we unite

Transport & Logistiek

De sector Transport en Logistiek is een relatief kleine sector binnen Samenwerking Noord. Een bundeling van Noordelijke bedrijven die actief zijn in de transport en Logistieke wereld, dit betreft zowel transport over de weg, spoor, lucht als water.

De samenwerking in de sector wordt vooral gevonden op het gebied van innovatie ten aanzien van autonoom vervoer, zo zijn er ontwikkelingen met autonoom rijden (bij de RDW), autonoom treinen zonder machinist (bij Arriva), autonoom varen (bij Groningen Seaports) en heeft autonoom vervoer invloed op de verzekeringswereld (TVM).

Rondom dit thema heeft de sector aansluiting gevonden bij @North een congres voor Noord Nederland. Daarnaast wordt er in de sector verbinding en samenwerking gevonden op het gebied van uitwisseling van IT kennis.

Projecten

Vervolg geven aan congres @North over autonoom vervoer, zowel op weg, water, spoor en lucht.

Kijken naar uitbreiding van leden voor deze sector. Binnen SN zijn we gestart met een indeling naar sectoren en eigenlijk is deze sector momenteel te klein om goed effectief te kunnen zijn. We gaan daarom kijken of er in Noord Nederland nog interessante bedrijven zijn in deze sector die willen aansluiten.

Speerpunten 2020

Meehelpen aan kennis delen binnen SN op verschillende gebieden waaronder Low-code/No-code en SOC.

Ontwikkelen IT paspoort voor nieuwe website SN (voor makkelijk elkaar te kunnen vinden op een IT thema).

Leden Sector Transport en Logistiek

Gert-Jan
Theuwissen

RDW

Henk
Zwetsloot

Groningen Seaports

Gerrald
Voerknecht

Arriva

Roeland
Lensink

TVM

Onze programmamanagers hebben de sectoren verdeeld. Zij sluiten aan bij het sectoroverleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de sector. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze sector.

Wijnand Aalderink

Mail Bel