24 juni: Seminar “Regie en Outsourcing”

Samenwerking Noord staat, natuurlijk, voor samenwerken. Wat is er dan mooier een seminar te organiseren over dit thema?

Samen met de gemeentes Leeuwarden, Emmen en Groningen nodigen wij u van harte uit in het theater Muzeval te Emmen. Tijdens deze middag wordt er gesproken over “Regie op outsourcing”, het uitbesteden van werk en het monitoren van deze processen. Een goede samenwerking is daarvoor cruciaal. Maar, rendeert dat ook? En zijn er bruikbare strategieën voor?

Op het seminar gaan drie gerenommeerde sprekers in op dit soort brandende vragen. Rik Maes, Frank Willems en Edwin Kaats delen hun ervaringen en opvattingen. Niet alleen worden er deze middag visies gedeeld, er komen ook een drietal praktijkcasussen van de deelnemende gemeentes aan het bod. Prachtige voorbeelden van hoe regie op outsourcing er in het ‘echt’ aan toe gaat. Genoeg om geïnspireerd van te raken en van te leren!

Natuurlijk wordt het seminar afgesloten met een goede netwerkborrel. Na een middag waar vooral gepraat wordt over samenwerken, kunt u dit daarna wellicht in de praktijk proberen te brengen!

Programma
13.00              Inloop met drankjes
13.30              Welkom
13.45              Sprekers
15.00              Pauze
15.30              Vervolg
17.00              Borrel

De sprekers

Rik Maes
Hoogleraar Informatiemanagement Rik Maes zal praten over zijn stelling dat informatiemanagement uiteindelijk zoal evolueren naar informatie-leiderschap. Natuurlijk zal Maes hierbij ingaan op zijn inmiddels beroemde 9-vlaksmodel. Daarnaast deelt hij zijn ideeën over inspirerende vormen van kennisvergaring: die zoekt Maes namelijk in combinatie met filosofie, kunst, design en architectuur.

Edwin Kaats
De oprichter van Common Eye, een adviesbureau gespecialiseerd in samenwerking en alliantiemanagement, komt naar Emmen om te praten over complicaties en de voorwaarden voor samenwerking. Hoewel niets zo moeilijk is als samenwerken, laat Kaats zien dat hier wel degelijk succesvolle strategieën voor zijn. Hij put hiervoor uit een schat aan ervaringen!

Frank Willems
Willems is lector aan de Hanze Hogeschool in Groningen en gepassioneerd opzoek naar de beste leiderschapsmethodes voor samenwerkingen. Hierbij zoekt hij naar patroondoorbraken en verandermogelijkheden binnen organisaties. Hoe vindt een team de eigen innoverende kracht en echt werkende oplossingen?

De praktijkcasussen
Jan Kiers, Gemeente Emmen                                           de A-benadering
De gemeente Emmen werkt met haar omliggende gemeenten samen volgens het gastheermodel. Zij bouwen de ICT-samenwerking uit vanuit de “harde” automatisering, waarna informatievoorziening per proces volgt. Telkens worden er kleine stapjes gemaakt naar een gezamenlijke ICT ondergrond. Hoe gaat dat in praktijk? Jan Kiers vertelt het u!

Martin Rasker, Gemeente Leeuwarden                       de I-benadering
Ook de gemeente Leeuwarden werkt met haar omliggende gemeenten samen. Dit doen zij vanuit een integraal informatieplan dat naar harmonisatie van bedrijfsprocessen streeft. De techniek volgt de functionaliteit, maar moet uiteindelijk wel gedeeld worden. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Aaldert van Lingen, Gemeente Groningen                   de P-benadering
De gemeente Groningen heeft in haar coalitieakkoord “Voor de Verandering” opgenomen: daarbij wordt de ICT geoutsourcet om de organisatie flexibeler te maken. Dit moet besparingen opleveren en tot een beter gebruik van technologische innovaties leiden. Maar hoe gaat het ICT management daarmee om?

De toegang is kosteloos voor medewerkers van de aangesloten organisaties.

Voor andere overheidsorganisaties bedraagt de bijdrage 150 euro en voor derden 250 euro.

Meer informatie, neem contact op met Maud Mulder, telefoon: 050 316 4710, email:  m.a.mulder.haaijer@provinciegroningen.nl

Regie & Outsourcing, en dan…Samenwerken?

[fusion_text]Woensdag 24 juni ‘s middags wordt in theater de Muzeval een seminar georganiseerd over “Regie en Outsourcing” en vooral over samenwerken. Regie volgt na de outsourcing want de werkzaamheden worden immers verdeeld met een partner. Dan begint onlosmakelijk het samenwerken met de partner! En komen vragen, als;

– Rendeert samenwerking?
– Welke bruikbare stategieën voor samenwerking zijn er
– Moet ik na outsources zelfs helemaal loslaten?
– Wie geeft leiding aan het verandertraject?
– Wat is de impact op de sociale structuren?
– Samenwerking uitbouwen vanuit automatisering in informatisering?
– Hoezo samenwerking bij een bezuinigingstaakstelling?
– etc.

Gerenommeerde sprekers nemen u mee om antwoorden te vinden op de vragen

 20150624_ekaats Edwin Kaats
Oprichter van Common Eye, een adviesbureau gespecialiseerd in samenwerking en alliantiemanagement.Edwin neemt u mee in zijn rijke ervaring over samenwerken. Alhoewel niets zo moeilijk is als samenwerken zijn er wel degelijk succesvolle strategieën per situatie te benoemen.Zie http://commoneye.nl
20150624_rmaes Rik Maes
Hoogleraar informatiemanagement, met een gepassioneerde belangstelling voor inspirerende vormen van leren in combinatie met filosofie, kunst, design en architectuur. Het 9-vlaks model is welhaast zijn handelsmerk geworden en is veelzijdig toegepast. Zijn stelling is dat we “Uiteindelijk evolueren van informatie-management naar informatie-leiderschap.” Een mooie gedachte om verder uit te werken! Zie http://www.rikmaes.nl
 20150624_fwillems Frank Willems
Lector aan de Hanzehogeschool.
Zijn passie ligt in het op zoek gaan naar patroondoorbraken en verandermogelijkheden van organisaties, zoals bij regie en sourcing. In de combinatie van zelforganisatie-principes en leiderschap in de praktijk en teams met innoverende kracht en echt werkende oplossingen. Wat betekent leiderschap voor samenwerken?Zie http://www.frankwillems.nl/about/

 

En we hebben drie interessante praktijkcasussen

 20150624_gememmen Jan Kiers,                  de A-benadering
De gemeente Emmen werkt samen met haar omliggende gemeenten conform het gastheermodel. De ICT samenwerking wordt uitgebouwd vanuit de “harde” automatisering, waarna de informatievoorziening per proces volgt. Telkens worden er kleine processtapjes op een gezamenlijke ICT ondergrond. Wat zijn de ervaringen?
 20150624_gemlwd Martin Rasker,          de I-benadering
De gemeente Leeuwarden werkt met haar omliggende gemeenten samen vanuit een integraal informatieplan dat naar harmonisatie van bedrijfsprocessen streeft. De techniek volgt de functionaliteit, maar moet uiteindelijk wel gedeeld worden. Wat zijn de ervaringen?
 20150624_gemgrn Aaldert van Lingen   de P-benadering
De gemeente Groningen heeft in haar coalitieakkoord “Voor de Verandering” opgenomen de ICT te outsourcen om hiermee de organisatie flexibeler te maken zodat het beter gebruik kan maken technologische innovatie en tegelijk een besparing oplevert. Een majeure en complexe opgave. Hoe gaat het ICT management hiermee om?

Er zal uiteraard worden afgesloten met een uitgebreide netwerkborrel.

De toegang is kosteloos voor medewerkers van Samenwerking Noord.

Voor andere overheidsorganisaties bedraagt de bijdrage 150 euro en voor derden 250 euro.

Meer informatie, neem contact op met Maud Mulder, telefoon: 050 316 4710, email: m.a.mulder.haaijer@provinciegroningen.nl[/fusion_text]

RUG en IT Academy brengen noordelijk ICT-vakmanschap in kaart

Hoe kan het ICT-onderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe zo goed mogelijk aansluiten op de vraag naar personeel vanuit de noordelijke markt? Dat onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen de komende drie maanden in opdracht van de IT Academy Noord-Nederland.

Volgens de IT Academy zijn er veel tegenstrijdigheden in de berichtgeving over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Zo wordt vaak beweerd dat door de voortschrijdende digitalisering vooral steeds meer hoger opgeleiden nodig zijn. ‘Maar zijn binnen de ICT ook niet juist vakspecifieke kennis en kunde nodig op alle niveaus?’, zo vraagt de IT Academy zich af. MBO’ers zouden bijvoorbeeld kunnen profiteren van de toenemende vraag naar onderhouds- en installatiemonteurs.

Verder verschenen er enkele rapporten die zeggen dat er de komende jaren voldoende ICT’ers zijn, terwijl de branche aangeeft dat juist veel nieuwe krachten nodig zijn. En mocht er sprake zijn van een mismatch tussen vraag en aanbod in de ICT-sector, hoe kunnen opleidingen, bedrijven en beleidsmakers deze dan overbruggen?

Om meer duidelijkheid te krijgen over dergelijke vraagstukken is nu de RUG ingeschakeld. Die zal de komende maanden het ICT-vakmanschap in het Noorden in kaart gaan brengen. De resultaten van het vooronderzoek zullen dit najaar gepresenteerd worden tijdens een bijeenkomst met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Daarnaast wordt het gebruikt voor een ontwikkelings- en onderzoeksproject naar het ICT-vakmanschap in Noord-Nederland. Met dit tweejarige onderzoekstraject wordt beoogd ICT onderwijs beter aan te laten sluiten op de wensen uit de markt.

IT Academy Noord-Nederland
De IT Academy Noord-Nederland is een samenwerkingsverband tussen het IBM Services Center Benelux in Groningen en de Hanzehogeschool. Doel is niet alleen IT-studenten optimaal klaar te stomen voor de noordelijke arbeidsmarkt, maar ook het stimuleren van de noordelijke ICT-sector. De IT Academy komt voort uit Samenwerking Noord. Binnen dit samenwerkingsverband hebben 26 (semi-)publieke organisaties de handen ineengeslagen om als noordelijke werkgevers gezamenlijk de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt voor ICT-personeel het hoofd te bieden.

www.itacademy.nl

Terugblik Best Practice Managen van grote projecten

[fusion_text]Op donderdag 23 januari 2015 vond met succes de eerste Best Practice van de IT Academy plaats bij de Hanzehogeschool. Het thema was “Het managen van grote projecten”. De organisatie was in handen van de RDW.

De Best Practices worden georganiseerd onder de vlag van de IT Academy, met als doel van (en met) elkaar te leren.  Zo’n 80 mensen vanuit de verschillende organisaties van Samenwerking Noord waren aanwezig.

Een goede opkomst voor deze eerste editie.

Fusie ziekenhuizen

Han van der Zee nam het publiek op boeiende wijze mee in de dilemma’s en vraagstukken waar hij tegenaan liep als programmamanager van een omvangrijk fusieproject van een tweetal ziekenhuizen in Limburg. Hij bewees met zijn ervaringen des te meer dat een goede voorbereiding niet altijd een garantie voor succes is.

Bekijk de presentatie van Han van der Zee in PDF.

Winframe

Gerard Doll vertelde vervolgens over de grote projecten waar de RDW zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden. Hij zoomde daarbij met name in op de grootschalige migratie van mainframe naar winframe. Auke van der Meulen van Get There maakte vervolgens als programmamanager van deze migratie een inhoudelijke verdiepingsslag. Hij gaf inzicht in de verschillende aspecten van het managen van het migratieproject; van vooronderzoek tot en met het doorvoeren van de veranderingen die nodig waren in techniek en organisatie. En dat terwijl de ‘RDW winkel’ open moest blijven tijdens ‘de verbouwing’. Hij vergeleek de migratie met een auto, waarvan tijdens het rijden de motor wordt vervangen.

Regietheater

Tot slot was er het regietheater. De acteurs lieten op interactieve en humoristische wijze zien wat er allemaal mis kan gaan in het fictieve project “rekeningrijden”. De deelnemers kregen vervolgens de mogelijkheid de regie over te nemen in de communicatie rondom het project, wat tot hilarische en herkenbare situaties leidde.

Vervolg 15 mei

De tweede Best Practice, met als thema “Security”, wordt georganiseerd door Gasterra op 15 mei in het Groninger Museum. Hou deze site in de gaten om je aan te melden.[/fusion_text]

ICT Informatiemarkt Gasunie op 26 maart

Op donderdagmiddag 26 maart wordt door en voor Gasunie ICT-ers de jaarlijkse Informatiemarkt georganiseerd bij Gasunie a/d Concourslaan 17 in Groningen.

Op de Informatiemarkt vind je verschillende marktkramen die bemand worden door enthousiaste ICT-ers, die graag hun verhaal vertellen. Er worden demo’s gegeven over diverse onderwerpen waar de teams momenteel aan werken. Meer informatie volgt op korte termijn.

Ook bedrijven die aangesloten zijn bij de Noordelijke Samenwerking zijn van harte welkom. Dit is tevens een goede gelegenheid om teams (team managers/team coördinatoren die inhoudelijk betrokken zijn bij ontwikkelingen op ICT gebied) vanuit verschillende bedrijven met elkaar kennis te laten maken en op deze wijze de kennisuitwisseling te bevorderen.
De markt wordt om 15.00 uur geopend en duurt tot 17.00 uur. Voor deelnemers vanuit de Noordelijke Samenwerking bieden wij een preview mogelijkheid door voor hen de markt al om 14:00 uur te openen.

Heb je interesse om te komen, dan kun je je tot 13 maart a.s. aanmelden via ict@gasunie.nl

Vermeld hierbij het volgende: Bedrijfsnaam, adresgegevens, naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres.

Wanneer je collega’s mee wilt nemen dan het verzoek ook hun gegevens door te mailen. Om iedere deelnemer van de Noordelijke Samenwerking te kunnen ontvangen, het vriendelijke verzoek de vertegenwoordiging van jouw bedrijf te beperken tot 2 personen. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met aanvullende info.

Interactieve bijeenkomst Managers in Actie voor Medewerker-Mobiliteit

150 opgeblazen  ballonnen, een groot aantal managers, een mooie ruimte  bij de Provincie Groningen, lekkere hapjes en drankjes , èn twee acteurs van “More balls Than Most”. Het beloofd een leuke middag te worden.  Het programma begint met veel geknal. De aanwezigen, zo’n veertig managers van verschillende organisaties, worden uitgenodigd zich een weg te banen door een pad vol met ballonnen. Dit gaat natuurlijk gepaard met enorm hard geknal. De harde knallen zijn, zoals Marcel Hoekstra , voorzitter van de werkgroep Mobiliteit, het mooi verwoord symbolisch voor het achter ons laten van de oude wereld van mobiliteit en het begin van een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin organisaties continue veranderen. Een  tijdperk van de medewerker 2.0! De medewerker die voortdurend werkt  aan de eigen  inzetbaarheid en  het updaten van kennis en vaardigheden. Maar hoe krijg je de managers, die een cruciale rol spelen als het gaat om medewerker- mobiliteit,  zover dat ze deze mobiliteit gaan stimuleren?

nieuws-20150120-1

Ervaringen delen!
Na het voorwoord staat een korte film op het programma waarin vier medewerkers vertellen over hun uitwisseling. Het filmpje laat zien dat de medewerkers er stuk voor stuk 100% achter staan. De uitwisseling geeft hen meer energie en uitdaging. Door te kijken in de keuken van een andere organisatie doen ze veel ervaring op en werken ze aan hun eigen ‘duurzame’ inzetbaarheid.

Dat mobiliteit een stimulans is voor duurzame inzetbaarheid laat ook  Eelke Riemersma zien, die na de film op het programma staat. Eelke is Regiomanager Noord van A+O Metalektra, en vertelt over de knelpunten, en dan denken we aan vergrijzing, weinig mobiliteit en – flexibiliteit,  waar ook de bedrijven in de Groot Metaal mee te maken hebben. Om deze knelpunten het hoofd te bieden is er een pilot in het leven geroepen bij zes bedrijven in het Noorden. De resultaten van deze pilot zijn goed.  Het heeft even geduurd voordat de veranderingen merkbaar waren maar de medewerkers gaan nu met meer plezier naar hun werk, zijn flexibeler en zijn breder inzetbaar. Een prachtig resultaat maar hoe bevorderen “wij”, managers van ICT afdelingen en de medewerkers, bredere inzetbaarheid, meer mobiliteit en meer flexibiliteit?

Spiegel voorhouden!

Managers willen over het algemeen de ontwikkeling van hun medewerkers niet in de weg staan. Maar hoe reageer je als manager als een medewerker, die je eigenlijk niet kwijt wil, graag voor een tijdje bij een ander bedrijf wil gaan werken? De twee acteurs van More Balls Than Most lieten in hun eerste scène vooral zien hoe het niet moet. Tijdens deze scène toonden ze een aantal herkenbare knelpunten van mobiliteit en het publiek werd een spiegel voorgehouden. Een manager weet natuurlijk dat het beter is dat je de medewerker laat uitpraten en dat je een kop koffie aanbiedt.  Maar goed reageren op de vraag “Mag ik voor een tijdje elders werken?” is niet vanzelfsprekend. Na deze eerste foute scène kreeg de tweede scène een geheel ander verloop. De managers in de zaal werden uitgedaagd om zich er mee te bemoeien en gaven goeie tips. De knelpunten rondom mobiliteit werden op deze wijze goed zichtbaar maar ook de voordelen van mobiliteit. Dat mobiliteit kan zorgen voor een win-win situatie is zeker duidelijk geworden. De middag was zeer geslaagd en Samenwerking Noord hoopt hiermee een zet in de goede richting te hebben gegeven als het gaat om medewerker-mobiliteit.

 

Zie ook

Alle foto’s: https://www.flickr.com/photos/124619824@N02/sets/72157650328658396/

Filmpjes “Duurzaam meedoen”: http://www.youtube.com/channel/UC6XpRSGS236lYZmcCjkBE4g

 

Presentatie “Duurzaam meedoen” Eelke Riemersa

Presentatie “Managers Mobility Meeting”

Presentatie “Elke uitwisseling is 100% succesvol!”

Ervaringsverhaal: Roel Kruize – Service Delivery Manager bij de RDW

Roel Kruize heeft het naar zijn zin bij DICTU.

“Na 15 jaar bij de RDW had ik zin in iets anders en was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Nou, die heb ik gevonden!” Roel Kruize is sinds maart in het kader van uitwisseling binnen de Samenwerking Noord een jaar lang gedetacheerd bij DICTU in Assen.”

DICTU verzorgt vanuit onder andere het kantoor in Assen de ICT voor diverse overheden, waaronder het Ministerie van Economische Zaken en de daarbij horende ZBO’s, waaronder CPB, CBS, NVWA en RVO. Roel ‘zit’ op het account RVO en is verantwoordelijk voor alle bedrijfsapplicaties van de divisie subsidies in de vestigingen Roermond en Den Haag.

Jaren 80
“Mijn rol is nog het beste te vergelijken met de rol van de Service Delivery Manager bij de RDW, maar omvat meer. Ik ben naast Service Manager eigenlijk tegelijk projectleider, half inkoper, releasemanager, scrummaster, het plannen van de resources én verantwoordelijk voor de afhandeling van storingen. Ik ben verantwoordelijk voor de totale dienstverlening rond 75 bedrijfsapplicaties.  Applicaties die met name subsidieregelingen mbt de landbouw afhandelen.. Deze applicaties hebben een lange application life cycle. Sommigen stammen zelfs nog uit de jaren 80. Dat komt, omdat bepaalde regelingen al heel lang lopen en een termijn van dertig jaar kennen.”

Verschillen
Opvallend vindt Roel het verschil in visie op sourcing: “Bij de DICTU zijn veel diensten geoutsourced, maar alles komt weer terug. De klanten pikken het niet. Zij vragen meer,  willen sneller geholpen worden en eisen ‘continious delivery’. Sourcing levert alleen maar meer schakels op en dus vertraging. Daarom wordt er hier ook veel meer in scrumteams gewerkt.” Een ander groot verschil met de RDW vindt hij de bemoeienis vanuit het management met de techniek. “Het management bemoeit zich daar niet mee. Een verademing! Laat het los. De dedicated teams kunnen het zelf wel en regelen zaken zelfstandig af. Daar kan de RDW nog wat van leren.” Roel ziet meer verschillen. “Zo is bij DICTU het telewerken goed geregeld. Ik kan heel eenvoudig en snel overal aan het werk. Maar met betrekking tot Het Nieuwe Werken is de RDW weer verder.”

Zwembandje
“In het begin heb ik heel erg moeten wennen. Een grote organisatie, andere mensen, een andere manier van werken. De OTAP gedachte is hier zéér strak ingeregeld. De organisatie is groot en complex. Wij werken alleen al met 25 tot 30 servicemanagers die allemaal hun eigen dedicated team hebben en allemaal verantwoordelijk zijn voor een bepaald account. Ik ben echt in het diepe gegooid, waardoor ik in het begin wel eens dacht: ‘hellup, waar is mijn zwembandje?’ Maar inmiddels weet ik mijn weg te vinden en heb ik het erg naar mijn zin. Ik voel mij een “zelfstandig ondernemer” die de vrijheid heeft om veel zaken zelfstandig te regelen. Ik heb dan ook geen moment spijt dat ik dit gedaan heb. Er ligt veel op mijn bordje, het is hard werken, maar het is enorm uitdagend en geeft mij nieuwe energie. Ik kan het iedereen aanbevelen. Nieuwsgierig geworden? Ik kom graag mijn ervaringen delen.”

Ervaringsverhaal: Alexander Bosma – Functioneel Tester bij DUO

Begin dit voorjaar heb ik dan eindelijk de stap gezet om met Dick Reuderink (vakgroep manager) te gaan overleggen over een uitstap naar het CJIB. Een stap waarover ik erg lang nagedacht heb en welke mij toch zeker wel enige moeite heeft gekost. Ik had het altijd erg naar mijn zin bij DUO, had leuke collega’s en zat op een  leuke testklus bij het uitdagende project Facet, waar ik nog lang niet uitgekeken was! Toch had ik het idee dat het tijd was om eens ergens anders te gaan kijken.

Gelukkig werd mijn voorstel positief ontvangen door Dick en heeft hij voor mij de verbinding gelegd met het CJIB. Na mijn intakegesprek duurde het nog wel enige tijd voordat ik daar beginnen kon. Medio september ben ik dan ook begonnen aan de Westerstate in Leeuwarden. Een mooi ‘glazen’ gebouw welke net als DUO open werkplekken heeft. Wat mij hier direct opviel waren de grote monitoren die her en der hingen met daarop de status van de verschillende projecten en de productie incidenten.

Erg leuk was het om veel oud collega’s te ontmoeten die eens gedetacheerd waren geweest bij DUO en nu ook bij het CJIB aan de slag zijn. Zelf ben ik nu als tester ingezet op het zakenregister. Dit register bevat (straf-)zaken met bijbehorende boetes die uitstaan en de stappen die gezet moeten worden tot het innen van het geld.

De eerste twee weken waren zeer intensief. Nieuwe mensen, andere tooling en andere materie. Dit zorgde er dan ook voor dat ik ’s avonds nergens meer voor te porren was en vroeg onder de wol lag. Inmiddels zijn we een aantal weken verder en heb ik mijn draai wel redelijk gevonden. De tooling heb ik inmiddels aardig onder de knie, maar de materie is nog steeds erg lastig. Van collega’s hoor ik dan ook geregeld dat ze pas na een half jaar het gevoel hadden enige grip op de zaak te hebben.

Verder is het erg leuk om eens bij een ander bedrijf te kijken. Op heel veel vlakken zie je de overeenkomsten maar her en der toch ook wel de verschillen. Soms positief maar ook wel negatief. Ik merk aan mijzelf dat ik deze verandering en prikkels leuk vind en het mij weer een stimuleert en uitdaagt.

Ervaringsverhaal: Willy Bakker – Informatiearchitect bij de Provincie Groningen

Willy Bakker ziet haar uitwisseling als een verrijking

Al veertien jaar werkt Willy Bakker bij de Provincie Groningen. Daar heeft ze verschillende functies vervuld en heeft ze de afgelopen vijf jaar als informatiearchitect gewerkt. Het werk bij de Provincie Groningen bevalt mij goed, het is een leuke organisatie.’ Toch wilde Willy graag meedoen aan een uitwisselingstraject van Samenwerking Noord. ‘Hoewel ik het bij de provincie ook hartstikke naar mijn zin had, vond ik dat het goed om eens ergens anders te kijken. Anders wordt je werk een routine,’ vertelt ze. ‘Ik heb toen contact opgenomen met accountmanager David van der Meer om te kijken naar de mogelijkheden.’ Zodoende is ze vanaf augustus voor een jaar te vinden bij de afdeling IFM Strategie & Beleid van het UMCG.

Het bevalt Willy harstikke goed bij het UMCG: ‘Je komt in een soort stroomversnelling. Leren gaat vaak met horten en stoten, maar door de nieuwe indrukken, nieuwe omgeving en nieuwe collega’s gaat dat veel sneller.’ Ze wil zich bij het UMCG graag verdiepen in een aantal methoden en technieken waar bij de Provincie Groningen nog geen gebruik van wordt gemaakt. ‘Bij het UMCG gebruiken ze TOGAF als architectuurmethode en ArchiMate als modelleertaal, dat is voor mij echt een meerwaarde.’ Haar werk bij het UMCG is niet heel anders. ‘Vakinhoudelijk is er geen groot verschil, maar de omgeving is anders. De organisatie en informatievoorziening zijn veel groter en complexer. Daarnaast is er hier in het UMCG meer aandacht voor informatiebeveiliging. Ik vind het geweldig om daar meer over te leren.’ Ze vindt het ook leuk dat ze haar ervaringen vanuit de Provincie Groningen kan delen. ‘En ik heb hier ook al veel dingen gezien die ik na dit jaar weer mee kan nemen naar de provincie. Van een belangrijke nieuwe ontwikkeling als linked data kende ik de theorie, maar had ik geen praktische kennis. Nu wel.’ Bij beide bedrijven werkt ze in een goed team waarin veel kennis aanwezig is. Deze teams, de achterban, profiteren volgens haar mee: ‘Hierdoor gaat het veel verder dan die ene medewerker die wordt uitgewisseld.’

Ook anderen zou Willy aanraden om deel te nemen aan een uitwisseling: ‘het is echt een verrijking. En het is een luxe dat het kan. Ik vind het goed dat de organisaties de mogelijkheid bieden. En op de manier hoe het ingericht is, denk ik dat het werkt. Ik heb er in ieder geval nieuwe energie van gekregen.’

Ervaringsverhaal Johan Leenstra – Bedrijfsanalist bij de RDW

Een DUO baan

Johan Leenstra  is in maart dit jaar bij DUO aan de slag gegaan als bedrijfsanalist. Hij doet verslag van zijn bevindingen. Na meer dan 10 jaar bij de RDW had ik echt zin in iets nieuws en dat heb ik op een mooie manier gevonden via de Noordelijke Samenwerking. Mijn vertrek bij RDW is niet definitief, uitgangspunt is een jaar volledig mee te draaien bij DUO. Een jaar is enerzijds lang genoeg om de situatie bij de DUO helemaal te doorleven en ook werkelijk toegevoegde waarde te leveren, anderzijds nog niet zo lang dat ik niet meer weet wie mijn collega’s bij RDW ook al weer zijn.

Aandachtsgebieden

Ik ben bij DUO al snel aan de slag gegaan op de aandachtsgebieden van examens en digitalisering van diensten via internet. De inhoudelijke materie bij DUO is volledig nieuw: hier geen voertuigen, keuringen, rijbewijzen en parkeerrechten om maar een paar te noemen, maar wel studenten, onderwijsinstellingen, diploma’s en vooral veel financiën rondom onderwijs. Aan mijn behoefte om te blijven leren en nieuwe zaken te ontdekken wordt dan ook prima voldaan.

Samenwerking

Ondanks de grote inhoudelijke verschillen zijn er uiteraard herkenbare bewegingen zoals steeds meer samenwerking binnen de overheid, focus op digitalisering van diensten en standaardisering van processen en technologie. Juist op die vlakken is het als analist waardevol om te blijven kijken hoe men de zaken elders aanpakt. Op het vakgebied van o.a. analisten en architecten wisselt de RDW al geruime tijd kennis uit met partijen als DUO. Kennisuitwisseling en samenwerking worden echter nog veel gemakkelijker en vanzelfsprekender met concrete uitwisseling van medewerkers. Er kan van beide zijden heel snel een beroep op elkaars kennis en relaties worden gedaan, en dat gebeurt dan ook. Een vraag over hoe specialistenproducten als informatie- of situatieanalyse elders worden gedaan? Een onderzoekje is snel gedaan. Een onderzoek bij DUO naar verstrekking van persoonsgegevens en toestemmingenregistratie, waarbij ook de situatie bij RDW wordt genoemd? Een telefoontje naar een RDW-collega hoe dat exact zit is dan snel gepleegd. En is de RDW bezig met vervanging van microfilms? Iemand weet dan blijkbaar alweer dat ik daar bij DUO ook wat mee doe, en al snel wordt de samenwerking gezocht. Wat mij betreft nu al volop concrete voorbeelden hoe je van elkaars expertise gebruik kunt maken.

Aanrader

Samenwerking en uitwisseling tussen organisaties wordt steeds gemakkelijker, gewoner en uiteindelijk misschien wel noodzakelijk voor zowel werknemer als bedrijf om bij te blijven op het vakgebied. Platforms als Noordelijke Samenwerking helpen daarbij en gelukkig participeert RDW daarin. Wat mij betreft echt een aanrader. Wil je meer weten? Neem eens contact met me op via johan.leenstra[at]duo.nl.