Samenwerking Noord werkt samen met het Digital Trust Center

Cyberveiligheid is een steeds belangrijker thema voor zowel onze ledenorganisaties als voor Samenwerking Noord. We zijn daarom erg blij met onze samenwerking met het Digital Trust Center (DTC). Het DTC, is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het helpt organisaties met advies en tools om veilig digitaal te ondernemen. Door de samenwerking kunnen we relevante informatie over cyberdreigingen en praktische tips delen met onze ledenorganisaties. Daarnaast kunnen de collega’s uit onze ledenorganisaties gebruik maken van de expertise en tools van het DTC op het gebied van cyberveiligheid en privacy en de netwerkbijeenkomsten bezoeken.Het DTC heeft een online community waar cyber gerelateerde vragen te stellen zijn aan andere cyberexperts. De leden bestaan uit onder andere CISO’s, IT-leveranciers en werknemers in de privacy hoek. Samenwerking Noord is een van de 48 aangesloten samenwerkingsverbanden van DTC. Relatiemanager Anouk de Rooij zal in het voorjaar spreken tijdens een van onze evenementen.Samenwerking Noord heeft al enige tijd een eigen kennisnetwerk voor privacy en security dat regelmatig bijeenkomsten organiseert.

Van onze partner Groningen Digital Business Centre: Business meets University op 26 mei

Op 26 mei a.s. organiseert de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG opnieuw een laagdrempelig kennisevenement voor noordelijke organisaties en studenten en medewerkers van de RUG.

Dit keer een digitale editie van Business meets University. Alle noordelijke organisaties zijn van harte welkom om actief kennis te maken!

Zie de website voor alle informatie en aanmelding

Gerben Tolkamp is het aanspreekpunt voor eventuele vragen of suggesties. Bel 06 22465577 of mail g.h.j.tolkamp@rug.nl

Van onze partner Noorderlink: Leergang Projectleider 2021 en gratis webinars

Projectleiderschap in deze tijd, waarin niet alles vanzelfsprekend is, kan een goede basis zijn om kritisch naar projecten/werkzaamheden te kijken. Fysiek? Digitaal? Of toch hybride? Het is nog niet duidelijk wat de toekomst ons gaat brengen, maar de Leergang Projectleider 2021 van Noorderlink bied je de kans je nu alvast op scherp te zetten.

De Online Academy van Noorderlink biedt webinars die gratis te bekijken zijn. Onder andere het webinar ‘HR-data en psychologie in effectief recruitmentbeleid’ dat we recent mede-organiseerden vanuit Samenwerking Noord.

IT Academy: Cohort 6 Make IT Work Noord-Nederland gaat van start!

Op 10 mei 2021 start cohort 6 van omscholingstraject Make IT Work, omscholingsrichting Software Engineering. Het omscholingstraject Make IT Work wordt in Noord-Nederland uitgevoerd door IT Academy Noord-Nederland. De kandidaten uit deze klas stromen op 22 november 2021 in bij de werkgever met wie zij de match hebben gemaakt. Graag nodigen we de leden van Samenwerking Noord uit om als werkgever deel te nemen aan de vorming van deze klas. Vanuit de IT Academy we weer de volledige screening, selectie en opleiding en brengen we je in contact met sterk gemotiveerde en getalenteerde kandidaten.

Resultaten

De eerste vijf klassen Software Engineering van omscholingstraject Make IT Work in Noord-Nederland zijn een feit. Het resultaat is dat we met succes 50 kandidaten hebben omgeschoold en 15 actieve werkgevers zich hebben verbonden aan Make IT Work. Omscholen naar de IT werkt! Dat is een landelijk beeld dat nu in Noord-Nederland ook onderschreven wordt. Daardoor komen nu ook voor de werkgevers steeds meer subsidiemogelijkheden beschikbaar. Zo is bijvoorbeeld de regeling “Omscholing tekortsectoren” in ontwikkeling en naar verwachting gaat deze in april 2021 open. Daarmee zou je als werkgever onder voorwaarden €3.750,= terug kunnen krijgen op de opleidingskosten voor Make IT Work als de kandidaat wordt omgeschoold vanuit een andere sector. Hierover binnenkort meer informatie!

Vorming van de volgende klas, cohort 6

Een werkgeversmarkt organiseren behoort helaas nog niet tot de mogelijkheden. Momenteel zijn er twee opties om de klas te vormen:

  1. De afgelopen drie klassen zijn gevormd, zonder een fysieke werkgeversmarkt, door individueel te matchen per werkgever. Meer maatwerk en dit heeft geleid tot mooie matches en de vorming van 3 cohorten van Make IT Work;
  2. Daarnaast wordt de mogelijkheid verkend voor een virtuele werkgeversmarkt via GoMeet. GoMeet is een online platform waarvan wij een veelbelovende demo hebben gezien en waarmee we letterlijk de werkgeversmarkt virtueel kunnen maken. Dit vraagt van iedereen die deelneemt (werkgever en kandidaat) dat zij een stukje software installeren, omdat het nog niet een web-based applicatie is. De vraag die we hebben is: zou je daar als werkgever bezwaar tegen hebben?

Aanmelden als werkgever

In de eerste twee weken van april start het selectieproces. Hetzij door een datum te prikken voor een virtuele werkgeversmarkt, hetzij door in twee weken individueel te gaan matchen per werkgever. Als werkgever kun je je hiervoor aanmelden en aangeven hoeveel plekken je beschikbaar hebt. Daarnaast kan je aangeven waar we de kandidaten voor je op kunnen screenen, selecteren en matchen. De belangrijke data voor de komende klas:

  • Selectie in de eerste twee weken van april 2021;
  • Deadline intentieverklaring donderdag 22 april 2021;
  • Startdatum klas 10 mei 2021;
  • Startdatum arbeidsovereenkomst 22 november 2021;

Ben je op zoek naar IT-talent en heb je plek voor nieuwe mensen vanaf 22 november 2021? Meld je dan aan voor cohort 6! Stuur een mail naar Marion Koops, projectmanager Make IT Work, marion.koops@itacademy.nl. Voor meer informatie kan eveneens contact opgenomen worden met Marion via 06-28745551.

Noorden Digitaal Talent Award 2020

Zes aanstormende digitale talenten zijn genomineerd voor de Noorden Digitaal Talent Award. Noorden Digitaal biedt met deze prijs studenten en leerlingen uit Groningen, Friesland en Drenthe een podium om hun digitale ontdekkingen en oplossingen breed onder de aandacht te brengen. De Noorden Digitaal Talent Award bestaat uit een prijs van een vakjury en een publieksprijs voor het project met de meeste stemmen. Dit stemmen voor de publieksprijs kan van maandag 1 tot en met zondag 7 februari via deze website.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat maakt op woensdag 10 februari om 15.55 uur via een livestream de winnaars bekend tijdens de landelijk Conferentie Nederland Digitaal.

Digitaal Bijwonen Prijsuitreiking
De uitzending kun je bijwonen als deelnemer aan de Conferentie Nederland Digitaal. Deze conferentie begint op maandag 8 februari, deelname is gratis. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website van Nederland Digitaal.
Je kunt de uitzending ook rechtstreeks bekijken op woensdagmiddag.

De link naar de pagina waarop rechtstreeks zal worden uitgezonden wordt op 8 februari op de website gepubliceerd.

Bekijk alle genomineerden hier

GDBC-RUG zoekt opdrachtgevers voor de HR challenge Future of Work

Eind september organiseren we onze jaarlijkse Careers Week bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. De studenten hebben dan geen colleges, alles staat in het teken van voorbereiding op de toekomst. In dat kader willen we op maandag 28-9 een aantal business challenges organiseren over de Future of Work, waarbij we studenten actief betrekken bij de sleutel thema’s van de toekomst. Voor het thema Digital willen we graag samenwerken met Samenwerking Noord en de organisaties die hierbij aangesloten zijn. Het thema zal zijn “digital innovation and HR strategy” waarbij vragen als de volgende aan de orde kunnen komen.

  • How will digital further change organisations and the professions of high skilled work force?
  • What do professionals of the future need in terms of digital knowledge and skills and how can we prepare and support them?
  • Leaders of the future, how can they think more and more digital about their business models and attracting and maintaining the required workforce?

De challenge geeft studenten de mogelijkheid zich te verdiepen in het thema en de uitdagingen van de bedrijven die ze leren kennen. Voor de organisaties is het tevens een kennismaking met talenten. Tegelijk krijgen ze nieuwe inhoudelijke ideeën aangedragen, van de studenten en door de samenwerking met elkaar. De voertaal is Engels.

Tijdens de challenge die de hele dag duurt, werken studenten in competitieverband aan de opdracht, en het beste team wint. We denken in totaal aan ongeveer 80 tot 100 studenten, die werken in 16 teams. Alle studenten gaan tijdens de challenge met hun team voor een “eigen” bedrijf aan de slag op basis van de gekozen vraagstelling. Hun presentaties worden beoordeeld door een deskundige jury. Na een voorronde, staan 4 teams in de finale.

De studenten worden tijdens de dag op een aantal momenten gecoacht door professionals uit de praktijk en de universiteit. De locatie is ook bekend. De statenzaal en atrium van het provinciehuis in Groningen. Kortom: lijkt je dit als Hoofd P&O / HR, management, CEO een mooie kans en heb je hier ideeën bij om deze dag in de rol van de opdrachtgever te stappen en alle waardevolle opbrengsten mee terug te nemen naar je organisatie? Neem dan contact met ons op en dan werken we het verder samen met je uit!

Contact:

Bas Baalmans, projectleider Groningen Digital Business Centre, b.s.baalmans@rug.nl 06-22494353

Wijnand Aalderink, directeur Career Services and Corporate Relations, m.w.aalderink@rug.nl 06-53704821

IT Academy Noord-Nederland: De eerste ervaringen met online onderwijs

In reactie op de maatregelen vanuit de overheid en de Vereniging Hogescholen heeft IT Academy Noord-Nederland vanaf 13 maart direct de mogelijkheden onderzocht om haar onderwijs volledig online aan te bieden. Met als doel dat de cursisten van de IT Academy geen studievertraging oplopen. Op dit moment zitten veel van de cursisten middenin of in de afrondende fase van een opleidingstraject. De IT Academy deelt graag de ervaringen met online onderwijs.

Online onderwijs
Na de berichtgeving vanuit de overheid en de Vereniging Hogescholen vonden een aantal dagen van voorbereiding plaats. Tijdens deze dagen vond intensief overleg plaats met docenten en cursisten. Op vrijdag 20 maart is de IT Academy gestart met het online aanbieden van de leergang Programmeren. Daarnaast zijn vanaf 23 maart ook twee edities van de opleiding Data Science online gestart. De eerste ervaringen van docenten en cursisten zijn positief.

Ervaringen
Voor zowel docenten als cursisten was het wel even schakelen. Docenten moesten wennen om continue tegen een scherm aan te praten. Daarnaast misten zij de feeling en interactie met de cursisten, een belangrijk element van het onderwijs van de IT Academy. Docenten konden lastig inschatten of cursisten het nog wel konden volgen of dat er extra uitleg nodig was, helemaal wanneer de webcam was uitgeschakeld. De cursisten gaven hetzelfde aan en misten de interactie met de docent en mede-cursisten.

Over het theoretische gedeelte van de online trainingen zijn de docenten zeer tevreden. De techniek werkt prima en cursisten kunnen vragen stellen tijdens de uitleg. Bijkomend voordeel is dat cursisten de opname later terug kunnen kijken. De grootste uitdaging zit in het hands-on gedeelte van de opleidingen. Tijdens de opleidingen zijn de cursisten bijvoorbeeld bezig met het schrijven van code. Op dit moment is het voor docenten lastig om cursisten even op weg te helpen of even de code te screenen wanneer ze vastlopen. Hier wordt duidelijk de interactie met de cursist gemist. Cursisten ervaren dit net zo. Zij kunnen bijvoorbeeld niet even bij ‘de buren’ kijken of snel overleggen. Hierdoor zijn zij langer bezig met het maken van opdrachten. Als laatste geven de cursisten aan dat online lesdagen zeer intensief zijn. Op dit moment is de IT Academy bezig om de opgedane ervaringen te vertalen naar een doorontwikkeling van het online onderwijs.

Toekomst
De vraag is natuurlijk of de huidige omstandigheden ervoor zorgen dat het aanbieden van online onderwijs structureel in een hogere versnelling is gekomen. Een extra dimensie daarbij is dat uit recentelijk onderzoek van AG Connect onder 1300 IT-professionals slechts 8% de voorkeur geeft aan volledig online onderwijs. Van de IT-professionals geeft 92% de voorkeur aan onderwijs met in ieder geval klassikale interactie. Het is dus nog te vroeg om antwoord te geven op deze vraag, maar zoals de IT Academy er nu tegenaan kijkt wordt er in de toekomst vaker onderwijs online aangeboden. In ieder geval kan de theorie gedeeltelijk online plaatsvinden. Hierdoor kunnen de contacttijden worden verkort en kunnen vooral interactieve sessies fysiek worden georganiseerd. Tijdens deze sessies voeren de cursisten discussies over de theorie en delen zij ervaringen met elkaar. Ook kunnen zij samenwerken aan opdrachten om elkaar te versterken.

Voor nu
Door de verlenging van de maatregelen en op basis van deze eerste ervaringen biedt de IT Academy in april haar traineeships en het omscholingstraject Make IT Work volledig online aan. Door de input van zowel docenten als cursisten kan er snel worden geschakeld naar online onderwijs. De komende weken wordt dit verder ontwikkeld. Dat is dan ook het motto van de IT Academy: Samen groeien.