Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Kennisnetwerk Digitale Transformatie van start

Op 13 juni kwam het kennisnetwerk Digitale Transformatie voor het eerst bijeen onder het motto: “Waarheen, waarvoor?” Een kleine twintig personen maakten kennis met elkaar en met elkanders uitdagingen op dit thema. David van de Meer van de Provincie Drenthe bracht een casus in, die we in drie rondes in gesprek met elkaar in drie rondes uitwerkten. De laatste ronde bestond eruit dat deelnemers concrete aanbiedingen deden voor onderlinge hulp en samenwerking. 

Na het maken van een ‘statieportret’ met de founding fathers en mothers van het kennisnetwerk, was het tijd om de agenda voor het najaar op te stellen, ideeën werden op post-its geschreven en gegroepeerd. Drie deelnemers boden aan om mee te helpen bij de organisatie van volgende bijeenkomsten:

  • een bijeenkomst  waarin een blik geworpen wordt op de uitkomsten van de Digital Readiness Scan die bij de Hanzehogeschool in alle 16 Schools en een aantal stafafdelingen is gedaan;
  • een praktijkcasus voor een concrete vraag uit het Kennisnetwerk
  • een onderzoekje naar de term “Digitale Transformatie” om definities bij elkaar te zoeken om het over te hebben met elkaar

Ter afsluiting was er een goed voorziene borrel, aangeboden door de Hanzehogeschool. We kijken uit naar de bijeenkomsten in het najaar. Houd de agenda hiervoor in de gaten. Andere geïnteresseerden zijn van harte welkom zich bij het kennisnetwerk aan te sluiten. Contactpersoon is Lykle de Vries, te bereiken via mail l.devries@samenwerkingnoord.nl, of telefoon 06 53766964.

(foto: deelnemers aan de startbijeenkomst van het kennisnetwerk)