Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Vervolgproject Digital Readiness in voorbereiding

Samenwerking Noord biedt aan ledenorganisaties de mogelijkheid een scan op digitale readiness uit te voeren. We zijn op zoek naar nieuwe deelnemers!  

De digital readiness scan is ontwikkeld door het Groningen Digital Business Centre van de Rijksuniversiteit Groningen. Na een pilot bij de Provincie Groningen, volgen inmiddels de Hanzehogeschool en het Martini Ziekenhuis. De eerste – positieve – ervaringen met de scan worden gepresenteerd tijdens ons evenement over Digitale Transformatie op 17 maart.

In een vervolgproject kunnen we meer organisaties blij maken, en willen we ook gezamenlijk werken aan de follow up, waarin de professionalisering van medewerkers centraal staat. Heb je interesse om mee te doen? Meld je bij onze projectleider Lykle de Vries (l.devries@samenwerkingnoord.nl of (06) 537 669 64)