Omscholingstraject Make IT Work bekroond tot voorbeeldproject

IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, heeft een positief besluit ontvangen voor de Human Capital-aanvraag ‘Make IT Work in Noord-Nederland’. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de drie noordelijke provincies gaan het project voor drie jaar subsidiëren. De deskundigencommissie noemt het project een voorbeeldproject voor Noord-Nederland. Het omscholingstraject Make IT Work levert een bijdrage aan het oplossen van de mismatch tussen vraag naar en aanbod van ICT’ers in het Noorden.

Om de krapte in het hart van de ICT-arbeidsmarkt in Noord-Nederland aan te pakken gaat IT Academy Noord-Nederland in het voorjaar van 2019 starten met het omscholingstraject Make IT Work. Het doel van dit traject is het oplossen van de mismatch tussen vraag naar en aanbod van ICT’ers. Bij dit project worden hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond omgeschoold naar een baan in de ICT en gaan direct in een baan van start. Make IT Work is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam en een bewezen toonaangevend en succesvol project. In 2018 heeft de Europese Commissie Make IT Work uitgeroepen tot modelproject en afgelopen week heeft Make IT Work uit handen van de Sociaal Economische Raad (SER) de Pro-motor Award mogen ontvangen voor het beste publiek/private samenwerkingsproject in Nederland.

Human Capital

De deskundigencommissie noemt Make IT Work een voorbeeld Human Capital-project voor Noord-Nederland. De Human Capital Agenda is een actieplan om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. De subsidie Human Capital is een subsidie voor het ontwikkelen van oplossingen om de (toekomstige) arbeidsmarktvraag te verduidelijken en het aanbod daarop aan te laten sluiten. Als onderdeel van het project wordt door onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden gekeken naar belemmeringen die ondernemers en organisaties ervaren bij het in dienst nemen en begeleiden van zij-instromers op ICT-functies.

Robin van den Berg, directeur van de IT Academy, laat in een reactie weten dat dit positieve bericht van SNN het mogelijk maakt om met het project Make IT Work een vliegende start te maken in Noord-Nederland. Initiatieven als Make IT Work helpen om de krapte op de arbeidsmarkt voor ICT’ers in Noord-Nederland op te lossen.