‘Afname aantal studenten dwingt Samenwerking Noord tot nóg meer creativiteit’

“De scholen en hogescholen in het Noorden en de Rijksuniversiteit zijn weer begonnen, en een nieuwe lichting eerstejaars studenten heeft schuchter plaats genomen op school- of collegebanken. Hoewel de belangstelling om in het Noorden te studeren nog steeds uitstekend is, neemt het aantal leerlingen en studenten toch gestaag af. Dat is volledig volgens de verwachtingen, want het is een bekende demografische trend dat er minder kinderen bij zijn gekomen, en dat leidt nu dus tot legere school- respectievelijk collegebanken. En – en daar gaat het hier om – ook tot een daling van het aantal IT-studenten.”

“En dat laatste is een pijnlijke constatering omdat we allemaal weten dat de vraag naar IT-ers niet alleen op dit ogenblik al heel groot is, maar dat deze alleen nog maar groter zal worden. Dus dat betekent dat we nóg creatiever zullen moeten worden om nog meer jongeren naar onze IT-opleidingen te krijgen, want anders zullen de tekorten over een jaar of 4,5 of 6 wel erg groot worden.

Daarom ben ik heel blij dat we, samen met de IT Academy Noord-Nederland, nu al het programma ‘Make IT Work’ in het leven hebben geroepen. Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en om direct in een baan van start te gaan. Afgelopen voorjaar ging in Groningen de eerste editie van Make IT Work van start, met als opleidingsrichting Software Engineering.

Dat het tekort aan ICT-ers alleen maar groter wordt, is een ontwikkeling die bedrijven nooit in hun eentje zullen kunnen oplossen: dat kan alleen in gezamenlijkheid. En dat versterkt dus het belang en de betekenis van organisaties als Samenwerking Noord en de Noordelijke Online Ondernemers (NOO).

Daarom is het verheugend dat steeds meer organisaties en bedrijven zich aanmelden als lid van Samenwerking Noord. En dat we mede daardoor ook aantrekkelijke evenementen kunnen organiseren die uiteindelijk de arbeidsmarkt in het Noorden kunnen versterken.

Ook de tweede helft van dit jaar staan er evenementen op stapel waar ik me nú al op kan verheugen. Zo is er op 17 oktober in Groningen – in het kader van het inspiratiefestival ‘Trendship’ – een conferentie over ‘De toekomst van de IT-er in Noord-Nederland’. De organisatie is in handen van de IT Academy Noord-Nederland, dat dit jaar alweer haar vijfjarig bestaan viert.”

Nieuw clubhuis: Het Kasteel

“Wat ook heel prettig is, is dat we in september vaker gebruik kunnen maken van het gebouw ‘Het Kasteel’ aan de Kraneweg. Dat gebouw wordt een soort clubhuis/hoofdkwartier voor iedereen in Groningen/Het Noorden die iets met ICT van doen heeft. Zoals gemeente en provincie Groningen, NOO, Noorderpoortcollege en Samenwerking Noord. Er is een soort kerngroep die er iedere woensdagmorgen zal overleggen.

Kortom: een mooi programma voor de rest van het jaar, en een uitstekende samenwerking met alle partijen. Zo kunnen we samen listige en creatieve oplossingen bedenken voor het tekort aan ICT personeel en zo samen de arbeidsmarkt in Noord-Nederland versterken.”

Was getekend,

Fred Hassert, voorzitter Samenwerking Noord