RUG studenten onderzoeken digitale kennisdeling

Vier student consultants van de faculteit Economie en Bedrijfskunde onderzoeken hoe digitale kennisdeling binnen Samenwerking Noord gestalte kan krijgen.

Deze tijdelijke collega’s gaan met verschillende groepen medewerkers binnen onze vereniging in gesprek en dragen bij aan onze kennistafels voor managers, projectleiders/adviseurs en IT-specialisten. Door middel van een vragenlijst willen zij jullie behoeftes, wensen en verwachtingen met betrekking tot digitale kennisdeling toetsen en analyseren. 

Klik hier om de vragenlijst in te vullen (in het Nederlands of Engels).

Half november rapporteren ze hun resultaten aan opdrachtgever Albina Vitochina en vervolgens presenteren ze hun advies in de ledenraad. De studenten, Samantha van der Plas-Mercado, Dennis Jansen van der Sligte, Abdulkayum Mukhamedov en Jasper Holterman worden begeleid door docent Gert Haanstra.