Samenwerking Noord kijkt terug op vruchtbaar halfjaar: ‘ICT-bedrijfstak verder versterkt in Noord-Nederland’

Noord-Nederland ontwikkelt zich tot een regio met een steeds krachtiger ICT-sector, met bedrijven die uitstekend kunnen concurreren met IT bedrijven in de Randstad of elders in Europa. En dat is deels ook te danken aan Samenwerking Noord, zo weet voorzitter Fred Hassert: “We hebben een zeer vruchtbaar eerste half jaar van 2019 achter de rug, al is dat nog niet helemaal voorbij.”

Steeds meer particuliere IT-bedrijven, maar ook (semi-)overheidsinstellingen sluiten zich bij ons aan. En dat geeft ons nog meer armslag om de ICT-branche in het Noorden, als een van de meest veelbelovende sectoren in onze economie, nog beter op de kaart te zetten.”Recent konden de namen van een aantal toonaangevende noordelijke bedrijven en organisaties aan het ledenbestand worden toegevoegd. Zoals Audittrail, Certe, GRID NV, CGI, Royal Haskoning, ODG (Omgevingsdienst Groningen) en TKP Pensioen. Het gaat niet alleen om ‘pure’ ICT-bedrijven maar ook om bedrijven met een stevige ICT-afdeling, waar men dus ook baat heeft bij een florerende IT-arbeidsmarkt.

Dat er zoveel nieuwe leden bij zijn gekomen – waarmee het totaal nu rond de 65 is gekomen – betekent volgens Fred Hassert dat zij in Samenwerking Noord toegevoegde waarde zien, en dat velen mee willen werken aan het streven om het Noorden neer te zetten als aantrekkelijke regio. “Die bedrijven hebben zich zelf aangemeld, en hebben laten weten dat zij ook iets willen toevoegen aan ons gezamenlijke streven. Bijvoorbeeld steun aan kennisontwikkeling, het bevorderen van mobiliteit op de arbeidsmarkt voor hun medewerkers of aantrekkelijk werkgeverschap. Dat is natuurlijk fantastisch!”, aldus een tevreden Hassert.

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn in het nastreven van de doelen. Zo is één van de ambities van Samenwerking Noord om IT-medewerkers af en toe van baan te laten switchen, op tijdelijke basis. Daardoor doen ze even ervaring op bij andere bedrijven, krijgen ze een nieuwe horizon en nieuwe stimulansen, en dat vergroot de kans dat ze in het Noorden blijven en dus voor de noordelijke arbeidsmarkt behouden blijven.

“Die ambitie komt echter nog niet helemaal uit de verf, moet ik toegeven. Maar we denken nu na over een digitale tool op onze website: een soort digitale marktplaats, waar mensen zich kunnen aanmelden als ze even ergens anders willen werken. En organisaties kunnen er aangeven dat ze tijdelijk behoefte aan iemand hebben, bijvoorbeeld voor een bepaald project. Of ze kunnen iemand twee weken stage aanbieden, om maar iets te noemen. Maar het zou interessant zijn daar een digitaal platform voor te ontwikkelen, zodat onze medewerkers ook af en toe een kijkje kunnen nemen in de keuken van andere bedrijven.”

Kennis-promotie
Een andere activiteit is daarentegen wel weer zeer goed uit de verf gekomen: de ontwikkeling van kennis bij de leden. Zo was er vorige week een door zestig mensen bezochte bijeenkomst bij DICTU over cloud-ontwikkeling. En er waren twee bijeenkomsten in het Groningse provinciehuis, volledig gewijd aan agile werken,  waar in totaal liefst vierhonderd bezoekers op afkwamen. En dan was er onlangs ook nog een kennissessie rond Office365 bij Centric, met ruim honderd bezoekers.

Vooruitblik
En ook de komende maanden staat er weer veel op het programma. Zo is er in juni nog een bijeenkomst over Open Data tijdens de TKP Technight. Voor na de zomer staat er al een bijeenkomst gepland over Functioneel Beheer, er vindt een congres plaats over autonoom vervoer georganiseerd door Groningen Seaports, RDW, TVM en Arriva en Samenwerking Noord en de IT Academy werken samen aan een bijeenkomst over ‘Onderwijs in de Toekomst. “Er gebeurt dus een héle hoop!”, aldus Fred Hassert.