Talenten van vandaag of morgen (5): Leerbedrijf Digitalisering en Veiligheid

In deze snel digitaliserende wereld is oog voor veiligheid essentieel. De samenleving heeft meer experts nodig om deze digitale veiligheidsvraagstukken op te lossen en toekomstige dreigingen in te schatten. Het leerbedrijf Digitalisering en Veiligheid van NHL Stenden bemiddelt in vacatures voor digitale veiligheidsvraagstukken. We vinden voor u de jonge professionals die u helpen met oplossingen voor deze vraagstukken.  

We bieden het platform voor studenten/alumni en opdrachtgevers om elkaar te vinden. We werven studenten om lid te worden van het leerbedrijf en plaatsen opdrachten van opdrachtgevers op onze website. Onze missie is tweeledig: 1) om onze studenten/ alumni extra kansen te geven om werkervaring op te doen, hun netwerk uit te breiden en hun plek te vinden op de arbeidsmarkt, en 2) om het werkveld te helpen bij snel ontwikkelende vraagstukken op het gebied van digitalisering en veiligheid. 

De juiste studenten worden gezocht bij de opdracht. Bijvoorbeeld studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde worden opgeleid om digitale veiligheidsvraagstukken aan te pakken (NHL Stenden hogeschool). Deze jonge professionals hebben een frisse blik en leveren toepasbare oplossingen. Ze worden opgeleid om ontwerp- en oplossingsgericht te werken (Design Based Education). De begeleiding wordt in principe door de opdrachtgever verzorgd. Indien er een extra kwaliteitsslag gewenst is, dan kunnen ervaren docent-onderzoekers met hun expertise bijdragen in de begeleiding, zoals de onderzoekers van de onderzoeksgroep Cybersafety. Dit kan in overleg en tegen betaling. 

Een aantal voorbeelden van activiteiten die jonge professionals kunnen uitvoeren: 

 • Cyber escape room maken om digitale weerbaarheid te verhogen 
 • Cyberexperiment opzetten en uitvoeren om bewustwording te verhogen 
 • Informatieve podcast maken over gevaren desinformatie 
 • Uitvoering cursus gebruik van digitale sporen voor politie 
 • Organiseren hackathon – voorbereiding cybercrisis  

Laat jong professionals uw digitale veiligheidsvraagstukken oppakken! Neem contact op met het leerbedrijf om mogelijkheden te bespreken of plaats de opdracht op de website.  

Het leerbedrijf Digitalisering en Veiligheid biedt studenten werkervaring die ertoe doet en biedt opdrachtgevers jonge professionals om samen te werken aan een veilige digitale toekomst.  

Bekijk de website van leerbedrijf Digitalisering & Veiligheid om een opdracht te plaatsen of voor meer informatie.  

Contactinformatie 

Leerbedrijf Digitalisering en Veiligheid is gevestigd in Assen
Voor meer informatie neem contact op met Monique van Dijk.
Telefoon 06 12 58 42 16 
E-mail info@leerbedrijfdigitaliseringenveiligheid.nl
Website:  https://leerbedrijfdigitaliseringenveiligheid.nl/ 

Talenten van vandaag of morgen (4): Klaar voor de toekomst met Smart Industry

Mechanisatie, productie en automatisering. Hoe mooi zou het zijn als je al die processen softwarematig plant en via netwerken aan elkaar koppelt. Dát is wat studenten Middenkaderfunctionaris Smart Industry bij ROC Friese Poort, vestiging Drachten, doen.

De campus in Drachten opende in november het vernieuwde gebouw A. Een gebouw waar Techniek en IT(Informatietechnologie) volop de mogelijkheden hebben om samen te werken. De studenten hebben er de beschikking over de nieuwste machines en robots.

Bedrijfsleven
De opleiding Smart Industry is projectmatig opgezet. De studenten krijgen opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Student Sjoerd de Jong vertelt: “als je iets moet ontwerpen wat er nog niet is, moet je eerst achterhalen wat de eisen zijn van het apparaat. Wat moet het kunnen? Dan moet je bedenken hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Dat vraagt wel wat van je. Soms gaat het vlot, soms loop je vast. Dan word je op weg geholpen door de docent. Een project is een heel traject en supermooi als je het voor elkaar krijgt.”

Nieuwe beroepen
Al deze ontwikkelingen zorgen voor nieuwe beroepen en veel werkgelegenheid. Het sluit naadloos aan bij de kenniseconomie waar ons land het van moet hebben, nu en in de toekomst. “Het is uitdagend, het voelt goed om iets te presteren, projecten zijn praktijkgericht, het is veelzijdig en een baan is gegarandeerd; klaar voor de toekomst,” aldus de Middenkaderfunctionaris Smart Industry Sjoerd.

Bekijk meer over de opleiding:

Neem een kijkje in het vernieuwde gebouw op de campus in Drachten.

Contactpersoon:
Paul Marcus
Opleidingsmanager
T (06) 110 292 08
E pmarcus@ROCFriesePoort.nl

Talenten van vandaag of morgen (3): Kasteel.gro

Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Steeds meer beroepen vereisen meer inzicht in de digitale wereld. Om in te spelen op deze toenemende vraag, heeft Noorderpoort Kasteel.gro opgezet. De wisselwerking tussen samenleving, studenten, docenten en bedrijven staat centraal, waarbij wordt samengewerkt aan opdrachten uit de praktijk. Altijd met de toepassing van de nieuwste technologieën. Een greep uit de activiteiten die we daar oppakken:

 • Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap
  In de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap staat innovatie en verduurzaming binnen de ICT-opleidingen centraal. We werken samen met onze studenten, docenten en partnerbedrijven aan diverse onderwerpen zoals IoT, ethical hacking, datacenter technologie, domotica en VR. Dit doen we in de vorm van praktijkopdrachten en de organisatie van masterclasses en events. Ook kun je als startende (oud) student ondernemers gebruik maken van onze faciliteiten en netwerk.
 • Medialab en Podcaststudio
  In het Medialab kun je met professionele apparatuur een video opnemen, editen en/of monteren. Met onze podcaststudio heb je alle faciliteiten tot je beschikking voor het opnemen van je eigen podcast.
 • Digitaal Burgerschap
  De digitale ontwikkelingen vinden in een razendsnel tempo plaats. Om die reden is het van belang dat onze studenten weten wat het is om mens te zijn in de digitale wereld. Daarom is de lessenserie ‘Digitaal Burgerschap’ ontwikkeld in Kasteel.gro.
 • Bit Academy
  Onze Computable award winning Bit Academy is de vernieuwende peer-to-peer opleider voor ICT-onderwijs. Studenten hebben de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe hun onderwijstraject eruitziet en krijgen les van bekwame, hybride coaches. Wil jij leren hoe je software en apps maakt? Kies dan voor de opleiding Software developer op de Bit Academy.

In Kasteel.gro verandert de toekomst met de dag. Het is een inspirerende ontmoetingsplaats voor ondernemende mensen die elkaar uitdagen om aan de digitale toekomst te blijven sleutelen. Ook een bijdrage leveren? Neem een kijkje op de website van Kasteel.gro.

Algemene contactinformatie
Kasteel.gro
Melkweg 1
9718 EP Groningen

Voor meer informatie neem contact op met Sanne, onze Community Manager:
Sanne Borger
Community Manager
(06) 25179855
s.borger@noorderpoort.nl

Website: https://www.kasteelgro.nl

Talenten van vandaag of morgen (2): Groningen Digital Business Centre

In een nieuwe serie artikelen beschrijven we de kansen voor noordelijke organisaties om met MBO-HBO- of WO-studenten aan de slag te gaan. Deze keer stelt het Groningen Digital Business Centre van de Rijksuniversiteit Groningen zich voor.

G.D.B.C. Vier letters die u ongetwijfeld de afgelopen jaren ergens heeft gehoord of gezien. GDBC staat voor het Groningen Digital Business Centre. Het kenniscentrum GDBC is opgericht in 2018 door de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, het Bernoulli Instituut van de Faculteit Science en Engineering en een groot aantal noordelijke onlineondernemers, verenigd in de NOO. Samenwerking Noord is snel na de oprichting aangesloten als partner van het GDBC, omdat de vraag naar kennis over digitaal ondernemen en data-analyse ook bij non-profit, de zorg, overheden en kennisinstellingen speelde en nog altijd speelt. Naast MKB en andere commerciële organisaties.

GDBC speelt op deze behoefte in door wetenschap en praktijk te bundelen. Dit doen we door docenten, hoogleraren, jonge onderzoekers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen in contact te brengen met noordelijke bedrijven en organisaties. Studenten voeren voor opdrachtgevers onderzoek uit, doen internships en participeren in learning communities en consultancy-opdrachten. Daarnaast krijgen studenten een gedegen opleiding met veel aandacht voor digitale onderwerpen die direct relevant voor de praktijk zijn. GDBC is dus een kennisplatform voor ondernemers, beleidsmakers, studenten en wetenschappers. Samen richten we ons op het ontwikkelen, delen en overdragen van kennis en inzichten over digitaal ondernemen en data-analyse.

Zijn er binnen uw organisatie vragen en uitdagingen op het gebied van digital business en data analytics? GDBC kan u hier mee verder helpen.

 

Neem dus gerust contact met ons op, want we gaan graag met u om tafel om te praten over de mogelijkheden om samen te werken.

Tammo Bijmolt en Bas Baalmans Groningen Digital Business Centre Rijksuniversiteit Groningen

 

Algemene informatie:

GDBC, Duisenberg Paviljoen, Nettelbosje 2, 9747 AE Groningen • Contact via Bas Baalmans (06-22494353 of b.s.baalmans@rug.nl), www.rug.nl/gdbc

Talenten van vandaag of morgen (1): Digital Society HUB Hanzehogeschool

De Digital Society Hub (DSH) is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool waar studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven & overheid werken aan digitale transformatie.

Jaarlijks werken er meer dan 800 studenten van 18 verschillende opleidingen en 6 lectoraten gezamenlijk aan grote meerjarige projecten zoals bijvoorbeeld 5G, cybersecurity, autonoom vervoer, smart buildings en online ondernemen. De DSH is een belangrijke verbinder en facilitator in het ecosysteem van Noord-Nederland en werkt samen met verschillende innovatiewerkplaatsen en regionale hubs. Voor een impressie van DSH zie deze video:

Wat is een innovatiewerkplaats?
Een innovatiewerkplaats is een fysieke en virtuele plek waar onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan complexe vraagstukken afkomstig uit de beroepspraktijk of de maatschappij. Innovatiewerkplaatsen zijn multidisciplinair. In de samenwerking met andere disciplines leren deelnemers over de grenzen van hun eigen vakgebied en omgeving te kijken. Innovatiewerkplaatsen zijn een voedingsbodem voor nieuwe producten, diensten en startups.

Algemene contactinformatie
Digital Society Hub
Zernikepark 10
9747 AN Groningen
Telefoon:  050-595 2879
E-mailadres: dsh@org.hanze.nl
Website: https://www.digitalsocietyhub.nl