Ambitieus Samenwerking Noord verder als formele vereniging: stuurgroep wordt ledenraad

Per 15 januari jongstleden is er een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van Samenwerking Noord. Op deze datum is Samenwerking Noord een formele vereniging geworden en is bij de notaris in Assen de oprichtingsakte ondertekend door Fred Hassert (statutair voorzitter), Lammert Brouwer (penningmeester) en Harold van Emst (secretaris). In het verlengde hiervan is de Stuurgroep nu de Ledenraad geworden, die maandelijks bijeen komt bij één van de leden van Samenwerking Noord.

De Ledenraad bestaat uit de volgende personen:

Fred Hassert – statutair voorzitter Samenwerking Noord

Machiel van der Schaaf – voorzitter Ledenraad a.i., sectorvoorzitter ‘Overheden’ en trekker thema ‘HR/Talentontwikkeling’

Nico Kluin – voorzitter sector ‘(ICT) Dienstverlening’ en trekker thema ‘HR/Talentontwikkeling’ 

Geert Dedden – voorzitter sector ‘Veiligheid’ 

Trijnie Faber – voorzitter sector ‘Onderwijs & Onderzoek’

Gert Jan Theuwissen – voorzitter sector ’Transport & Logistiek’

Harm Wesseling – voorzitter sector ‘Gezondheid & Welzijn’

Arjen de Vries & Bas Dijkema – namens de sector ‘Woningbouwcorporaties’ (bevindt zich nog in pilotfase)

Haije Wind – trekker thema ‘Kennis & Innovatie’

Lammert Brouwer – penningmeester

Harold van Emst – secretaris

Voor de sector ‘Energie & Utilities’ (bestaande uit Nederlandse Gasunie NV, GasTerra, Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân) is de rol van sectorvoorzitter nog vacant.

Oproep aan leden: doe mee en draag bij!

Het spreekt voor zich dat we alle leden van Samenwerking Noord van harte uitnodigen om inhoudelijk bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ons mooie netwerk. Jullie kunnen dit onder meer doen op basis van de bovenstaande thema’s. Bijvoorbeeld door kennisbijeenkomsten te organiseren en faciliteren, gebruik te maken van de beschikbare personele capaciteit (trainees, uitwisselingen, detacheringen etc).

Heb je ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de kennis en het netwerk, meldt dat dan aan de betreffende sectorvoorzitters of relatie-/programmamanagers. Alle input is meer dan welkom!

Events

Graag tot ziens bij één van de Samenwerking Noord bijeenkomsten, te beginnen bij het Agile Congres op 8 februari in het Provinciehuis in Groningen. Daarnaast zijn we momenteel, samen met onze strategische partners, volop bezig de activiteitenkalender voor dit jaar verder te vullen.

Houd onze nieuwsbrief en website goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en events!