RUG en IT Academy brengen noordelijk ICT-vakmanschap in kaart

Hoe kan het ICT-onderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe zo goed mogelijk aansluiten op de vraag naar personeel vanuit de noordelijke markt? Dat onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen de komende drie maanden in opdracht van de IT Academy Noord-Nederland.

Volgens de IT Academy zijn er veel tegenstrijdigheden in de berichtgeving over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Zo wordt vaak beweerd dat door de voortschrijdende digitalisering vooral steeds meer hoger opgeleiden nodig zijn. ‘Maar zijn binnen de ICT ook niet juist vakspecifieke kennis en kunde nodig op alle niveaus?’, zo vraagt de IT Academy zich af. MBO’ers zouden bijvoorbeeld kunnen profiteren van de toenemende vraag naar onderhouds- en installatiemonteurs.

Verder verschenen er enkele rapporten die zeggen dat er de komende jaren voldoende ICT’ers zijn, terwijl de branche aangeeft dat juist veel nieuwe krachten nodig zijn. En mocht er sprake zijn van een mismatch tussen vraag en aanbod in de ICT-sector, hoe kunnen opleidingen, bedrijven en beleidsmakers deze dan overbruggen?

Om meer duidelijkheid te krijgen over dergelijke vraagstukken is nu de RUG ingeschakeld. Die zal de komende maanden het ICT-vakmanschap in het Noorden in kaart gaan brengen. De resultaten van het vooronderzoek zullen dit najaar gepresenteerd worden tijdens een bijeenkomst met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Daarnaast wordt het gebruikt voor een ontwikkelings- en onderzoeksproject naar het ICT-vakmanschap in Noord-Nederland. Met dit tweejarige onderzoekstraject wordt beoogd ICT onderwijs beter aan te laten sluiten op de wensen uit de markt.

IT Academy Noord-Nederland
De IT Academy Noord-Nederland is een samenwerkingsverband tussen het IBM Services Center Benelux in Groningen en de Hanzehogeschool. Doel is niet alleen IT-studenten optimaal klaar te stomen voor de noordelijke arbeidsmarkt, maar ook het stimuleren van de noordelijke ICT-sector. De IT Academy komt voort uit Samenwerking Noord. Binnen dit samenwerkingsverband hebben 26 (semi-)publieke organisaties de handen ineengeslagen om als noordelijke werkgevers gezamenlijk de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt voor ICT-personeel het hoofd te bieden.

www.itacademy.nl