‘Kenniscentrum Cybersafety biedt Noorden grote kansen’

Het bevorderen van veilig gebruik van internet – ‘cybersafety – biedt grote nieuwe kansen voor het Noorden. Het is een zeer actueel onderwerp, dat de komende jaren alleen maar belangrijker wordt. Het zou een goede zaak zijn wanneer Noord-Nederland dit als een nieuw kennisspecialisme gaat beschouwen en bijvoorbeeld een leerstoel of lectoraten rond dit thema zou instellen. Daardoor kan er een nieuw expertisecentrum ontstaan, dat ook kan worden ingezet om mkb-bedrijven te adviseren over veiliger internet. Dat betoogt Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord. In zijn maandelijkse blog geeft hij een toelichting op dit pleidooi.

“Sinds de affaire rond Facebook is iedereen er wel van doordrongen hóe belangrijk het is dat er veilig wordt omgesprongen met data. Op diverse plekken in Nederland is er wel kennis beschikbaar over beveiliging, maar het ontbreekt in Nederland aan één duidelijk expertisecentrum. Dat zou een mooie kans zijn voor Noord-Nederland, waar de branche van de informatietechnologie toch al heel sterk is.

Het zou goed zijn wanneer zo’n cybersafety expertisecentrum diensten kan leveren aan het midden- en kleinbedrijf. Want mkb-bedrijven hebben nu eenmaal minder geld en minder kennis en zij kunnen niet zo makkelijk bij dure specialistische bureaus aankloppen. Het mkb is echter wél de motor van de noordelijke en Nederlandse economie economie. En als daar iets fout gaat, dan hebben we écht een probleem.

En daarom zou het een goed idee zijn om een leerstoel te creëren in het Noorden, of één of twee lectoren in te stellen aan de Hanzehogeschool, of NHL Stenden. Een en ander betekent ook focus op het gebied van de hogescholen en universiteit als we de security regio willen worden.

Afgelopen half jaar hebben vertegenwoordigers uit verschillende partijen overigens bijeen gezeten en dat heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland.

Overigens zijn ze ook in andere regio’s bezig met ‘security’, maar daar houden ze zich vooral bezig met de technische kant van de zaak. Maar wij het in het Noorden zijn goed in kennis over mensen, over organisaties en wetgeving, en misschien dat het cybersafety expertisecentrum zich dáar dan mee bezig kunnen houden om onderscheidend vermogen te hebben tov andere regio’s

Op zichzelf is zo’n centrum goed voor de Noordelijke economie, en dat is prachtig, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat we cybersafety willen bereiken, we willen Noord-Nederland cybersafe maken. Om dat te bevorderen kan blockchain ook nuttig zijn. En wij zijn in het Noorden koploper wat betreft kennis van blockchain technologie, zoals bleek uit het feit dat er in Groningen begin april de grootste hackathon ter wereld werd gehouden.

Via het netwerk van Samenwerking Noord in combinatie met andere partijen hebben we het initiatief genomen om te komen tot zo’n expertisecentrum op het gebied van cybersafety. 

Als wij in het Noorden willen laten zien dat security belangrijk is, en we willen studenten lokken, dan zou het ook een goede zaak zijn wanneer Hanzehogeschool en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) daar aan mee gaan doen. En we gaan ook kijken hoe we samen met onze partnerorganisatie in Friesland, Connect FRL, en de NOO dat samen neer kunnen zetten.

Overigens zijn de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) ook zeer actief. Zij financieren een eigen leerstoel, het Groningen Digitale Business Centre. Ook dat is een initiatief dat samen bij kan dragen aan de versterking van de noordelijke economie.

We moeten over een aantal jaren de cyber security regio van Nederland en Europa worden. We moeten daarmee op het gebied van veiligheid dezelfde uitstraling krijgen dat als Eurosonic voor de popmuziek!”