Veel belangstelling voor Google’s digitale werkplaats

Er zijn al ruim 350 aanmeldingen van zzp’ers en kleine ondernemers voor een gratis Digitale Werkplaats van Google in de Suikerfabriek in Groningen op 14 en 15 maart. “Een goed begin, maar we hopen dat nog meer meer zzp’ers en kleine ondernemers gehoor geven aan de oproep van gemeente Groningen, Qredits en Google om er aan deel te nemen’, zo laat een woordvoerder van Google Nederland desgevraagd weten. De Digitale Werkplaats is bedoeld om iedereen in enkele uren tijd, een dagdeel, bij te spijkeren, zodat men veel beter gebruik kan maken van internet, met name om klanten te vinden. Lees verder op de site van de Groninger Ondernemers Courant

‘We maken nog te weinig gebruik van elkaars kennis!’

Fred Hassert, voorzitter Samenwerking Noord:

“Het mag best indrukwekkend genoemd worden wat wij als Samenwerking Noord in vijf jaar tijd hebben weten te bereiken. Er is, precies zoals de bedoeling was, een samenwerking ontstaan tussen noordelijke bedrijven met vestigingen op zeer uiteenlopende locaties als Leeuwarden, Assen of Groningen. Maar is het feit dat die samenwerking is ontstaan nu een reden om achterover te leunen? Nee, zeker niet. Want we kunnen als ICT bedrijven en instellingen nog veel meer profiteren van elkaars aanwezigheid en we zouden elkaar nog veel meer kunnen inspireren!” Lees verder

Google Nederland: ‘Wij hopen in Groningen een Pronkjewail te worden!’

“Het is mooi dat Groningen trots is op de aanwezigheid van Google in de Eemshaven. Maar andersom is Google er ook trots op dat ons datacenter in de provincie Groningen staat. Wij hopen een ‘Pronkjewail’ in Groningen te worden!” Dat zegt Pim van der Feltz, directeur van Google Nederland in een interview met de Groninger Ondernemers Courant.

Lees verder

Veiligheidsregio’s Fryslân, Drenthe en Groningen samen toegetreden tot Samenwerking Noord

Groningen – Dinsdag 26 januari ondertekenden Veiligheidsregio’s Fryslân, Drenthe en Groningen een overeenkomst met Samenwerking Noord, een samenwerkingsverband dat zich richt op een duurzame ontwikkeling van de ICT‐functie van (semi)‐overheidsorganisaties in de Veiligheidsregio’s Fryslân, Drenthe en Groningen samen toegetreden tot Samenwerking Noord.

Samenwerking Noord

Samenwerking Noord streeft naar behoud van ICT‐talent, ontwikkeling van ICT‐werkgelegenheid en de profilering van Groningen, Friesland en Drenthe als een succesvolle en aantrekkelijke ICT‐regio. De netwerkorganisatie zoekt verbinding tussen de deelnemende organisaties om kennis te ontwikkelen en te delen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door bijeenkomsten en workshops te organiseren, maar ook door het openstellen van vacatures en het (tijdelijk) uitwisselen van medewerkers met elkaar. Als een van de initiatiefnemers van de IT Academy Noord‐Nederland levert ze bovendien een bijdrage aan bijvoorbeeld trainingen op het gebied van nieuwe werknemersvaardigheden en technieken. Verschillende provincies, gemeenten, uitvoeringsinstanties en onderwijsinstellingen in Noord‐Nederland zijn aangesloten.

Meerwaarde

Erik van Zuidam directeur van Veiligheidsregio Groningen vertelt waarom de toetreding belangrijk is. ‘Het versterkt nu al de samenwerking van de drie veiligheidsregio’s onderling. Ik zie ook kansen voor bijvoorbeeld business intelligence, een relatief nieuw vakgebied in onze organisatie. Dit is de manier om partners te betrekken die daar al wat verder in zijn. En als lerende organisatie komen we natuurlijk graag in contact met alle innovatieve ideeën van de organisaties om ons heen’. De kennisuitwisseling werkt twee kanten op. ‘We hebben onze informatiemanagement‐ en ICT-omgeving op een bepaalde manier ingericht en daarin veel kennis en ervaring opgedaan waar andere organisaties wat van kunnen opsteken’, meent Van Zuidam. ‘De komende jaren gaan we op onderzoek uit naar wat wij nog meer voor elkaar kunnen betekenen’.

Foto: v.l.n.r. Erik van Zuidam directeur van Veiligheidsregio Groningen, Fred Hassert voorzitter van Samenwerking Noord, Fred Heerink directeur Veiligheidsregio Drenthe, Wim Kleinhuis directeur Veiligheidsregio Fryslân.

Bron: http://www.112groningen.nl/Groningen/nieuws/27435/#sthash.CfrYLR1o.dpuf

Data Science: Kansen voor Noord-Nederland

De term Big Data is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Organisaties krijgen steeds meer data tot hun beschikking. Denk hierbij aan klantinformatie, informatie over de operationele werkzaamheden en informatie vanuit externe bronnen. De vraag is natuurlijk: Wat kunnen organisaties met deze informatie? Vanaf 7 maart 2016 biedt IT Academy Noord-Nederland de opleiding Data Science aan waarbij professionals in relatief kort tijdbestek worden opgeleid tot data scientist en vervolgens in staat zijn overtuigende antwoorden op deze vraag te formuleren.

Waar de ICT-infrastructuur en -applicaties het verzamelen van grote hoeveelheden data mogelijk maken is het juist de data scientist die dit kan omzetten naar waardevolle informatie en zo een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van de organisatie. Data Science is een nieuw vakgebied en de vraag naar professionals die zich hier raad mee weten zal de komende jaren sterk toenemen. Het is daarmee absoluut een van de beroepen van de toekomst.

In 2012 bestempelde het tijdschrift Harvard Business Review data scientist zelfs als “the sexiest job of the 21st century”. Of data scientists dezelfde status zullen krijgen die software engineers in de jaren negentig opbouwden is natuurlijk nog de vraag, maar dat aan data science gerelateerde vaardigheden meer en meer in trek zullen zijn bij werkgevers staat buiten kijf. Het niet onder ogen zien van dit gegeven vormt dan ook een reële bedreiging voor het concurrentievermogen van organisaties in het Noorden. De waarde die verborgen ligt in de verzamelde data kan alleen door goed opgeleide data scientists eruit worden gehaald.

De opleiding Data Science is door de IT Academy ontwikkeld op basis van input van het RDW en Business IT & Management hoofddocent Talko Dijkhuis van de Hanzehogeschool. Om de kwaliteit van de opleiding verder te borgen is er ook inbreng vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en experts uit het werkveld zoals Sander Klous, hoogleraar aan de UvA op het gebied van Big Data Ecosystemen. Aanmelden kan nu. Hiervoor en voor meer informatie over het programma kunt u terecht op de website van IT Academy Noord-Nederland.

Google vraagt vergunning aan voor verdubbeling datacenter Groningen

Google heeft een vergunning aangevraagd om zijn datacentercapaciteit in de Eemshaven te verdubbelen. De gemeente Eemsmond heeft de aanvraag nu in behandeling. Op dit moment wordt er ook nog druk gebouwd aan drie datacenters op de 45 hectare grond die Google in zijn bezit heeft.

Google heeft een dochteronderneming met de naam Greenbox Computing dat verantwoordelijk is voor de aanvraag en bouw van de datacenters. Het bedrijf heeft laten weten dat deze aanvraag te maken heeft met een lange termijnplanning van Google. Op dit moment is er voldoende capaciteit en wordt ook er nog voldoende extra capaciteit bijgebouwd om aan de vraag te voldoen.

De verwachting is echter dat er in de toekomst nog veel meer capaciteit nodig zal zijn omdat de cloud steeds populairder wordt. Als de vergunningen dan al geregeld zijn kan Google direct starten met de bouw van een extra datacenter. De beslissing om daadwerkelijk nog meer te gaan bouwen in de Eemshaven is nog niet gemaakt.

De Eemshaven is een goede locatie voor datacenters omdat daar in de beurt veel electriciteitscentrales staan en de stroomvoorziening goed is geregeld. Inmiddels is de glasvezelcapaciteit in die regio ook fors toegenomen, waardoor er voldoende capaciteit is voor extra datacenters.

Google is overigens niet de enige die druk bezig is met de bouw van datacenters, ook Microsoft is in Nederland flink aan het uitbreiden, maar niet in de Eemshaven, Microsoft heeft gekozen voor Middenmeer.

Bron: http://www.techzine.nl/nieuws/42674/google-vraagt-vergunning-aan-voor-verdubbeling-datacenter-groningen.html

Nieuwe leden Samenwerking Noord

In januari krijgt Samenwerking Noord er drie nieuwe leden bij: de Veiligheidsregio’s Drenthe, Friesland en Groningen. ‘We hopen dat we door de samenwerking de capaciteiten en kwaliteiten in het Noorden zo goed mogelijk kunnen gaan benutten’, zegt teamleider Informatiemanagement en ICT Adrik Schmid van de Veiligheidsregio Groningen. ‘Daarnaast hebben wij zelf ook kennis die we kunnen delen met de aangesloten partijen.’

Wat is de Veiligheidsregio nou eigenlijk? ‘De Veiligheidsregio Groningen is in januari 2014 ontstaan en is eigenlijk een samenvoeging van de multicrisisorganisatie en de gemeentelijke brandweer’, legt Schmid uit. Ook is het een netwerk van organisaties die samenwerken in de voorbereiding en bestrijding van rampen en crises. ‘We werken bijvoorbeeld samen met de gemeenten, waterschappen, politie, defensie en GHOR. De Veiligheidsregio is hier de spil in.’ Landelijk zijn er 25 regio’s en de drie noordelijke Veiligheidsregio’s hebben dezelfde omvang als de drie noordelijke provincies.

De Veiligheidsregio is wat betreft vakgebied een andere organisaties dan de meeste partners van Samenwerking Noord, maar daarom juist erg interessant voor die partijen. ‘Wij hebben onze informatiemanagement en ICT omgeving bijvoorbeeld op een bepaalde manier ingericht en daarin veel kennis en ervaring opgedaan, wat voor mogelijke samenwerkingen interessant is’, meent Schmid. ‘Maar we zijn nog lang niet uitgeleerd. Er zijn veel mooie uitdagingen in de toekomst waar we graag de kracht en expertise van de samenwerking voor willen benutten.’

Bij Samenwerking Noord hoopt de Veiligheidsregio Groningen nog meer stappen te zetten in het benutten van de kwaliteiten en capaciteiten van het Noorden. ‘Want wij als organisatie leunen sterk op regionale verankering. Zo is de brandweer afhankelijk van vrijwillige dienstverlening’, zegt Schmid. ‘Er zit nog zoveel meer kwaliteit in het Noorden die benut kan worden.’

Samenwerking Noord Projectmanagerspool: ‘In twaalf maanden hebben we veel bereikt’

Samen met Grietje Rusticus wordt teruggeblikt op het eerste jaar van de Samenwerking Noord Projectmanagerspool. ‘In twaalf maanden hebben we veel bereikt’, zegt initiatiefnemer en ambassadeur Grietje Rusticus (DUO). ‘Inmiddels overleggen we driewekelijks, zijn er zes uitwisselingscontracten getekend en hebben we zelfs een eigen trainingsprogramma ontwikkeld.’

Grietje vertelt dat het idee van een Projectmanagerspool in november 2014 ontstond. Na een rondje bij de aangesloten organisaties van Samenwerking Noord bleek de belangstelling  direct groot en uiteindelijk waren er vier partijen die begin dit jaar besloten hier echt mee verder te gaan. Dat waren de Gemeente Groningen, RDW, CIB en DUO.’ Deze vier organisaties vormen de zogenaamde kopgroep binnen de Projectmanagerspool. Een keer in de drie weken komen diens resourcemanagers bijeen om kennis en vacatures te delen en kandidaten uit te wisselen. ‘Zo leren we elkaar steeds beter kennen en weten we ook welke mogelijkheden en kansen er bij elke organisatie liggen.’

Of Grietje zelf al eens is uitgewisseld? ‘Nee, haha. Een medewerker uit mijn team is sinds kort wel van DUO naar de Gemeente Groningen gedetacheerd.  Hij heeft bijvoorbeeld harde projectmanagementkennis kunnen meenemen en delen met het team.’

Hoewel het eerste jaar Projectmanagerspool al heel geslaagd was, heeft de groep nog genoeg ambities. ‘Zo willen we de kopgroep kwalitatief versterken en een kennisgroep rondom Projectmanagement  uitbouwen’, zegt Grietje. Daar is al belangstelling voor, organisaties als de Hanze Hogeschool, Gemeente Emmen en de Provincies Drenthe en Groningen lieten al weten te willen aanschuiven.

‘Kortom, we willen bijblijven op het gebied van projectmanagement en een kennisbank creëren voor deelnemers.’ Uiteindelijk kan dit leiden tot het opzetten van een virtuele pool voor projectmanagers. ‘Maar hoe dat er precies uit moet gaan zien is als een kristallen bol’, zegt Grietje. Wat wel duidelijk is, is dat de Projectmanagerspool in het eerste jaar al een goed zakelijk én financieel resultaat neergezet: ‘Want hoe je het ook wendt of keert, je benut en verrijkt beschikbare resources van de aangesloten organisaties en de externe inhuur verminderd.’

 

Ervaringsverhaal Jasmin Hadžihasanović (RDW – Gemeente Groningen)

Jasmin Hadžihasanović is sinds 2009 in dienst van de RDW, maar werkt sinds afgelopen oktober gedetacheerd voor de Gemeente Groningen. Een nieuw project, nieuwe mensen én een nieuwe methode.

In 1992 kwam Jasmin (53 jaar) vanwege de oorlog vanuit Bosnië naar Nederland. Hoewel hij in zijn geboorteland nog Economie studeerde, besloot hij in Assen een opleiding Automatisering te volgen en rolde hij zo langzaam de IT-wereld in. Jasmin is na al die jaren in ieder geval nog steeds niet uitgeleerd en daarom wisselde hij niet alleen van werkgever, maar studeert hij ook: ‘Ik heb vorige maand mijn diploma Business Development & Innovatie aan de RUG gehaald!’, zegt hij trots.

Na zes jaar als programmamanager Bij RDW aan verschillende projecten te hebben gewerkt, was Jasmin daar voor zijn gevoel klaar. ‘In die tijd is het gelukt een goed programma neer te zetten dat stabiel draait’, zegt hij. ‘Ik hou juist van innovatie en verandering, dus op de ‘winkel passen’ zag ik niet zitten.’

Op naar een nieuwe uitdaging dus, en dat werd in oktober de Gemeente Groningen. Daar is Jasmin projectmanager van het Portfolio Besparingen 2016 binnen de I&A. ‘Dat pakken we op een andere manier aan. We maken geen gebruik van actielijsten en ellenlange documenten, maar wel van visuele beelden die transparantie benadrukken’, zegt Jasmin terwijl hij op de muur laat zien hoe dit project met het levensgrote Portfolio Canvas werkt. ‘Het is voor mij nieuw om zo te werken, maar dat gaat heel goed. Mensen krijgen er energie van.’

Terwijl Jasmin naar de verschillende kleuren op de muur wijst, legt hij uit dat die bij de verschillende thema’s van de Portfolio Besparingen horen. ‘Je kan in een oogopslag zien wie waar mee bezig is en hoe dat invulling krijgt.’ Dit heeft ook invloed op de manier van werken binnen het team. ‘Er wordt bijvoorbeeld gelijk teruggekoppeld, zonder dat ik daar om hoef te vragen. Als iets zo op de muur staat, werkt dat blijkbaar als een sociale controle. Dat is heel mooi, want ik werk op basis van vertrouwen.’

De uitwisseling bevalt Jasmin heel goed. ‘Ik wilde graag mijn kennis en ervaringen ergens anders toepassen of juist iets heel anders doen’, zegt hij. Beide lukt, want hoewel Jasmin in het nieuwe project zijn kennis kwijt kan, is de Gemeente Groningen ook een heel andere organisatie dan de RDW. ‘Zo is de RDW is toch een wat zakelijkere organisatie dan de Gemeente. De sfeer is hier ontzettend sociaal en ik word vanaf het begin behandeld als een onderdeel van het team’, glimlacht Jasmin. ‘Dat is heel fijn.’

Ook de uitvoering van het project verloopt tot nu toe goed: ‘Voor de Portfolio Besparingen 2016 is een jaar berekend, maar misschien zijn we wel eerder klaar!’

Voor collega’s die ook denken aan een uitwisseling heeft Jasmin nog een tip: ‘Niet denken maar doen. Niet alleen breng je jouw ervaringen, maar neem je ook nieuwe kennis mee terug. Dat is een hele mooie constructie van Samenwerking Noord.’ Wel ziet Jasmin nog meer kansen liggen bij de kennisgroepen. ‘Kennis uitwisselen kan nog structureler, ik hoop dat dit in de toekomst ook gebeurt!’