Practoraat Friese Poort publiceert Digitaal Moreel Kompas

Om MBO-studenten voor te bereiden op hun plek in de samenleving en hun werk heeft het practoraat Digitale Weerbaarheid van Friesepoort een zogenaamd Digitaal Moreel Kompas ontworpen. Practor Renze Tjoelker van dit ROC lichtte het kompas toe in een bijeenkomst van de sector Onderwijs en Onderzoek.

Het digitaal moreel kompas kent drie didactische dimensies: digitale soevereiniteit, digitale gezondheid en digitale veiligheid. Friese Poort wil hiermee haar studenten onderwijs van deze tijd bieden en gaat het kompas onder andere toepassen in domeinen als zorg en veiligheid. Meer over het kompas en het bijbehorende op de praktijk gerichte instrumentarium lees je in deze flyer of in dit artikel. Ook elders in het MBO en in andere onderwijssectoren wordt steeds meer werk gemaakt van thema’s als digitaal burgerschap en digital literacy.