‘Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven zeer gunstig voor ontwikkeling ICT in Noord-Nederland’

Een samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers op het gebied van ICT heeft er mede toe bijgedragen dat Noord-Nederland zich heeft ontwikkeld tot een van de belangrijkste ICT regio’s van Nederland. Dat betogen Trijnie Faber, Dean van het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen (op de foto links) en Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord.

Noord-Nederland ontwikkelt zich tot een van de belangrijkste ICT-regio’s in Nederland. Niet alleen zijn er in het Noorden steeds meer vestigingen van IT-bedrijven te vinden – waaronder van internationaal toonaangevende spelers als IBM en Google – ook hebben zich hier IT-bedrijven uit de eigen regio ontwikkeld die boven in de nationale top meespelen. Bovendien is er goed ICT-onderwijs dat zorgt voor hoog opgeleid personeel – zoals de IT Academy Noord-Nederland. Maar bovenal is er in het Noorden nu sprake van een vruchtbare samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Dat betogen Trijnie Faber en Fred Hassert. Trijnie Faber is Dean van het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen. Fred Hassert is voorzitter van Samenwerking Noord en ook voorzitter van de adviesraad van de IT Academy.

Nog niet zo heel lang geleden waren de Randstad of de regio rond Eindhoven ‘the places to be’ voor mensen met een ICT-opleiding, of voor IT-bedrijven om zich er te vestigen. Maar de ontwikkeling van de ICT in het Noorden heeft duidelijk de wind in de zeilen, waardoor het Noorden nu ook volledig meetelt. En dat is zeker geen kwestie van toeval geweest maar ook van gericht beleid.

Eén van de initiatieven betrof de oprichting van de IT Academy Noord Nederland (onderdeel is van het Hanze-instituut voor Communicatie, Media en ICT) , dat in oktober aanstaande het vijfjarig bestaan viert. Trijnie Faber is dan geen voorzitter en Dean meer, want ze neemt deze maand afscheid, ze gaat met pensioen.

“Dat we bijna vijf jaar geleden de IT Academy Noord-Nederland zijn gestart is een schot in de roos geweest, want er is zeer veel vraag naar mensen die er een opleiding volgen. Er zit volop groei in en er zijn veel nieuwe leergangen. Ik denk dat de uitstekende samenwerking met bedrijven, ook bij het inrichten van de leergangen en cursussen, de sleutel tot het succes is geweest. Die samenwerking is echt key geweest, want we hebben studies kunnen samenstellen waar écht behoefte aan is’, aldus Trijnie Faber.

De belangstelling voor ICT-onderwijs bij de Hanzehogeschool Groningen is sterk toegenomen. Zo had de HBO ICT-voltijdopleiding vijf jaar geleden nog een instroom van 150 studenten per jaar. Dat zijn er nu meer dan 400 per jaar.  En ook voor de HBO ICT-deeltijd- en bijscholingsopleidingen van de IT Academy Noord-Nederland bestaat grote belangstelling.

Fred Hassert: “De IT Academy heeft het goed opgepakt. Zo hebben ze daar goed ingespeeld op de behoefte aan specialisten op het gebied van Cyber Security, Big Data en bijvoorbeeld leren programmeren.  Ook heeft het onderwijs in Groningen steeds goed contact gehouden met Samenwerking Noord, en ook met het totale bedrijfsleven in héél Noord-Nederland.”  Trijnie Faber beaamt dat: “Wat wij in het Noorden bij uitstek goed doen is het bundelen van de krachten. We weten elkaar hier goed te vinden, en we kunnen snel schakelen.”

Toekomst

Is het dankzij de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid nu allemaal rozengeur en maneschijn wat betreft de ontwikkeling van de ICT als motor achter de economie? Nee, dat zeker niet, er zijn zeker nog wensen, zo geven Faber en Hassert aan:

De vraag naar ICT-ers is nog steeds enorm, en daar is, ook al is het onderwijs nog zo goed georganiseerd, moeilijk aan te voldoen.

Eén van de zaken die beter kunnen, is de aanwas van vrouwelijke ICT studenten: “Er zijn nog steeds relatief weinig dames die de ‘harde’ ICT-opleidingen volgen. En ook het docententeam bestaat voor 95 procent uit mannen. Positief is wel dat er een toenemende belangstelling is van vrouwen voor de wat ‘zachtere’ en creatievere IT-opleidingen Communicatie en Multimedia Design. Bovendien hebben we een programma ontwikkeld om afgestudeerden uit andere studierichtingen in een korte opleiding te ontwikkelen tot IT-specialist: Make IT Work. Ook daar nemen veel vrouwen aan deel”, aldus Trijnie Faber.

Nieuwe uitdagingen

Maar hoe verdienstelijk ook wat er allemaal is gerealiseerd op het gebied van ICT-onderwijs: het blijft een kwestie van scherp aan de wind zeilen. De IT industrie is voortdurend in ontwikkeling, en de vraag naar hoog opgeleid personeel enorm. Europa heeft bovendien te maken met enorme concurrentie vanuit China, en zal ook daar antwoord op moeten geven. “Tja, we kunnen niet op tegen de enorme kracht van China op ICT-gebied. Maar we doen ons best, en wat er in Groningen is gerealiseerd op het gebied van Cyber Safety, de oprichting van het Groningen Digital Business Centre bijvoorbeeld (een initiatief van de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) en de Rijksuniversiteit) maar ook het vernieuwde Noorderpoort-kasteel: dat is echt indrukwekkend hoor, tjonge jonge!”, aldus een enthousiaste Fred Hassert.

Trijnie Faber: “In elk geval zijn we er in geslaagd om de kloof die er ooit was tussen onderwijs en bedrijfsleven te slechten. Er was in het verleden sprake van vooroordelen over elkaar, en vooringenomenheid. Dat is volledig verdwenen. Samen kunnen we echt veel meer bereiken. En wat ook echt helpt, is dat er sprake is van enthousiasme en vertrouwen, en van de gunfactor.”

In oktober zal het vijfjarig bestaan van de IT Academy Noord Nederland worden gevierd met een groot event, dat wordt georganiseerd in samenwerking met Samenwerking Noord. Ook zal er een side event zijn van het grootste techevent van Noord-Nederland: Trendship. Daar zal worden nagedacht over de IT-er van de toekomst, en hoe de ICT-specialist 2.0 er uit zal komen te zien. En dat zal dan ongetwijfeld ook leiden tot nieuwe aanpassingen aan het onderwijsaanbod, al zal mevrouw Faber daar dan niet meer bij betrokken zijn.

Fred Hassert: “We zullen nu ook moeten onderzoeken waar de IT Academy zich in de toekomst op moet gaan richten, omdat IT van iedereen wordt en dat zou kunnen betekenen dat de IT Academy ook in een breder perspectief moet gaan werken en niet alleen gefocust moet zijn op de IT’er.”