Talenten van vandaag of morgen (5): Leerbedrijf Digitalisering en Veiligheid

In deze snel digitaliserende wereld is oog voor veiligheid essentieel. De samenleving heeft meer experts nodig om deze digitale veiligheidsvraagstukken op te lossen en toekomstige dreigingen in te schatten. Het leerbedrijf Digitalisering en Veiligheid van NHL Stenden bemiddelt in vacatures voor digitale veiligheidsvraagstukken. We vinden voor u de jonge professionals die u helpen met oplossingen voor deze vraagstukken.  

We bieden het platform voor studenten/alumni en opdrachtgevers om elkaar te vinden. We werven studenten om lid te worden van het leerbedrijf en plaatsen opdrachten van opdrachtgevers op onze website. Onze missie is tweeledig: 1) om onze studenten/ alumni extra kansen te geven om werkervaring op te doen, hun netwerk uit te breiden en hun plek te vinden op de arbeidsmarkt, en 2) om het werkveld te helpen bij snel ontwikkelende vraagstukken op het gebied van digitalisering en veiligheid. 

De juiste studenten worden gezocht bij de opdracht. Bijvoorbeeld studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde worden opgeleid om digitale veiligheidsvraagstukken aan te pakken (NHL Stenden hogeschool). Deze jonge professionals hebben een frisse blik en leveren toepasbare oplossingen. Ze worden opgeleid om ontwerp- en oplossingsgericht te werken (Design Based Education). De begeleiding wordt in principe door de opdrachtgever verzorgd. Indien er een extra kwaliteitsslag gewenst is, dan kunnen ervaren docent-onderzoekers met hun expertise bijdragen in de begeleiding, zoals de onderzoekers van de onderzoeksgroep Cybersafety. Dit kan in overleg en tegen betaling. 

Een aantal voorbeelden van activiteiten die jonge professionals kunnen uitvoeren: 

  • Cyber escape room maken om digitale weerbaarheid te verhogen 
  • Cyberexperiment opzetten en uitvoeren om bewustwording te verhogen 
  • Informatieve podcast maken over gevaren desinformatie 
  • Uitvoering cursus gebruik van digitale sporen voor politie 
  • Organiseren hackathon – voorbereiding cybercrisis  

Laat jong professionals uw digitale veiligheidsvraagstukken oppakken! Neem contact op met het leerbedrijf om mogelijkheden te bespreken of plaats de opdracht op de website.  

Het leerbedrijf Digitalisering en Veiligheid biedt studenten werkervaring die ertoe doet en biedt opdrachtgevers jonge professionals om samen te werken aan een veilige digitale toekomst.  

Bekijk de website van leerbedrijf Digitalisering & Veiligheid om een opdracht te plaatsen of voor meer informatie.  

Contactinformatie 

Leerbedrijf Digitalisering en Veiligheid is gevestigd in Assen
Voor meer informatie neem contact op met Monique van Dijk.
Telefoon 06 12 58 42 16 
E-mail info@leerbedrijfdigitaliseringenveiligheid.nl
Website:  https://leerbedrijfdigitaliseringenveiligheid.nl/