Samenwerking Noord Projectmanagerspool: ‘In twaalf maanden hebben we veel bereikt’

Samen met Grietje Rusticus wordt teruggeblikt op het eerste jaar van de Samenwerking Noord Projectmanagerspool. ‘In twaalf maanden hebben we veel bereikt’, zegt initiatiefnemer en ambassadeur Grietje Rusticus (DUO). ‘Inmiddels overleggen we driewekelijks, zijn er zes uitwisselingscontracten getekend en hebben we zelfs een eigen trainingsprogramma ontwikkeld.’

Grietje vertelt dat het idee van een Projectmanagerspool in november 2014 ontstond. Na een rondje bij de aangesloten organisaties van Samenwerking Noord bleek de belangstelling  direct groot en uiteindelijk waren er vier partijen die begin dit jaar besloten hier echt mee verder te gaan. Dat waren de Gemeente Groningen, RDW, CIB en DUO.’ Deze vier organisaties vormen de zogenaamde kopgroep binnen de Projectmanagerspool. Een keer in de drie weken komen diens resourcemanagers bijeen om kennis en vacatures te delen en kandidaten uit te wisselen. ‘Zo leren we elkaar steeds beter kennen en weten we ook welke mogelijkheden en kansen er bij elke organisatie liggen.’

Of Grietje zelf al eens is uitgewisseld? ‘Nee, haha. Een medewerker uit mijn team is sinds kort wel van DUO naar de Gemeente Groningen gedetacheerd.  Hij heeft bijvoorbeeld harde projectmanagementkennis kunnen meenemen en delen met het team.’

Hoewel het eerste jaar Projectmanagerspool al heel geslaagd was, heeft de groep nog genoeg ambities. ‘Zo willen we de kopgroep kwalitatief versterken en een kennisgroep rondom Projectmanagement  uitbouwen’, zegt Grietje. Daar is al belangstelling voor, organisaties als de Hanze Hogeschool, Gemeente Emmen en de Provincies Drenthe en Groningen lieten al weten te willen aanschuiven.

‘Kortom, we willen bijblijven op het gebied van projectmanagement en een kennisbank creëren voor deelnemers.’ Uiteindelijk kan dit leiden tot het opzetten van een virtuele pool voor projectmanagers. ‘Maar hoe dat er precies uit moet gaan zien is als een kristallen bol’, zegt Grietje. Wat wel duidelijk is, is dat de Projectmanagerspool in het eerste jaar al een goed zakelijk én financieel resultaat neergezet: ‘Want hoe je het ook wendt of keert, je benut en verrijkt beschikbare resources van de aangesloten organisaties en de externe inhuur verminderd.’