Student consultants RUG onderzoeken Noordelijke IT-arbeidsmarkt

Een viertal student consultants van de RUG doet voor Samenwerking Noord onderzoek naar de aard van de mismatch tussen vraag en aanbod op de IT-arbeidsmarkt in Noord-Nederland. Esmee Mei, Leonidas Papadopoulos, Sander Everink en Jewan Kodde van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde gaan ons adviseren over hoe we als ledenorganisaties gezamenlijk aan oplossingen kunnen werken. Hun adviesrapport gebruiken we als input voor de werkconferentie over de IT-arbeidsmarkt die we in mei zullen organiseren. Voor meer informatie kun je terecht bij Wijnand Aalderink (0653704821).