IT Academy Noord-Nederland: De eerste ervaringen met online onderwijs

In reactie op de maatregelen vanuit de overheid en de Vereniging Hogescholen heeft IT Academy Noord-Nederland vanaf 13 maart direct de mogelijkheden onderzocht om haar onderwijs volledig online aan te bieden. Met als doel dat de cursisten van de IT Academy geen studievertraging oplopen. Op dit moment zitten veel van de cursisten middenin of in de afrondende fase van een opleidingstraject. De IT Academy deelt graag de ervaringen met online onderwijs.

Online onderwijs
Na de berichtgeving vanuit de overheid en de Vereniging Hogescholen vonden een aantal dagen van voorbereiding plaats. Tijdens deze dagen vond intensief overleg plaats met docenten en cursisten. Op vrijdag 20 maart is de IT Academy gestart met het online aanbieden van de leergang Programmeren. Daarnaast zijn vanaf 23 maart ook twee edities van de opleiding Data Science online gestart. De eerste ervaringen van docenten en cursisten zijn positief.

Ervaringen
Voor zowel docenten als cursisten was het wel even schakelen. Docenten moesten wennen om continue tegen een scherm aan te praten. Daarnaast misten zij de feeling en interactie met de cursisten, een belangrijk element van het onderwijs van de IT Academy. Docenten konden lastig inschatten of cursisten het nog wel konden volgen of dat er extra uitleg nodig was, helemaal wanneer de webcam was uitgeschakeld. De cursisten gaven hetzelfde aan en misten de interactie met de docent en mede-cursisten.

Over het theoretische gedeelte van de online trainingen zijn de docenten zeer tevreden. De techniek werkt prima en cursisten kunnen vragen stellen tijdens de uitleg. Bijkomend voordeel is dat cursisten de opname later terug kunnen kijken. De grootste uitdaging zit in het hands-on gedeelte van de opleidingen. Tijdens de opleidingen zijn de cursisten bijvoorbeeld bezig met het schrijven van code. Op dit moment is het voor docenten lastig om cursisten even op weg te helpen of even de code te screenen wanneer ze vastlopen. Hier wordt duidelijk de interactie met de cursist gemist. Cursisten ervaren dit net zo. Zij kunnen bijvoorbeeld niet even bij ‘de buren’ kijken of snel overleggen. Hierdoor zijn zij langer bezig met het maken van opdrachten. Als laatste geven de cursisten aan dat online lesdagen zeer intensief zijn. Op dit moment is de IT Academy bezig om de opgedane ervaringen te vertalen naar een doorontwikkeling van het online onderwijs.

Toekomst
De vraag is natuurlijk of de huidige omstandigheden ervoor zorgen dat het aanbieden van online onderwijs structureel in een hogere versnelling is gekomen. Een extra dimensie daarbij is dat uit recentelijk onderzoek van AG Connect onder 1300 IT-professionals slechts 8% de voorkeur geeft aan volledig online onderwijs. Van de IT-professionals geeft 92% de voorkeur aan onderwijs met in ieder geval klassikale interactie. Het is dus nog te vroeg om antwoord te geven op deze vraag, maar zoals de IT Academy er nu tegenaan kijkt wordt er in de toekomst vaker onderwijs online aangeboden. In ieder geval kan de theorie gedeeltelijk online plaatsvinden. Hierdoor kunnen de contacttijden worden verkort en kunnen vooral interactieve sessies fysiek worden georganiseerd. Tijdens deze sessies voeren de cursisten discussies over de theorie en delen zij ervaringen met elkaar. Ook kunnen zij samenwerken aan opdrachten om elkaar te versterken.

Voor nu
Door de verlenging van de maatregelen en op basis van deze eerste ervaringen biedt de IT Academy in april haar traineeships en het omscholingstraject Make IT Work volledig online aan. Door de input van zowel docenten als cursisten kan er snel worden geschakeld naar online onderwijs. De komende weken wordt dit verder ontwikkeld. Dat is dan ook het motto van de IT Academy: Samen groeien.