Op visite bij: Noorderpoort

Samenwerking Noord bezoekt elke maand één van haar leden op locatie. Deze maand hadden we een anderhalvemetergesprek met docent ICT, Rykle Baron en zijn collega Sanne Borger, Community Manager van de Werkplaats Digitaal Vakmanschap Kasteel.gro van het ROC Noorderpoort in Groningen.

Aanleiding is de lancering van een splinternieuw onderwijsinitiatief: het keuzedeel ‘Datacenter IT Techniek’, dat is gestart met een groep van 8 studenten Netwerkbeheer (MBO 4-niveau), dat belooft uit te groeien tot een zelfstandige opleiding die studenten voorbereid op het werk in datacenters, waar de vraag naar personeel groot is.

“De eerste lichting studenten doet ervaring op in de context van Datacenter Groningen in Zuidbroek, maar in de toekomst wil Noorderpoort graag met meer bedrijfspartners actief samenwerken”, aldus een van de enthousiaste docenten, Rykle Baron. Baron helpt het nieuwe curriculum opzetten, in samenwerking met Noorderpoort practor Maaike van Kessel en de Dutch Datacenter Association.

Aan ieder lid stellen we de volgende twee kernvragen om vanuit het perspectief van de eigen organisatie te beantwoorden.

Wat zie je als de grootste belofte van digitaal?

Rykle Baron: “Competente studenten afleveren, die absoluut geschikt zijn voor de arbeidsmarkt”

Wat is de grootste uitdaging voor digitaal?

Rykle Baron: “Je moet als je iets nieuws doet rekening houden met het onverwachte: welke problemen komen we tegen en hoe spelen we daar dan op in?”

Potentiele partners vanuit de ledenkring van Samenwerking Noord, die ook op dit of een ander digitaal thema de samenwerking willen zoeken met Noorderpoort, kunnen contact opnemen met Sanne Borger van de Werkplaats Digitaal Vakmanschap

Fred Hassert: “Samenwerking Noord en Connect.frl willen Noorden voorop laten lopen bij digitale transformatie.”

De ledenraad van Samenwerking Noord en het bestuur van Connect.frl hebben beide hun akkoord gegeven op de verdere verkenning van hun samenwerking met het uiteindelijke doel om tot een bundeling van krachten van beide netwerkorganisaties te komen. De twee organisaties hebben allebei tot doel om ICT-talent, bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar in contact te brengen, de digitalisering van het Noorden te bevorderen en de arbeidsmarkt te versterken. Daarbij richt Samenwerking Noord zich op de drie noordelijke provincies, en Connect.frl meer op Friesland.

‘Onze twee organisaties werken al jaren uitstekend samen. En aangezien we hetzelfde doel nastreven ligt het voor de hand om te kijken óf en hóe we de krachten kunnen bundelen, in het belang van het hele Noorden’, zegt Fred Hassert, statutair voorzitter van Samenwerking Noord.

Het gaat heel goed momenteel met de digitale sector: het Noorden behoort samen met Eindhoven en Amsterdam tot de top drie van Nederland. ‘Maar we willen ons verder blijven ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang. En daarom is het goed dat het netwerk nóg krachtiger wordt en noordelijke bedrijven elkaar nog beter weten te vinden en versterken’, vertelt Hassert.

Een ander voordeel van een krachtenbundeling is dat het imago van Noord-Nederland als digitale top-regio kan worden versterkt. Overigens is ongeveer de helft van het aantal leden van Connect al lid van beide organisaties, en ook dat maakt een samengaan voor de hand liggender. En samen sta je ook sterker richting rijk, of andere organisaties.

Aangezien alle partijen enthousiast zijn over het versterken van de samenwerking zou je denken dat een fusie een formaliteit zou zijn, maar dat ligt even iets ingewikkelder. Zo is Samenwerking Noord juridisch gezien een vereniging, en Connect.frl een stichting. Ook zijn er twee verschillende besturen, en is SN er voor het Noorden en Connect specifiek voor Friesland.

En zo zijn er nog meer zaken die geregeld moeten worden. Maar Hassert verwacht dat deze geen obstakels zullen vormen om samen te gaan. De komende maanden zullen een paar processtappen worden gezet, begeleid door een externe begeleider, waarbij de achterban actief betrokken zal worden ‘zodat de juiste stappen worden gezet en iedereen goed geïnformeerd is.’

‘In elk geval heeft deze corona-tijd maar weer eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk de digitalisering is, en hoe mooi het is voor het Noorden dat zich hier een sterke sector aan het ontwikkelen is’.

Twee andere noordelijke organisaties – actief op het gebied van cybersecurity -besloten eerder ook al de krachten te bundelen: de Stichting Cyber Security en de Stichting Cyber Safety.

‘En zo verwachten ook onze twee organisaties dat het Noorden er vruchten van kan plukken wanneer we de krachten bundelen. Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog lang niet. Want weliswaar doet onze bedrijfstak er echt toe in Nederland: we willen als Noorden voorop blíjven lopen wat betreft de digitale transformatie.’

‘Overigens zijn we zelf ook voortdurend aan het veranderen. De organisatie SN was in het begin ooit bedoeld voor de mensen die in de it werken. En nu zijn we er als organisatie ook voor mensen die mét it werken. De gehele digitale transformatie is van belang voor deze grote groep, en dat is een grote uitdaging die we met vereende krachten nog beter vorm kunnen geven’, aldus Fred Hassert.

Nieuwe penningmeester Rick-Jan Scheepe

Tijdens de ledenraad van 11 december is Rick-Jan Scheepe benoemd als penningmeester in het dagelijks bestuur van Samenwerking Noord. Binnen DICTU bekleedt hij de functie van strategisch adviseur Leren & Ontwikkelen en is hij tevens coördinator van de DICTU Academy. Rick-Jan is vanuit DICTU actief in diverse samenwerkingsinitiatieven en ziet Samenwerking Noord als dè ICT-netwerkorganisatie van Noord-Nederland. Juist de mix van diverse sectoren en leden van onze vereniging spreekt hem aan, naast de thematiek van digitalisering.

Met het aantreden van Rick-Jan per 1 januari, komt een einde aan de rol van Lammert Brouwer als penningmeester. Het bestuur dankt hem heel hartelijk voor zijn grote inzet in de afgelopen dynamische periode, waarin hij diverse ballen in de lucht hielp houden. In afwachting van het aantreden van een nieuwe programmamanager, vervult Lammert deze rol nog ad-interim. We hopen hem in de toekomst bij diverse projecten van de vereniging te blijven betrekken.

Jaarplan 2021: Digitaal Doorzetten

‘Digitaal doorzetten’ luidt de titel van het jaarplan 2021. Digitaal doorzetten is wat deze tijd kenmerkt, waarin fysiek samenkomen vrijwel niet mogelijk is. Tegelijkertijd is het een motto dat past bij de nieuwe kansen, die we juist in deze tijd extra ontdekken om de vele mogelijkheden van digitalisering door te zetten in onze organisaties. Het jaarplan zet in op drie hoofdthema’s ‘Techtrends’, ‘Werken mét IT’ en ‘Digitalisering en Duurzaamheid’ en biedt nieuwe kansen via innovatieprojecten. De presentatie is te downloaden in de ledenomgeving.

Bezoek onze nieuwjaarsreceptie op 14 januari aanstaande als je meer wilt horen over de plannen voor het komend jaar en een inhoudelijk voorproefje wilt van onderwerpen als ‘Digital Twinning’, ‘Hybride werken post-Corona’ en ‘Digitalisering en Duurzaamheid’.

Nieuwe sectorvoorzitters Onderwijs & Onderzoek

Kuneke Schraagen van de Hanzehogeschool en Haije Wind van Openbaar Onderwijs Groningen gaan als duo leidinggeven aan de sector Onderwijs en Onderzoek van Samenwerking Noord. Kuneke Schraagen is Dean van het Instituut voor Communicatie, Media en IT en vertegenwoordigt hiermee met name het onderwijsinhoudelijke perspectief. Haije Wind is als langer actief binnen de vereniging als voorzitter van de pijler Kennis en Innovatie en hij is als Manager IT in zijn organisatie meer gericht op de infrastructurele kant van ICT. Vanaf januari zijn nieuwe bijeenkomsten gepland voor de sector.

Kuneke Schraagen van de Hanzehogeschool

 

Haije Wind van Openbaar Onderwijs Groningen

Update vanuit de ledenraad: Jaarplan 2021

In de ledenraad van 30 oktober voerden we een inhoudelijke discussie over het jaarplan 2021 naar aanleiding van de uitvraag bij onze leden naar de onderwerpen die voor hen relevant zijn. Ook het komende jaar blijven we werken met onze kernthema’s “Techtrends”, “Werken mét IT” en “Naar een Duurzaam Noord-Nederland”, dus dat is een goede kapstok voor alle ideeën die zijn aangedragen. Het Samenwerking Noord kernteam werkt momenteel het jaarplan en de bijbehorende begroting uit, en zal dit op de volgende ledenraad van 11 december presenteren.

Gespot op het web: OIM

In deze rubriek selecteren we elke maand een mooie bijdrage van een over een van onze leden. In dit geval is dat Allan Hofstede van OIM . OIM biedt innovatieve maatwerkoplossingen in orthopedie en is lid van onze sector Gezondheid en Welzijn.

Allan vertelt hoe digitalisering in de orthopedische werkpraktijk een steeds grotere rol gaat spelen.

Lees het interview of beluister de podcast.

Nieuw kennisnetwerk HR Analytics

De rol van HR is de laatste jaren aan het veranderen: meer partner in business, ook op strategisch niveau. Daarnaast zien we een ontwikkeling naar meer “datagedreven” activiteiten. In toenemende mate is er informatie beschikbaar en ook nodig waardoor we steeds meer trends en patronen in organisatiebewegingen kunnen ontdekken.

Een kans voor HR-professionals om de kwaliteit van initiatieven en adviezen te verbeteren op grond van objectieve data. Bezoek de pagina van het kennisnetwerk HR Analytics.

Yvonne Bos (provincie Groningen) en Lykle de Vries (Noorderlink) hebben het initiatief genomen om een nieuw kennisnetwerk te starten in de context van Samenwerking Noord. Inmiddels heeft zich al een behoorlijke kring belangstellenden gevormd en is er een groep op LinkedIn gestart.

In het nieuwe jaar zal een nieuw webinar volgen, die binnenkort wordt aangekondigd. Wil je actief meedenken in dit netwerk en de schouders zetten onder vernieuwing, neem dan contact op met Yvonne Bos via of Lykle de Vries.

Op visite bij: Routz

SN bezoekt elke maand één van haar leden op locatie. Deze maand hadden we een anderhalve-metergesprek met Marvin Kostwinder van Routz en zijn collega-accountmanager Marjolein Pullen in Assen.

Routz is gevestigd op drie plekken in Nederland en daarnaast in België en in Brazilië. De organisatie is in Nederland de grootste ICT-dienstverlener die zich exclusief richt op ICT-netwerkinfrastructuur, zie routz.nl. De diensten beslaan network executives, network services, network operations en network consultancy. Security is daarbij een hot topic. Routz werkt al samen met verschillende leden van Samenwerking Noord en wil graag haar noordelijke inbedding verder ontwikkelen in de kring van onze vereniging.

Aan ieder lid vragen we de volgende twee kernvragen vanuit het perspectief van de eigen organisatie te beantwoorden.

  1. Wat zie je als de grootste belofte van digitaal?

Marvin Kostwinder: “Een goed draaiend, solide netwerk is de basis voor digitaal werken”

  1. Wat is de grootste uitdaging voor digitaal?

Marvin Kostwinder: “Met alle technische mogelijkheden verbonden blijven met de mensen”

ALV / Nieuwjaarsreceptie op 14 januari met mooie line up

De Samenwerking Noord Nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar digitaal gevierd en gecombineerd met de algemene ledenvergadering. Deze bijeenkomst is gepland van 15.00-17.30 uur en wordt gepresenteerd vanuit de studio in Leeuwarden onder leiding van dagvoorzitter Femke Wolthuis.

We verwachten een interessant inhoudelijk programma te bieden, onder andere met burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden en professor Janka Stoker, over Leiderschap in crisistijden. Daarnaast zullen er mooie workshops op het menu staan, verzorgd door onder andere TNO, CJIB en Royal Haskoning.

Meer info en aanmelden