Data Science: Kansen voor Noord-Nederland

De term Big Data is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Organisaties krijgen steeds meer data tot hun beschikking. Denk hierbij aan klantinformatie, informatie over de operationele werkzaamheden en informatie vanuit externe bronnen. De vraag is natuurlijk: Wat kunnen organisaties met deze informatie? Vanaf 7 maart 2016 biedt IT Academy Noord-Nederland de opleiding Data Science aan waarbij professionals in relatief kort tijdbestek worden opgeleid tot data scientist en vervolgens in staat zijn overtuigende antwoorden op deze vraag te formuleren.

Waar de ICT-infrastructuur en -applicaties het verzamelen van grote hoeveelheden data mogelijk maken is het juist de data scientist die dit kan omzetten naar waardevolle informatie en zo een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van de organisatie. Data Science is een nieuw vakgebied en de vraag naar professionals die zich hier raad mee weten zal de komende jaren sterk toenemen. Het is daarmee absoluut een van de beroepen van de toekomst.

In 2012 bestempelde het tijdschrift Harvard Business Review data scientist zelfs als “the sexiest job of the 21st century”. Of data scientists dezelfde status zullen krijgen die software engineers in de jaren negentig opbouwden is natuurlijk nog de vraag, maar dat aan data science gerelateerde vaardigheden meer en meer in trek zullen zijn bij werkgevers staat buiten kijf. Het niet onder ogen zien van dit gegeven vormt dan ook een reële bedreiging voor het concurrentievermogen van organisaties in het Noorden. De waarde die verborgen ligt in de verzamelde data kan alleen door goed opgeleide data scientists eruit worden gehaald.

De opleiding Data Science is door de IT Academy ontwikkeld op basis van input van het RDW en Business IT & Management hoofddocent Talko Dijkhuis van de Hanzehogeschool. Om de kwaliteit van de opleiding verder te borgen is er ook inbreng vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en experts uit het werkveld zoals Sander Klous, hoogleraar aan de UvA op het gebied van Big Data Ecosystemen. Aanmelden kan nu. Hiervoor en voor meer informatie over het programma kunt u terecht op de website van IT Academy Noord-Nederland.