‘ICT nu doodnormaal: is een nieuwe of andere rol nodig voor Samenwerking Noord?’

‘ICT is inmiddels net zo normaal geworden als water uit de kraan of stroom uit het stopcontact. Voor iedereen doodgewoon en tegelijkertijd onontbeerlijk. Bij de start van Samenwerking Noord lag dat nog even wat anders, en waren er nog veel organisaties die druk doende waren een IT-afdeling op te tuigen en te positioneren binnen hun organisatie. Maar nu geen enkele (grote) organisatie nog zonder een bekwame IT-afdeling kan, kun je je afvragen of dat ook gevolgen moet hebben voor de rol van Samenwerking Noord. Wat mij betreft luidt het antwoord op deze vraag JA!’, aldus Samenwerking Noord-voorzitter Fred Hassert in zijn nieuwste blog.

“Samenwerking Noord is opgericht als dé netwerkorganisatie voor bedrijven en instellingen in het Noorden met een grote ICT afdeling cq ICT dienstverleners. Maar tegenwoordig is digitalisering van en voor iedereen! Van groot tot heel klein, ook de slager om de hoek: geen enkele organisatie kan nog zonder ICT.

Dat ICT gemeengoed is geworden, betekent voor Samenwerking Noord dat we niet alleen maar meer moeten kijken naar de vraag hoe we kunnen zorgen voor voldoende IT-ers in het Noorden, maar dat we veel breder moeten kijken. De vraag is niet meer of organisaties wel een IT-afdeling hebben, maar of bedrijven en organisaties de IT-afdeling die ze hebben, en de beschikbare kennis die voorhanden is, wel optimaal inzetten en gebruiken. En of ze geen kansen laten liggen.

Laat ik een voorbeeld geven. Als ik praat over ‘big data’, dan is het niet de vraag of big data beschikbaar zijn, maar wel wie er mee aan de slag moet. En dat is niet de IT-afdeling, want die levert de big data wel aan, maar de afdeling marketing, want daar moeten ze nadenken over de vraag wat je er mee kunt doen. Dan gaat het over trends, relaties en bijvoorbeeld voorspelbaarheid. Big data noemen we niet voor niks ook wel ‘het nieuwe goud’!

Of het gebruik van games/gamemification . Is dat iets voor de IT-afdeling? Nee, die zorgt er gewoon voor dat de technische kennis over de mogelijkheden van games in huis is: het is aan de beleidsafdeling om plannen te bedenken voor de vraag hoe je die kennis kunt inzetten. Gamemification kan prikkelend werken, kan motiveren en ervaring verrijken. ICT is inmiddels een middel geworden dat je moet gebruiken. Dus als je dan een mooie gereedschapskist in huis hebt, zorg er dan voor dat je hem efficiënt gebruikt!

Daar waar het vroeger om ICT ging, gaat het nu om de complete organisatie. Die moet aanhaken op de ontwikkelingen die zich razendsnel voordoen, want zonder ICT kun je als organisatie tegenwoordig niks meer.

Waar het nu om gaat is dat je moet begrijpen wat je er allemaal mee kunt. ICT gaat sneller dan veel mensen zich kunnen voorstellen. Daar moet je over nadenken. En daar moet Samenwerking Noord waar mogelijk een handje helpen, samen met een IT Academy of bijvoorbeeld het GDBC.

Of, zoals een Groningse IT-ondernemer het onlangs formuleerde: sommige mensen werken ín de IT (de IT-ers), en alle anderen werken tegenwoordig mét IT. Wij zullen ons als Samenwerking Noord dus wat meer mogen richten op de tweede categorie: het werken mét IT.

Wij zullen als Samenwerking Noord dan ook vaker events en netwerkbijeenkomsten organiseren die niet alleen interessant zijn voor ICT-mensen, maar juist ook voor de beleidsbepalende onderdelen van de organisaties. Omdat ze over onderwerpen gaan die de complete digitale manier van werken van organisaties raakt en een grote bijdrage kunnen leveren voor het bereiken van de doelstellingen.”