Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Hoe kunnen robots later voor ons zorgen?

Sociale robots kunnen personeelstekorten in bijvoorbeeld de zorg helpen oplossen, maar zijn nog volop in ontwikkeling. Hoe reageren mensen op sociale robots? Kunnen we ervoor zorgen dat robots als prettig, en niet als eng, ervaren worden? Hebben Groningers meer vertrouwen in een robot die Grunnegs spreekt? Hoogleraar dienstenmarketing Jenny van Doorn geeft een inkijkje vanuit haar onderzoek naar de inzet van robots.

Waarom voor vrouwen mooie kansen in de IT liggen?

Digitalisering is hot en er zijn in het Noorden veel slimme en creatieve mensen nodig. Vrouwen zijn nog ondervertegenwoordigd in de IT en er is zeker verbetering mogelijk als het gaat om diversiteit in deze sector. Kortom, een prachtige kans als we vrouwen enthousiast weten te maken om met de uitdagingen rond IT en digitalisering aan de slag te gaan. Kuneke Schraagen licht als Dean van het Instituut Communicatie, Media en IT de kansen toe, Leofwin Visman vertelt vanuit het perspectief van de werkvloer.

Talenten van vandaag of morgen (4): Klaar voor de toekomst met Smart Industry

Mechanisatie, productie en automatisering. Hoe mooi zou het zijn als je al die processen softwarematig plant en via netwerken aan elkaar koppelt. Dát is wat studenten Middenkaderfunctionaris Smart Industry bij ROC Friese Poort, vestiging Drachten, doen.

De campus in Drachten opende in november het vernieuwde gebouw A. Een gebouw waar Techniek en IT(Informatietechnologie) volop de mogelijkheden hebben om samen te werken. De studenten hebben er de beschikking over de nieuwste machines en robots.

Bedrijfsleven
De opleiding Smart Industry is projectmatig opgezet. De studenten krijgen opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Student Sjoerd de Jong vertelt: “als je iets moet ontwerpen wat er nog niet is, moet je eerst achterhalen wat de eisen zijn van het apparaat. Wat moet het kunnen? Dan moet je bedenken hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Dat vraagt wel wat van je. Soms gaat het vlot, soms loop je vast. Dan word je op weg geholpen door de docent. Een project is een heel traject en supermooi als je het voor elkaar krijgt.”

Nieuwe beroepen
Al deze ontwikkelingen zorgen voor nieuwe beroepen en veel werkgelegenheid. Het sluit naadloos aan bij de kenniseconomie waar ons land het van moet hebben, nu en in de toekomst. “Het is uitdagend, het voelt goed om iets te presteren, projecten zijn praktijkgericht, het is veelzijdig en een baan is gegarandeerd; klaar voor de toekomst,” aldus de Middenkaderfunctionaris Smart Industry Sjoerd.

Bekijk meer over de opleiding:

Neem een kijkje in het vernieuwde gebouw op de campus in Drachten.

Contactpersoon:
Paul Marcus
Opleidingsmanager
T (06) 110 292 08
E pmarcus@ROCFriesePoort.nl

Talenten van vandaag of morgen (3): Kasteel.gro

Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Steeds meer beroepen vereisen meer inzicht in de digitale wereld. Om in te spelen op deze toenemende vraag, heeft Noorderpoort Kasteel.gro opgezet. De wisselwerking tussen samenleving, studenten, docenten en bedrijven staat centraal, waarbij wordt samengewerkt aan opdrachten uit de praktijk. Altijd met de toepassing van de nieuwste technologieën. Een greep uit de activiteiten die we daar oppakken:

 • Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap
  In de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap staat innovatie en verduurzaming binnen de ICT-opleidingen centraal. We werken samen met onze studenten, docenten en partnerbedrijven aan diverse onderwerpen zoals IoT, ethical hacking, datacenter technologie, domotica en VR. Dit doen we in de vorm van praktijkopdrachten en de organisatie van masterclasses en events. Ook kun je als startende (oud) student ondernemers gebruik maken van onze faciliteiten en netwerk.
 • Medialab en Podcaststudio
  In het Medialab kun je met professionele apparatuur een video opnemen, editen en/of monteren. Met onze podcaststudio heb je alle faciliteiten tot je beschikking voor het opnemen van je eigen podcast.
 • Digitaal Burgerschap
  De digitale ontwikkelingen vinden in een razendsnel tempo plaats. Om die reden is het van belang dat onze studenten weten wat het is om mens te zijn in de digitale wereld. Daarom is de lessenserie ‘Digitaal Burgerschap’ ontwikkeld in Kasteel.gro.
 • Bit Academy
  Onze Computable award winning Bit Academy is de vernieuwende peer-to-peer opleider voor ICT-onderwijs. Studenten hebben de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe hun onderwijstraject eruitziet en krijgen les van bekwame, hybride coaches. Wil jij leren hoe je software en apps maakt? Kies dan voor de opleiding Software developer op de Bit Academy.

In Kasteel.gro verandert de toekomst met de dag. Het is een inspirerende ontmoetingsplaats voor ondernemende mensen die elkaar uitdagen om aan de digitale toekomst te blijven sleutelen. Ook een bijdrage leveren? Neem een kijkje op de website van Kasteel.gro.

Algemene contactinformatie
Kasteel.gro
Melkweg 1
9718 EP Groningen

Voor meer informatie neem contact op met Sanne, onze Community Manager:
Sanne Borger
Community Manager
(06) 25179855
s.borger@noorderpoort.nl

Website: https://www.kasteelgro.nl

Talenten van vandaag of morgen (2): Groningen Digital Business Centre

In een nieuwe serie artikelen beschrijven we de kansen voor noordelijke organisaties om met MBO-HBO- of WO-studenten aan de slag te gaan. Deze keer stelt het Groningen Digital Business Centre van de Rijksuniversiteit Groningen zich voor.

G.D.B.C. Vier letters die u ongetwijfeld de afgelopen jaren ergens heeft gehoord of gezien. GDBC staat voor het Groningen Digital Business Centre. Het kenniscentrum GDBC is opgericht in 2018 door de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, het Bernoulli Instituut van de Faculteit Science en Engineering en een groot aantal noordelijke onlineondernemers, verenigd in de NOO. Samenwerking Noord is snel na de oprichting aangesloten als partner van het GDBC, omdat de vraag naar kennis over digitaal ondernemen en data-analyse ook bij non-profit, de zorg, overheden en kennisinstellingen speelde en nog altijd speelt. Naast MKB en andere commerciële organisaties.

GDBC speelt op deze behoefte in door wetenschap en praktijk te bundelen. Dit doen we door docenten, hoogleraren, jonge onderzoekers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen in contact te brengen met noordelijke bedrijven en organisaties. Studenten voeren voor opdrachtgevers onderzoek uit, doen internships en participeren in learning communities en consultancy-opdrachten. Daarnaast krijgen studenten een gedegen opleiding met veel aandacht voor digitale onderwerpen die direct relevant voor de praktijk zijn. GDBC is dus een kennisplatform voor ondernemers, beleidsmakers, studenten en wetenschappers. Samen richten we ons op het ontwikkelen, delen en overdragen van kennis en inzichten over digitaal ondernemen en data-analyse.

Zijn er binnen uw organisatie vragen en uitdagingen op het gebied van digital business en data analytics? GDBC kan u hier mee verder helpen.

 

Neem dus gerust contact met ons op, want we gaan graag met u om tafel om te praten over de mogelijkheden om samen te werken.

Tammo Bijmolt en Bas Baalmans Groningen Digital Business Centre Rijksuniversiteit Groningen

 

Algemene informatie:

GDBC, Duisenberg Paviljoen, Nettelbosje 2, 9747 AE Groningen • Contact via Bas Baalmans (06-22494353 of b.s.baalmans@rug.nl), www.rug.nl/gdbc

Talenten van vandaag of morgen (1): Digital Society HUB Hanzehogeschool

De Digital Society Hub (DSH) is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool waar studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven & overheid werken aan digitale transformatie.

Jaarlijks werken er meer dan 800 studenten van 18 verschillende opleidingen en 6 lectoraten gezamenlijk aan grote meerjarige projecten zoals bijvoorbeeld 5G, cybersecurity, autonoom vervoer, smart buildings en online ondernemen. De DSH is een belangrijke verbinder en facilitator in het ecosysteem van Noord-Nederland en werkt samen met verschillende innovatiewerkplaatsen en regionale hubs. Voor een impressie van DSH zie deze video:

Wat is een innovatiewerkplaats?
Een innovatiewerkplaats is een fysieke en virtuele plek waar onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan complexe vraagstukken afkomstig uit de beroepspraktijk of de maatschappij. Innovatiewerkplaatsen zijn multidisciplinair. In de samenwerking met andere disciplines leren deelnemers over de grenzen van hun eigen vakgebied en omgeving te kijken. Innovatiewerkplaatsen zijn een voedingsbodem voor nieuwe producten, diensten en startups.

Algemene contactinformatie
Digital Society Hub
Zernikepark 10
9747 AN Groningen
Telefoon:  050-595 2879
E-mailadres: dsh@org.hanze.nl
Website: https://www.digitalsocietyhub.nl

Practoraat Friese Poort publiceert Digitaal Moreel Kompas

Om MBO-studenten voor te bereiden op hun plek in de samenleving en hun werk heeft het practoraat Digitale Weerbaarheid van Friesepoort een zogenaamd Digitaal Moreel Kompas ontworpen. Practor Renze Tjoelker van dit ROC lichtte het kompas toe in een bijeenkomst van de sector Onderwijs en Onderzoek.

Het digitaal moreel kompas kent drie didactische dimensies: digitale soevereiniteit, digitale gezondheid en digitale veiligheid. Friese Poort wil hiermee haar studenten onderwijs van deze tijd bieden en gaat het kompas onder andere toepassen in domeinen als zorg en veiligheid. Meer over het kompas en het bijbehorende op de praktijk gerichte instrumentarium lees je in deze flyer of in dit artikel. Ook elders in het MBO en in andere onderwijssectoren wordt steeds meer werk gemaakt van thema’s als digitaal burgerschap en digital literacy.

Van onze partner Groningen Digital Business Centre: Business meets University op 26 mei

Op 26 mei a.s. organiseert de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG opnieuw een laagdrempelig kennisevenement voor noordelijke organisaties en studenten en medewerkers van de RUG.

Dit keer een digitale editie van Business meets University. Alle noordelijke organisaties zijn van harte welkom om actief kennis te maken!

Zie de website voor alle informatie en aanmelding

Gerben Tolkamp is het aanspreekpunt voor eventuele vragen of suggesties. Bel 06 22465577 of mail g.h.j.tolkamp@rug.nl

Oproep: MBO-dag in april

Eind april organiseert Samenwerking Noord in samenwerking met al onze MBO leden (Friese Poort, Noorderpoort, Alfa College en Drenthe College een interactieve middag met als doel de ontmoeting tussen de studenten en onze ledenorganisaties tot stand te brengen.

Wil je een workshop of presentatie verzorgen voor de studenten, vul dan je voorstel in via het webformulier hieronder. Of neem contact op met Lammert Brouwer (06 54352193 of l.brouwer@samenwerkingnoord.nl).

  Op visite bij: Noorderpoort

  Samenwerking Noord bezoekt elke maand één van haar leden op locatie. Deze maand hadden we een anderhalvemetergesprek met docent ICT, Rykle Baron en zijn collega Sanne Borger, Community Manager van de Werkplaats Digitaal Vakmanschap Kasteel.gro van het ROC Noorderpoort in Groningen.

  Aanleiding is de lancering van een splinternieuw onderwijsinitiatief: het keuzedeel ‘Datacenter IT Techniek’, dat is gestart met een groep van 8 studenten Netwerkbeheer (MBO 4-niveau), dat belooft uit te groeien tot een zelfstandige opleiding die studenten voorbereid op het werk in datacenters, waar de vraag naar personeel groot is.

  “De eerste lichting studenten doet ervaring op in de context van Datacenter Groningen in Zuidbroek, maar in de toekomst wil Noorderpoort graag met meer bedrijfspartners actief samenwerken”, aldus een van de enthousiaste docenten, Rykle Baron. Baron helpt het nieuwe curriculum opzetten, in samenwerking met Noorderpoort practor Maaike van Kessel en de Dutch Datacenter Association.

  Aan ieder lid stellen we de volgende twee kernvragen om vanuit het perspectief van de eigen organisatie te beantwoorden.

  Wat zie je als de grootste belofte van digitaal?

  Rykle Baron: “Competente studenten afleveren, die absoluut geschikt zijn voor de arbeidsmarkt”

  Wat is de grootste uitdaging voor digitaal?

  Rykle Baron: “Je moet als je iets nieuws doet rekening houden met het onverwachte: welke problemen komen we tegen en hoe spelen we daar dan op in?”

  Potentiele partners vanuit de ledenkring van Samenwerking Noord, die ook op dit of een ander digitaal thema de samenwerking willen zoeken met Noorderpoort, kunnen contact opnemen met Sanne Borger van de Werkplaats Digitaal Vakmanschap