Drone Festival Assen 2019

Op zaterdag 5 oktober 2019 vindt op het TT Circuit Assen het grootste outdoor drone festival van Europa plaats.

Het evenement staat geheel in het teken van ontdekken, demonstraties, drone races, beleven en gezelligheid in een festival sfeer. Op het binnenterrein van het TT Circuit worden een aantal velden ingericht waar de bezoeker zelf actief aan de slag kan met drones, waar spectaculaire drone demonstraties worden gegeven, de bezoeker alle informatie over drones kan krijgen, drones kan kopen en waar veel doe-activiteiten op het programma staan. Demonstraties worden gegeven door onder andere defensie, hulpdiensten, foto- en filmdrones, vervoerders van pakketten, drones die gebruikt worden voor inspecties en vele anderen. Er wordt een speciale area ingericht waar de bezoeker zelf met drones kan vliegen. De sfeer op het plein zal een festivalsfeer uitstralen waar de bezoeker informatie kan verzamelen, kan relaxen en kan genieten van demonstraties, drones en onderdelen van drones kan kopen, muziek, food & drinks.

Races
Gedurende de dag zullen er door professionele drone raceteams een aantal drone races gehouden worden op het deel van het circuit dat voor de hoofdtribune langs loopt. We zijn momenteel bezig om deze races onderdeel te laten uitmaken van de internationale drone race kalender.

Meer informatie en gratis tickets >

Connect to the Future in Groningen

Final Conference Like! project

Op donderdag 3 oktober organiseert het Europese Like! project in samenwerking met VNG Realisatie, de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) en de Topkring Dienstverlening de afsluitende conferentie van dit Europese project.

10 overheden en universiteiten uit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken hebben 3 jaar samengewerkt op het gebied van innovatie in dienstverlening en data. In het Like! project heeft de samenwerking geleid tot een aantal mooie ‘use-cases’ en verhalen.

Kom 3 oktober naar Groningen voor deze conferentie over innovatie-cultuur, betere dienstverlening en datagebruik voor overheden. We delen hier kennis en ervaring uit vijf Europese landen met een breed en interessant programma: Dominic Campbell, key note spreker uit Londen gaat in op digitale transformatie in de 21ste eeuw en daarnaast is er de keuze uit vier masterclasses en vier excursies op het universiteitscomplex (Zernike).

Deze conferentie is Engelstalig en gratis toegankelijk

Aanmelden – Connect to the Future

Conferentie Nederland Digitaal 2020 in Groningen

De tweede editie van de jaarlijkse conferentie Nederland Digitaal vindt van 16 tot en met 19 maart 2020 plaats in Groningen. Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere overheden werken op de conferentie samen aan de doelstelling om Nederland op dit vlak koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Onderdeel van de conferentie is ook het tweedaagse wetenschappelijke congres ICT.OPEN.

Het kabinet heeft in 2018 de strategie Nederland Digitaal vastgesteld. Hiermee wil het kabinet samen met ondernemers, onderzoekers, overheden en consumenten op een verantwoorde manier de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering benutten. Of het nu gaat om mondiale uitdagingen als betere en betaalbare zorg, CO2-reductie, een duurzame voedselvoorziening, hoogstaande logistiek of dichter bij huis automatisering van bedrijfsprocessen, big data of betere bereikbaarheid: digitale technologieën spelen bijna overal een sleutelrol om deze doorbraken te realiseren.

Staatssecretaris Mona Keijzer: “Digitalisering biedt ons veel kansen, zeker als we ook goed omgaan met de risico’s. Nederland Digitaal geeft iedereen die met dit onderwerp bezig is, de mogelijkheid om gezamenlijk onze samenleving, infrastructuur en natuurlijk ons bedrijfsleven op een hoger digitaal niveau te brengen. Ik reken dan ook op een succesvolle conferentie in Groningen. Noord-Nederland geeft zelf al het goede voorbeeld met het benutten van digitalisering: zoals de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

Resultaten eerste conferentie
Tijdens de eerste conferentie afgelopen maart in Hilversum kondigde staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) haar strategisch actieplan AI (artificiële intelligentie) aan en lanceerden partijen de nationale AI-coalitie. Dit najaar presenteren zij de uitwerking hiervan.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) maakte samen met de sector en staatssecretaris Keijzer bekend via de Digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs bestaande financiële middelen in te zetten om bijvoorbeeld veilige en betaalbare internetvoorzieningen voor scholen te stimuleren. Onder meer Prinses Laurentien van Oranje en staatssecretaris Raymond Knops (BZK) gaven het startschot voor de Alliantie Digitaal Samenleven om Nederlanders digitaal vaardiger te maken.

Conferentie Nederland Digitaal initiatief van het kabinet
De jaarlijkse conferentie is een initiatief van het kabinet onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). De conferentie Nederland Digitaal is een publiek-private samenwerking waaraan ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), brancheorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en NLdigital meewerken met ondersteuning van ECP.

Net als bij de eerste editie zal op dag twee en drie (17 en 18 maart) het congres ICT.OPEN plaatsvinden. Meer dan vijfhonderd wetenschappers en onderzoekers bij bedrijven ontmoeten elkaar rond het thema innovatie vanuit ICT-onderzoek. De organisatie is in handen van NWO en Informatica Platform Nederland (IPN).

Samenwerken met Noord-Nederland
De conferentie Nederland Digitaal sluit goed aan bij de ambities en ontwikkeling van het zogenoemde Digital Society Ecosysteem Noord-Nederland. Vandaar dat voor deze editie van de conferentie nauw wordt samengewerkt met regionale en lokale onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven verenigd in onder meer Economic Board Noord-Nederland, Samenwerking Noord en Noordelijke Online Ondernemers.

Meer informatie over thema, programma, side-events, locatie en deelname is vanaf oktober te vinden op de website Nederland Digitaal.

Steeds meer IT-bedrijven verbinden zich aan succesvol omscholingstraject Make IT Work

Steeds meer IT-bedrijven en organisaties verbinden zich aan het succesvolle omscholingstraject Make IT Work. Dat bleek deze week tijdens de aftrap van een nieuw traject, waarbij een volle klas met zestien kandidaten zich in vijf maanden laat omscholen tot programmeur. “Dat we bij de tweede editie van Make IT Work al een volle klas hebben, is boven verwachting”, zegt Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord. “Het is een enorm succes waar we samen met de IT Academy Noord-Nederland trots op mogen zijn.”

 

Robin van den Berg

Make IT Work is een bijzonder omscholingstraject omdat de deelnemers pas aan de slag gaan, als ze daadwerkelijk een intentieverklaring hebben van een werkgever, waar ze na vijf maanden studie aan de slag kunnen. “We gaan niet eerst opleiden en dan nog eens kijken waar we de kandidaten kunnen plaatsen. Bij Make IT Work kun je pas starten, als je ook echt een baangarantie hebt. We proberen elke keer tijdens een werkgeversmarkt zoveel mogelijk kandidaten aan bedrijven te matchen”, legt Robin van den Berg van de IT Academy Noord-Nederland uit.

De IT Academy, onderdeel van de Hanzehogeschool, is in het Noorden penvoerder van Make IT Work, dat in 2015 is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam. “En daar zit de kracht”, zegt Van den Berg. “In het Noorden zijn de Hanzehogeschool en Hogeschool NHL Stenden via de IT Academy nauw verbonden aan het traject. Je laat je dus op een gedegen manier omscholen, want je krijgt in vijf maanden een studiecurriculum van 80 credits voorgeschoteld. Ja, het is intensief. Programmeren kun je niet in een paar weken leren, zoals sommige commerciële partijen wel doen voorkomen.”

Duurzame opleiding
Volgens Fred Hassert biedt Make IT Work een duurzame opleiding. “Je gaat in vijf maanden diep op de materie in. Daarnaast worden de kandidaten ook geschoold in softskills. Voordeel is ook dat je in een klas werkt. Je doet het met elkaar. Er ontstaat ook weer een nieuw netwerk. Ze weten elkaar later nog te vinden en daar profiteert de IT-sector van.”

De resultaten van Make IT Work zijn goed. “Van de 400 mensen die in de afgelopen jaren in Amsterdam zijn omgeschoold, werkt 98 procent nu nog in de IT”, legt Robin van den Berg uit. De eerste editie in het Noorden leverde uiteindelijk vijf nieuwe IT’ers op. In de tweede klas zitten al zestien kandidaten. “Er zal weinig uitval zijn. Alle zestien kandidaten hebben een intentieverklaring van een werkgever op zak. Je kunt pas meedoen als je een diploma op minimaal HBO-niveau hebt. Ook moet je eerst een uitgebreid online assessment halen. Pas dan gaan we deelnemers matchen aan werkgevers. We weten dus dat deze mensen het traject ook daadwerkelijk kunnen afronden. Over vijf maanden zijn ze programmeur en kunnen ze aan de slag.”

“En dat is ook hard nodig”, zegt Fred Hassert. “De nood op de IT-arbeidsmarkt is hoog. Niet alleen bij de grote IT-organisaties van bijvoorbeeld DUO en het CJIB, maar ook bij de commerciële partijen. Het economische perspectief komt onder druk te staan. Hoeveel vacatures er zijn? Ik durf het niet te zeggen. Veel partijen zetten al hun vacatures niet eens meer online, omdat ze ze gewoon niet ingevuld krijgen. We hebben echt meer IT’ers nodig. En Make IT Work levert daar een bijdrage aan.”

Koudwatervrees
Het tweede cohort van Make IT Work is dus een succes. “Met een aantal van 16 tot 20 cursisten kunnen we de kwaliteit ook waarborgen”, legt Robin van den Berg uit. “Er zijn steeds meer bedrijven die aanhaken. In het begin hadden ze toch een beetje last van koudwatervrees. We hadden veel kandidaten die het assessment hadden gehaald, maar het bleek moeilijk om een intentieverklaring te krijgen van een bedrijf. Ze moeten er aan wennen dat ze in gesprek gaan met iemand die nog niet kan programmeren. Bedrijven moeten vervolgens vertrouwen hebben in het traject. Geloof me: na vijf maanden zijn ze klaar om aan het werk te gaan. Ze hebben dan alle kennis en kunde. Wat ook gaaf is: van het aantal deelnemers van Make IT Work is dertig procent vrouw. In dit klasje zijn zelfs zeven van de zestien deelnemers een vrouw.”

‘Stap in en doe mee!’

Fred Hassert

Volgens Fred Hassert profiteren de bedrijven ook van het feit dat de selectie en het assessment uit handen wordt genomen. “Ik hoop dat uiteindelijk zoveel mogelijk bedrijven gaan meedoen. Het gaat vaak om goed-geschoolde mensen die nu thuis zitten, terwijl ze in de IT hard nodig zijn. Daar heeft niemand wat aan. Ik zou dus ook willen zeggen: stap in en doe mee!”

Het succes van Make IT Work blijft niet onopgemerkt. Het traject heeft de Promotor Award van de Sociaal Economische Raad voor beste publiek-private samenwerking gewonnen en is genomineerd voor ICT-opleiding van het Jaar. De Europese Unie ziet Make IT Work als een Europees referentieprogramma. “Inmiddels zijn we ook alweer druk bezig met het derde cohort van Make IT Work”, zegt Van den Berg. “De eerste twee klassen zijn opgeleid op het gebied van Software Engineering. In januari 2020 gaat een klas aan de slag met Business & Data Analytics. Je kunt je daar nog voor inschrijven.”

Dé IT-opleider voor het Noorden
De IT Academy Noord Nederland is vijf jaar geleden opgezet met Samenwerking Noord als ‘founding father’. “We voorzagen toen al een krapte op de arbeidsmarkt”, legt Fred Hassert uit. “Vanuit het werkveld was behoefte aan een opleider. De IT Academy heeft zich goed ontwikkeld met veel verschillende leergangen en trajecten voor verschillende doelgroepen. Op dit moment hebben zeventig bedrijven en organisaties zich verbonden aan Samenwerking Noord, maar de IT Academy is inmiddels gelinkt aan meer dan 180 partijen. Dat laat zien welke behoefte er is.”

“Het is denk ik geen slechte ontwikkeling dat we steeds minder van elkaar afhankelijk zijn”, ziet ook Robin van den Berg. “We zijn nu bijvoorbeeld ook steeds meer actief in Leeuwarden en Zwolle. We willen ook een cohort van Make IT Work in Leeuwarden gaan opzetten. Het is uiteindelijk ons doel om zoveel mogelijk verschillende klassen aan het werk te krijgen. Maar wel op een kwalitatieve en duurzame manier. We zullen nooit afbreuk doen aan het concept. Ook in de toekomst kun je je alleen maar via Make IT Work om laten scholen met een intentieverklaring. Maar dan ben je wel klaar voor een toekomst in de IT. En het is aan IT-bedrijven en -organisaties om daar gebruik van te maken”, aldus Van den Berg. “Pak die kans”, zo besluit Fred Hassert.

AI en menselijk ongemak: Kennis- en netwerkevent over artificial intelligence

Artificial Intelligence (AI) speelt een steeds grotere rol in ons leven. Het is echter de vraag of de voordelen van de ontwikkelingen opwegen tegen de duistere kanten van AI. Veel mensen denken dat machines straks de boel overnemen. Herken jij dat onder klanten, collega’s of werknemers? Kom dan naar het kennis- en netwerkevent ‘AI en menselijk ongemak’ van het Groningen Digital Business Centre (GDBC) op dinsdag 29 oktober in Groningen.

Hoofdspreker is trendwatcher Jarno Duursma, en bij de interactieve paneldiscussie zijn wetenschappers en bedrijven vertegenwoordigd. Tijdens de netwerkborrel achteraf is er gelegenheid tot napraten en zijn er AI-demonstraties. Naast Jarno Duursma, zijn er ook bijdrages van Jenny van Doorn en Frido van Driem.

Over Jarno Duursma
Jarno Duursma is trendwatcher en TEDx spreker. Ook schreef hij boeken over digitale technologie, kunstmatige intelligentie en blockchain. Jarno verschijnt regelmatig in de landelijke media en schrijft opinieartikelen voor onder andere FD, NRC en Volkskrant. Hij was jarenlang organisator van TechEvent SMC050, wat hij destijds zelf heeft opgericht. Tijdens het GDBC-event op dinsdag 29 oktober gaat Jarno in op het menselijk ongemak dat AI met zich meebrengt. Ook bespreekt hij hoe wij daar als mens mee om kunnen gaan en hoe we moeten kijken naar de ‘digitale butler’ die altijd voor ons klaar staat. Want is het een vloek of een zegen?

Over het event
Wat : Kennis- & netwerkevent GDBC
Voor wie : digitale bedrijven in en buiten het netwerk van GDBC, wetenschappers, alumni economie en bedrijfskunde, studenten
Thema: “De relatie tussen kunstmatige intelligentie en menselijk ongemak”
Sprekers: Jarno Duursma, Jenny van Doorn, Frido van Driem
Datum & tijd : dinsdag 29 oktober 2019 van 15:00 tot 18:30 uur (inclusief afsluitende borrel)
Voertaal: Nederlands
Locatie : Van Swinderen Huys, Groningen centrum
Toegang: gratis voor de sponsors GDBC, FEB Alumni Donateurs, RUG-medewerkers en studenten. Overige genodigden: €15,00 pp.
Klik hier voor meer informatie!

Aanmelden
Je kunt je via Eventbrite aanmelden voor het event.

Kom naar de UG MEET & GREET XL: DIGITAL SOCIETY

De digitalisering biedt grote kansen, maar ook complexe uitdagingen. Het team Industry Relations van de Rijksuniversiteit Groningen nodig ondernemers en vertegenwoordigers van overheidsinstanties, bedrijven en andere organisaties uit om elkaar te ontmoeten, de nieuwste ontwikkelingen te bespreken en potentiële nieuwe samenwerkingsverbanden voor onderzoek te verkennen.Dat gebeurt tijdens de UG Meet & Greet XL: Digital Society op 30 september.

De Rijksuniversiteit Groningen richt zich op de kansen en uitdagingen die de digitalisering voor onderzoek en onderwijs in petto heeft. De RUG werkt aan het realiseren van sociale impact door samen te werken met externe partners in het bedrijfsleven, overheden, non-profit organisaties en andere kennisinstellingen. Laat je op 30 september meenemen in die wereld.

De RUG heeft een portfolio aangelegd over alle werkzaamheden binnen de projecten die betrekking hebben op de digitale samenleving binnen de RUG.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen op 30 september? Registreer je dan via de website van de RUG.

Certe sluit zich aan bij Samenwerking Noord: ‘We willen meer waarde creëren door verder te digitaliseren’

Certe is een organisatie die volop in ontwikkeling is. De stichting verzorgt de diagnostische diensten en daar bijbehorend advies voor huisartsen, verloskundigen, specialisten Ouderengeneeskunde en medisch specialisten van ziekenhuizen in Noord-Nederland en verzamelt zodoende veel data. “Op het gebied van volksgezondheid zit er dus veel waarde in die data”, geeft directeur Informatievoorziening Chris Kroese aan. “Daarmee kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg, onder andere vanuit preventie in plaats van genezing.”

Lees verder

Qbit genomineerd voor Groninger Ondernemingsprijs 2019

Samenwerking Noord-partner Qbit Cyber Security is genomineerd voor de Groninger Ondernemingsprijs 2019. “Na een bezoek aan Qbit ben je eigenlijk nooit meer hetzelfde: ineens onderken je hoe kwetsbaar we zijn in dit digitale tijdperk”, zo schrijft de organisatie van de meest prestigieuze ondernemersprijs van Groningen over het door Erik Rutkens opgerichte bedrijf.

Lees verder

‘Afname aantal studenten dwingt Samenwerking Noord tot nóg meer creativiteit’

“De scholen en hogescholen in het Noorden en de Rijksuniversiteit zijn weer begonnen, en een nieuwe lichting eerstejaars studenten heeft schuchter plaats genomen op school- of collegebanken. Hoewel de belangstelling om in het Noorden te studeren nog steeds uitstekend is, neemt het aantal leerlingen en studenten toch gestaag af. Dat is volledig volgens de verwachtingen, want het is een bekende demografische trend dat er minder kinderen bij zijn gekomen, en dat leidt nu dus tot legere school- respectievelijk collegebanken. En – en daar gaat het hier om – ook tot een daling van het aantal IT-studenten.”

Lees verder