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan van start te gaan. De eerste noordelijke cursisten zullen in het voorjaar van 2019 in Groningen starten met de opleiding Software Engineering.  

Lees verder

Trendship 2018: een blik op de digitale toekomst van het Noorden

Drones, Virtual Reality-games, robots die drankjes serveerden en puzzels oplosten en zelfs de vol innovaties gepropte rollator van de toekomst. Het was op 18 oktober allemaal te zien én te beleven op Trendship, dé techbeurs van Noord-Nederland in MartiniPlaza. Een grote groep ondernemers, beleidsmakers en ICT’ers was door de provincie Groningen uitgenodigd om de beurs bij te wonen. Zij werden ’s ochtends uitgebreid bijgepraat over de manieren waarop in Groningen en de rest van het Noorden wordt gewerkt aan een zonnige digitale toekomst.

Lees verder

Nieuwe editie IT Academy Colleges over Personalized Digital Health

Op donderdag 8 november staat op de Zernike Campus weer een IT Academy College op het programma. Dit keer staat het gratis toegankelijke college in het teken van gepersonaliseerde digitale gezondheid. De IT Academy Noord-Nederland werkt voor deze editie samen met het Lectoraat Personalized Digital Health (PDH) van de Hanzehogeschool Groningen.

Lees verder

Verslag: Lezing Gemeente Groningen over de noodzaak van Security by Design voor IoT

‘De Noodzaak van Security by Design voor IoT’, zo luidde de titel van de lezing door Arne Padmos, docent aan het Instituut voor Communicatie, Media en IT van de Hanzehogeschool. Op 1 oktober deed hij op uitnodiging van de Gemeente Groningen zijn verhaal in het gemeentekantoor aan het Harm Buiterplein. Onder de genodigden waren ook een aantal leden van Samenwerking Noord. Naast de lezing kregen zij een potje digitaal ‘Capture the Flag’ voorgeschoteld, waarbij studenten van de IT Academy Noord-Nederland erin slaagden het gemeente ICT-apparaat te hacken.

Lees verder