Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

‘Afname aantal studenten dwingt Samenwerking Noord tot nóg meer creativiteit’

“De scholen en hogescholen in het Noorden en de Rijksuniversiteit zijn weer begonnen, en een nieuwe lichting eerstejaars studenten heeft schuchter plaats genomen op school- of collegebanken. Hoewel de belangstelling om in het Noorden te studeren nog steeds uitstekend is, neemt het aantal leerlingen en studenten toch gestaag af. Dat is volledig volgens de verwachtingen, want het is een bekende demografische trend dat er minder kinderen bij zijn gekomen, en dat leidt nu dus tot legere school- respectievelijk collegebanken. En – en daar gaat het hier om – ook tot een daling van het aantal IT-studenten.”

Lees verder

‘Samenwerken om de arbeidsmarkt in het Noorden verder te versterken’

“Zo, het eerste halfjaar van 2019 zit er op. Als ik nu even terugkijk naar de afgelopen zes maanden, dan lijkt het me dat we behoorlijk tevreden kunnen zijn. Er zijn veel positieve ontwikkelingen geweest. Zo was er eind juni het bericht dat Google opnieuw een flinke som geld, een miljard euro, in het Noorden investeert. Het huidige datacenter in de Eemshaven van Google staat er pas twee jaar, maar kan nu al worden uitgebreid. Dat Google uitbreidt, draagt bij aan het versterken van het positieve imago van Noord-Nederland, iets waar wij als Samenwerking Noord zelf ook hard aan werken.”

Lees verder

‘Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven zeer gunstig voor ontwikkeling ICT in Noord-Nederland’

Een samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers op het gebied van ICT heeft er mede toe bijgedragen dat Noord-Nederland zich heeft ontwikkeld tot een van de belangrijkste ICT regio’s van Nederland. Dat betogen Trijnie Faber, Dean van het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen (op de foto links) en Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord.

Lees verder

Samenwerking Noord kijkt terug op vruchtbaar halfjaar: ‘ICT-bedrijfstak verder versterkt in Noord-Nederland’

Noord-Nederland ontwikkelt zich tot een regio met een steeds krachtiger ICT-sector, met bedrijven die uitstekend kunnen concurreren met IT bedrijven in de Randstad of elders in Europa. En dat is deels ook te danken aan Samenwerking Noord, zo weet voorzitter Fred Hassert: “We hebben een zeer vruchtbaar eerste half jaar van 2019 achter de rug, al is dat nog niet helemaal voorbij.”

Lees verder

‘ICT nu doodnormaal: is een nieuwe of andere rol nodig voor Samenwerking Noord?’

‘ICT is inmiddels net zo normaal geworden als water uit de kraan of stroom uit het stopcontact. Voor iedereen doodgewoon en tegelijkertijd onontbeerlijk. Bij de start van Samenwerking Noord lag dat nog even wat anders, en waren er nog veel organisaties die druk doende waren een IT-afdeling op te tuigen en te positioneren binnen hun organisatie. Maar nu geen enkele (grote) organisatie nog zonder een bekwame IT-afdeling kan, kun je je afvragen of dat ook gevolgen moet hebben voor de rol van Samenwerking Noord. Wat mij betreft luidt het antwoord op deze vraag JA!’, aldus Samenwerking Noord-voorzitter Fred Hassert in zijn nieuwste blog.

Lees verder

‘Gun je IT’ers een uitstapje naar een ander bedrijf: daar krijg je veel voor terug!’

“Noord-Nederlandse bedrijven en instellingen kunnen er zéer veel profijt van hebben wanneer ze het hun medewerkers gunnen om tijdelijk bij een ander bedrijf in het Noorden aan de slag te gaan. Die medewerkers verbreden hun horizon, doen nieuwe kennis op en komen na het uitstapje van bijvoorbeeld een half jaar terug vol inspiratie en nieuwe ideeën. Bovendien kunnen de uitlenende bedrijven zelf ook tijdelijk medewerkers van andere bedrijven aanstellen. Uiteindelijk is dat goed voor iedereen en een versterken voor de noordelijke arbeidsmarkt!”

Lees verder

Ambitieus Samenwerking Noord verder als formele vereniging: stuurgroep wordt ledenraad

Per 15 januari jongstleden is er een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van Samenwerking Noord. Op deze datum is Samenwerking Noord een formele vereniging geworden en is bij de notaris in Assen de oprichtingsakte ondertekend door Fred Hassert (statutair voorzitter), Lammert Brouwer (penningmeester) en Harold van Emst (secretaris). In het verlengde hiervan is de Stuurgroep nu de Ledenraad geworden, die maandelijks bijeen komt bij één van de leden van Samenwerking Noord.

De Ledenraad bestaat uit de volgende personen:

Fred Hassert – statutair voorzitter Samenwerking Noord

Machiel van der Schaaf – voorzitter Ledenraad a.i., sectorvoorzitter ‘Overheden’ en trekker thema ‘HR/Talentontwikkeling’

Nico Kluin – voorzitter sector ‘(ICT) Dienstverlening’ en trekker thema ‘HR/Talentontwikkeling’ 

Geert Dedden – voorzitter sector ‘Veiligheid’ 

Trijnie Faber – voorzitter sector ‘Onderwijs & Onderzoek’

Gert Jan Theuwissen – voorzitter sector ’Transport & Logistiek’

Harm Wesseling – voorzitter sector ‘Gezondheid & Welzijn’

Arjen de Vries & Bas Dijkema – namens de sector ‘Woningbouwcorporaties’ (bevindt zich nog in pilotfase)

Haije Wind – trekker thema ‘Kennis & Innovatie’

Lammert Brouwer – penningmeester

Harold van Emst – secretaris

Voor de sector ‘Energie & Utilities’ (bestaande uit Nederlandse Gasunie NV, GasTerra, Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân) is de rol van sectorvoorzitter nog vacant.

Oproep aan leden: doe mee en draag bij!

Het spreekt voor zich dat we alle leden van Samenwerking Noord van harte uitnodigen om inhoudelijk bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ons mooie netwerk. Jullie kunnen dit onder meer doen op basis van de bovenstaande thema’s. Bijvoorbeeld door kennisbijeenkomsten te organiseren en faciliteren, gebruik te maken van de beschikbare personele capaciteit (trainees, uitwisselingen, detacheringen etc).

Heb je ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de kennis en het netwerk, meldt dat dan aan de betreffende sectorvoorzitters of relatie-/programmamanagers. Alle input is meer dan welkom!

Events

Graag tot ziens bij één van de Samenwerking Noord bijeenkomsten, te beginnen bij het Agile Congres op 8 februari in het Provinciehuis in Groningen. Daarnaast zijn we momenteel, samen met onze strategische partners, volop bezig de activiteitenkalender voor dit jaar verder te vullen.

Houd onze nieuwsbrief en website goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en events!

 

‘Functioneel Beheer is een steeds belangrijker vakgebied’

Fred Hassert, voorzitter Samenwerking Noord: “Functioneel Beheer is een vakgebied op zichzelf geworden, en een belangrijk vakgebied bovendien. Wij van Samenwerking Noord vinden dit thema zó belangrijk dat we er graag een aparte bijeenkomst of zelfs een speciale kennisgroep aan willen wijden. Maar we willen natuurlijk graag weten of die behoefte ook echt leeft onder onze leden. Laat het ons dus weten als dat zo is of als je andere ideeën hebt over hoe we het thema Functioneel Beheer voor het voetlicht kunnen brengen in het Noorden.”

Lees verder

Uniek ICT congres over digitalisering MKB in Martiniplaza

Noordelijke MKB-bedrijven die zich digitaal verder willen ontwikkelen, kunnen op 1 november gratis deelnemen aan het ICT Congres 2018 in Martiniplaza. “Als MKB’ers willen blijven groeien, moeten ze echt digitaliseren. Maar ze zijn vaak net te klein om dure specialisten in te huren die kunnen helpen met de volgende stappen op de digitale snelweg”, zegt voorzitter Fred Hassert van Samenwerking Noord, dat het congres organiseert in samenwerking met MKB Noord.

Lees verder

‘Kenniscentrum Cybersafety biedt Noorden grote kansen’

Het bevorderen van veilig gebruik van internet – ‘cybersafety – biedt grote nieuwe kansen voor het Noorden. Het is een zeer actueel onderwerp, dat de komende jaren alleen maar belangrijker wordt. Het zou een goede zaak zijn wanneer Noord-Nederland dit als een nieuw kennisspecialisme gaat beschouwen en bijvoorbeeld een leerstoel of lectoraten rond dit thema zou instellen. Daardoor kan er een nieuw expertisecentrum ontstaan, dat ook kan worden ingezet om mkb-bedrijven te adviseren over veiliger internet. Dat betoogt Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord. In zijn maandelijkse blog geeft hij een toelichting op dit pleidooi.

Lees verder