24 juni: Seminar “Regie en Outsourcing”

Samenwerking Noord staat, natuurlijk, voor samenwerken. Wat is er dan mooier een seminar te organiseren over dit thema?

Samen met de gemeentes Leeuwarden, Emmen en Groningen nodigen wij u van harte uit in het theater Muzeval te Emmen. Tijdens deze middag wordt er gesproken over “Regie op outsourcing”, het uitbesteden van werk en het monitoren van deze processen. Een goede samenwerking is daarvoor cruciaal. Maar, rendeert dat ook? En zijn er bruikbare strategieën voor?

Op het seminar gaan drie gerenommeerde sprekers in op dit soort brandende vragen. Rik Maes, Frank Willems en Edwin Kaats delen hun ervaringen en opvattingen. Niet alleen worden er deze middag visies gedeeld, er komen ook een drietal praktijkcasussen van de deelnemende gemeentes aan het bod. Prachtige voorbeelden van hoe regie op outsourcing er in het ‘echt’ aan toe gaat. Genoeg om geïnspireerd van te raken en van te leren!

Natuurlijk wordt het seminar afgesloten met een goede netwerkborrel. Na een middag waar vooral gepraat wordt over samenwerken, kunt u dit daarna wellicht in de praktijk proberen te brengen!

Programma
13.00              Inloop met drankjes
13.30              Welkom
13.45              Sprekers
15.00              Pauze
15.30              Vervolg
17.00              Borrel

De sprekers

Rik Maes
Hoogleraar Informatiemanagement Rik Maes zal praten over zijn stelling dat informatiemanagement uiteindelijk zoal evolueren naar informatie-leiderschap. Natuurlijk zal Maes hierbij ingaan op zijn inmiddels beroemde 9-vlaksmodel. Daarnaast deelt hij zijn ideeën over inspirerende vormen van kennisvergaring: die zoekt Maes namelijk in combinatie met filosofie, kunst, design en architectuur.

Edwin Kaats
De oprichter van Common Eye, een adviesbureau gespecialiseerd in samenwerking en alliantiemanagement, komt naar Emmen om te praten over complicaties en de voorwaarden voor samenwerking. Hoewel niets zo moeilijk is als samenwerken, laat Kaats zien dat hier wel degelijk succesvolle strategieën voor zijn. Hij put hiervoor uit een schat aan ervaringen!

Frank Willems
Willems is lector aan de Hanze Hogeschool in Groningen en gepassioneerd opzoek naar de beste leiderschapsmethodes voor samenwerkingen. Hierbij zoekt hij naar patroondoorbraken en verandermogelijkheden binnen organisaties. Hoe vindt een team de eigen innoverende kracht en echt werkende oplossingen?

De praktijkcasussen
Jan Kiers, Gemeente Emmen                                           de A-benadering
De gemeente Emmen werkt met haar omliggende gemeenten samen volgens het gastheermodel. Zij bouwen de ICT-samenwerking uit vanuit de “harde” automatisering, waarna informatievoorziening per proces volgt. Telkens worden er kleine stapjes gemaakt naar een gezamenlijke ICT ondergrond. Hoe gaat dat in praktijk? Jan Kiers vertelt het u!

Martin Rasker, Gemeente Leeuwarden                       de I-benadering
Ook de gemeente Leeuwarden werkt met haar omliggende gemeenten samen. Dit doen zij vanuit een integraal informatieplan dat naar harmonisatie van bedrijfsprocessen streeft. De techniek volgt de functionaliteit, maar moet uiteindelijk wel gedeeld worden. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Aaldert van Lingen, Gemeente Groningen                   de P-benadering
De gemeente Groningen heeft in haar coalitieakkoord “Voor de Verandering” opgenomen: daarbij wordt de ICT geoutsourcet om de organisatie flexibeler te maken. Dit moet besparingen opleveren en tot een beter gebruik van technologische innovaties leiden. Maar hoe gaat het ICT management daarmee om?

De toegang is kosteloos voor medewerkers van de aangesloten organisaties.

Voor andere overheidsorganisaties bedraagt de bijdrage 150 euro en voor derden 250 euro.

Meer informatie, neem contact op met Maud Mulder, telefoon: 050 316 4710, email:  m.a.mulder.haaijer@provinciegroningen.nl