‘Functioneel Beheer is een steeds belangrijker vakgebied’

Fred Hassert, voorzitter Samenwerking Noord: “Functioneel Beheer is een vakgebied op zichzelf geworden, en een belangrijk vakgebied bovendien. Wij van Samenwerking Noord vinden dit thema zó belangrijk dat we er graag een aparte bijeenkomst of zelfs een speciale kennisgroep aan willen wijden. Maar we willen natuurlijk graag weten of die behoefte ook echt leeft onder onze leden. Laat het ons dus weten als dat zo is of als je andere ideeën hebt over hoe we het thema Functioneel Beheer voor het voetlicht kunnen brengen in het Noorden.”

Functioneel Beheerders beheren de informatievoorziening ten behoeve van een gebruikersorganisatie. Functioneel Beheer wordt ook wel aangeduid met de term ‘informatiebeheer’ of ‘informatiemanagement’. In de praktijk wordt informatiebeheer als begrip vaak gehanteerd voor de meer strategische onderdelen van het verantwoordelijkheidsdomein.

Een Functioneel Beheerder staat vaak midden in het proces, tussen de gebruiker en de leverancier. In het werk ondersteunt hij of zij gebruikers van automatiseringssystemen door hun ingewikkelde vragen over functionaliteit en data te beantwoorden en is daarnaast verantwoordelijk voor het analyseren en oplossen van verstoringen.

Volgens Fred Hassert zijn de taken van de Functioneel Beheerder aanzienlijk toegenomen. “Vroeger deed iemand dat er naast, en was het meer een rol en geen  functie , voor één dag in de week ofzo. Maar tegenwoordig zie je dat Functioneel Beheer echt heel belangrijk is. Systemen moeten helemaal op maat worden gemaakt. De interactie tussen de Functioneel Beheerder en de techniek is dus steeds belangrijker”, stelt Hassert vast.

Dat het belang van Functioneel Beheer zo sterk is toegenomen, blijkt ook uit het feit dat de IT Academy Noord-Nederland nadenkt over een aparte opleiding tot ‘Functioneel Beheerder’, ook omdat er veel vacatures zijn in dit specialisme. Wie op Google zoekt naar ‘vacature functioneel beheerder’ krijgt – schrik niet – 140.000 resultaten…

Hassert: “Het is een vakgebied dat zich opnieuw aan het uitvinden is. Het is ook een vakgebied dat steeds meer gebruik maakt van big data. Tegenwoordig ontstaan er ontiegelijk veel data. En doordat je gebruik maakt van big data wordt het een écht vak. Overigens was het natuurlijk al lang een echt vak, maar door velen werd het nog niet als zodanig beschouwd”, aldus Fred Hassert.

Wie suggesties heeft voor de vraag óf en hoe er binnen Samenwerking Noord meer aandacht moet komen voor het onderwerp Functioneel Beheer kan contact opnemen met voorzitter Fred Hassert (f.w.hassert@provinciegroningen.nl) of event- en relatiemanager Rinke Bolster (r.bolster@samenwerkingnoord.nl).