Regie & Outsourcing, en dan…Samenwerken?

[fusion_text]Woensdag 24 juni ‘s middags wordt in theater de Muzeval een seminar georganiseerd over “Regie en Outsourcing” en vooral over samenwerken. Regie volgt na de outsourcing want de werkzaamheden worden immers verdeeld met een partner. Dan begint onlosmakelijk het samenwerken met de partner! En komen vragen, als;

– Rendeert samenwerking?
– Welke bruikbare stategieën voor samenwerking zijn er
– Moet ik na outsources zelfs helemaal loslaten?
– Wie geeft leiding aan het verandertraject?
– Wat is de impact op de sociale structuren?
– Samenwerking uitbouwen vanuit automatisering in informatisering?
– Hoezo samenwerking bij een bezuinigingstaakstelling?
– etc.

Gerenommeerde sprekers nemen u mee om antwoorden te vinden op de vragen

 20150624_ekaatsEdwin Kaats
Oprichter van Common Eye, een adviesbureau gespecialiseerd in samenwerking en alliantiemanagement.Edwin neemt u mee in zijn rijke ervaring over samenwerken. Alhoewel niets zo moeilijk is als samenwerken zijn er wel degelijk succesvolle strategieën per situatie te benoemen.Zie http://commoneye.nl
20150624_rmaesRik Maes
Hoogleraar informatiemanagement, met een gepassioneerde belangstelling voor inspirerende vormen van leren in combinatie met filosofie, kunst, design en architectuur. Het 9-vlaks model is welhaast zijn handelsmerk geworden en is veelzijdig toegepast. Zijn stelling is dat we “Uiteindelijk evolueren van informatie-management naar informatie-leiderschap.” Een mooie gedachte om verder uit te werken! Zie http://www.rikmaes.nl
 20150624_fwillemsFrank Willems
Lector aan de Hanzehogeschool.
Zijn passie ligt in het op zoek gaan naar patroondoorbraken en verandermogelijkheden van organisaties, zoals bij regie en sourcing. In de combinatie van zelforganisatie-principes en leiderschap in de praktijk en teams met innoverende kracht en echt werkende oplossingen. Wat betekent leiderschap voor samenwerken?Zie http://www.frankwillems.nl/about/

 

En we hebben drie interessante praktijkcasussen

 20150624_gememmenJan Kiers,                  de A-benadering
De gemeente Emmen werkt samen met haar omliggende gemeenten conform het gastheermodel. De ICT samenwerking wordt uitgebouwd vanuit de “harde” automatisering, waarna de informatievoorziening per proces volgt. Telkens worden er kleine processtapjes op een gezamenlijke ICT ondergrond. Wat zijn de ervaringen?
 20150624_gemlwdMartin Rasker,          de I-benadering
De gemeente Leeuwarden werkt met haar omliggende gemeenten samen vanuit een integraal informatieplan dat naar harmonisatie van bedrijfsprocessen streeft. De techniek volgt de functionaliteit, maar moet uiteindelijk wel gedeeld worden. Wat zijn de ervaringen?
 20150624_gemgrnAaldert van Lingen   de P-benadering
De gemeente Groningen heeft in haar coalitieakkoord “Voor de Verandering” opgenomen de ICT te outsourcen om hiermee de organisatie flexibeler te maken zodat het beter gebruik kan maken technologische innovatie en tegelijk een besparing oplevert. Een majeure en complexe opgave. Hoe gaat het ICT management hiermee om?

Er zal uiteraard worden afgesloten met een uitgebreide netwerkborrel.

De toegang is kosteloos voor medewerkers van Samenwerking Noord.

Voor andere overheidsorganisaties bedraagt de bijdrage 150 euro en voor derden 250 euro.

Meer informatie, neem contact op met Maud Mulder, telefoon: 050 316 4710, email: m.a.mulder.haaijer@provinciegroningen.nl[/fusion_text]