IT Academy richt zich op tekort aan ICT-personeel

In Noord-Nederland dreigt een groot tekort aan goed geschoolde ICT’ers te ontstaan. Om te voorkomen dat het probleem steeds groter wordt, is er de zogenaamde IT Academy opgericht. De IT Academy is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen, Samenwerking Noord en IBM en heeft als doel zoveel mogelijk kundig personeel te trainen.

De academie ontwikkelt lesprogramma’s voor mensen met een IT-achtergrond die zich willen omscholen, en vervult een rol in het verbinden van onderwijs en ondernemers. Er staat in Groningen veel te gebeuren op ICT-gebied, waarbij banen voor het oprapen liggen de IT-sector.  Behalve dat Groningen een jonge, dynamische stad is met een prettig leefklimaat, maakt het de stad nog een stuk aantrekkelijker voor toekomstige studenten.

http://www.groningerondernemerscourant.nl/nieuws/it-academy-richt-zich-op-tekort-aan-ict-personeel