we unite

Transport & Logistiek

De sector Transport en Logistiek is een relatief kleine sector binnen Samenwerking Noord. Een bundeling van noordelijke bedrijven die actief zijn in de transport en logistieke wereld. Dit betreft zowel transport over de weg, spoor, lucht als water.

De samenwerking in de sector wordt vooral gevonden op het gebied van innovatie ten aanzien van autonoom vervoer, zo zijn er ontwikkelingen met autonoom rijden (bij de RDW), autonoom treinen zonder machinist (bij Arriva), autonoom varen (bij Groningen Seaports).

Rondom dit thema heeft de sector aansluiting gevonden bij @North een congres voor Noord Nederland. Daarnaast wordt er in de sector verbinding en samenwerking gevonden op het gebied van uitwisseling van IT kennis.

Projecten

Vervolg geven aan congres @North over autonoom vervoer, zowel op weg, water, spoor en lucht.

Binnen Samenwerking Noord kennen we het sectormodel. Deze sector is momenteel te klein om goed effectief te kunnen zijn. Daarom is er een pilot gestart met andere twee sectoren (Energie & Utilities en Zakelijke en Financiële Dienstverlening) om samen als één sector verder te gaan. Samen hebben wij meer leden en meer slagkracht om sessies te organiseren. Komend jaar zitten wij in de pilot en eind dit jaar moet er een beeld zijn over de toekomst van deze sector.

Sectorleden

Naar alle leden

Speerpunten

Meehelpen aan kennis delen binnen Samenwerking Noord op verschillende gebieden door middel van het houden van lunchsessies en het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de grote events.

De bijdragen gaan over onder andere de volgende onderwerpen:
Scrum / Agile, Security en de cloud, Internet of things, Cloudstrategie

Contactpersoon

Gert-Jan Theuwissen
RDW

Onze programmamanagers hebben de sectoren verdeeld. Zij sluiten aan bij het sectoroverleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de sector. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze sector.

Wijnand Aalderink

Mail Bel