Talenten van vandaag of morgen (4): Klaar voor de toekomst met Smart Industry

Mechanisatie, productie en automatisering. Hoe mooi zou het zijn als je al die processen softwarematig plant en via netwerken aan elkaar koppelt. Dát is wat studenten Middenkaderfunctionaris Smart Industry bij ROC Friese Poort, vestiging Drachten, doen.

De campus in Drachten opende in november het vernieuwde gebouw A. Een gebouw waar Techniek en IT(Informatietechnologie) volop de mogelijkheden hebben om samen te werken. De studenten hebben er de beschikking over de nieuwste machines en robots.

Bedrijfsleven
De opleiding Smart Industry is projectmatig opgezet. De studenten krijgen opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Student Sjoerd de Jong vertelt: “als je iets moet ontwerpen wat er nog niet is, moet je eerst achterhalen wat de eisen zijn van het apparaat. Wat moet het kunnen? Dan moet je bedenken hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Dat vraagt wel wat van je. Soms gaat het vlot, soms loop je vast. Dan word je op weg geholpen door de docent. Een project is een heel traject en supermooi als je het voor elkaar krijgt.”

Nieuwe beroepen
Al deze ontwikkelingen zorgen voor nieuwe beroepen en veel werkgelegenheid. Het sluit naadloos aan bij de kenniseconomie waar ons land het van moet hebben, nu en in de toekomst. “Het is uitdagend, het voelt goed om iets te presteren, projecten zijn praktijkgericht, het is veelzijdig en een baan is gegarandeerd; klaar voor de toekomst,” aldus de Middenkaderfunctionaris Smart Industry Sjoerd.

Bekijk meer over de opleiding:

Neem een kijkje in het vernieuwde gebouw op de campus in Drachten.

Contactpersoon:
Paul Marcus
Opleidingsmanager
T (06) 110 292 08
E pmarcus@ROCFriesePoort.nl