Nieuwe leden Samenwerking Noord

In januari krijgt Samenwerking Noord er drie nieuwe leden bij: de Veiligheidsregio’s Drenthe, Friesland en Groningen. ‘We hopen dat we door de samenwerking de capaciteiten en kwaliteiten in het Noorden zo goed mogelijk kunnen gaan benutten’, zegt teamleider Informatiemanagement en ICT Adrik Schmid van de Veiligheidsregio Groningen. ‘Daarnaast hebben wij zelf ook kennis die we kunnen delen met de aangesloten partijen.’

Wat is de Veiligheidsregio nou eigenlijk? ‘De Veiligheidsregio Groningen is in januari 2014 ontstaan en is eigenlijk een samenvoeging van de multicrisisorganisatie en de gemeentelijke brandweer’, legt Schmid uit. Ook is het een netwerk van organisaties die samenwerken in de voorbereiding en bestrijding van rampen en crises. ‘We werken bijvoorbeeld samen met de gemeenten, waterschappen, politie, defensie en GHOR. De Veiligheidsregio is hier de spil in.’ Landelijk zijn er 25 regio’s en de drie noordelijke Veiligheidsregio’s hebben dezelfde omvang als de drie noordelijke provincies.

De Veiligheidsregio is wat betreft vakgebied een andere organisaties dan de meeste partners van Samenwerking Noord, maar daarom juist erg interessant voor die partijen. ‘Wij hebben onze informatiemanagement en ICT omgeving bijvoorbeeld op een bepaalde manier ingericht en daarin veel kennis en ervaring opgedaan, wat voor mogelijke samenwerkingen interessant is’, meent Schmid. ‘Maar we zijn nog lang niet uitgeleerd. Er zijn veel mooie uitdagingen in de toekomst waar we graag de kracht en expertise van de samenwerking voor willen benutten.’

Bij Samenwerking Noord hoopt de Veiligheidsregio Groningen nog meer stappen te zetten in het benutten van de kwaliteiten en capaciteiten van het Noorden. ‘Want wij als organisatie leunen sterk op regionale verankering. Zo is de brandweer afhankelijk van vrijwillige dienstverlening’, zegt Schmid. ‘Er zit nog zoveel meer kwaliteit in het Noorden die benut kan worden.’