Bob Platel van ilionx: ‘We slagen er in het Noorden steeds beter in om brain-drain te stoppen!’

“We slagen er in het Noorden steeds beter in om de braindrain naar de Randstad te stoppen. Er zijn hier steeds meer interessante en goed presterende bedrijven waar noordelijke IT-afgestudeerden graag willen werken. Ook een initiatief als “Samenwerking Noord” doet haar best om de arbeidsmarktperspectieven te verbeteren. En dat is dan ook één van de redenen waarom wij ons graag aansluiten bij Samenwerking Noord.”

Dat zegt Bob Platel, business manager bij ilionx in Groningen. Deze ICT-dienstverlener is gevestigd op de bovenste etage van een groot kantoorpand waarin ook Maupertuus is gevestigd, een van markantste bedrijfspanden aan de Laan Corpus den Hoorn.

Bij ilionx in Groningen werken 150 mensen. Het bedrijf heeft Groningse roots en een zeer groot Gronings en noordelijk netwerk en maakt het deel uit van de landelijke ilionx groep, waarvan het hoofdkantoor in Utrecht is gevestigd. Ilionx is een algemene ICT-dienstverlener, vooral gericht op Microsoft (365). De medewerkers zijn er actief op verschillende niveaus van het software gebruik: ict-infrastructuur, applicaties en informatie. Daarnaast heeft Ilionx diverse specialisaties, zoals data science, kunstmatige intelligentie (A.I.), SharePoint/O365 en applicatie packaging.

Artificial Intelligence
“Onze A.I.-afdeling groeit mooi door. Momenteel houden al vijf mensen zich full time bezig met artificial intelligence en een veelvoud in deeltijd. Het is voor Noord-Nederland belangrijk dat we die kennis ook in onze regio hebben. De verwachting is dat er steeds meer vraag komt naar deze kennis, en wij zijn er in elk geval zeer serieus mee bezig”, zegt Platel.

Volgens Bob Platel heeft hij als business manager de mooiste baan van het bedrijf! “Ik hoef alleen maar behoefte en kennis bij elkaar te brengen”, zegt hij met een lach. Dat gaat hem dan kennelijk wel goed af, want illionx is inmiddels een begrip geworden in de noordelijke IT sector. Waarom heeft het bedrijf zich gemeld als lid van Samenwerking Noord?

“Ik ken Samenwerking Noord al geruime tijd, en had er al van gehoord toen het alleen nog een samenwerkingsverband voor overheidsafdelingen was. Maar een paar jaar geleden werd de vereniging ook opengesteld voor particuliere bedrijven, en ik hoorde steeds vaker van collega ICT-dienstverleners dat zij er lid van werden, en dat wilde ik ook”, aldus Platel.

“Dat ik lid wilde worden van Samenwerking Noord is omdat de helft van onze klanten overheidsorganisaties zijn, en die hoop ik bij de vereniging te kunnen ontmoeten. Maar wat ik ook waardevol vind is het delen van kennis. Dat gebeurt bij Samenwerking Noord, en dat is in de basis ook hetgeen wij doen. En op de derde plaats hoop ik er ook kennis op te doen bij een van de vele thematische bijeenkomsten.”

Volgens Bob Platel is de platform-functie van Samenwerking Noord van grote waarde. “Het opdoen van domeinkennis van je klant is van doorslaggevend belang voor je succes. Daarnaast is het waardevol dat je meer met elkaar omgaat, ook op een andere manier dan digitaal, en ook zonder dat daar direct een opdracht aan ten grondslag ligt.”

Over vijf jaar
Dankzij Samenwerking Noord hoopt Platel ook op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen op IT-gebied. De ontwikkelingen in de sector gaan razendsnel. Heeft hij zelf enig idee hoe de IT-wereld er over vijf jaar uit ziet? “Nee, dat is bijna niet te voorspellen. Maar zeker is wel dat de ICT-sector alleen nog maar aan belang zal winnen voor de samenleving. Door de technologische vooruitgang zal er steeds meer mogelijk worden, en daardoor zal de ICT-sector groter worden. Er zullen werkvelden ontstaan die je je niet vóor kunt stellen. Het enige dat je kunt doen is proberen bij te blijven, zoals wij doen op het gebeid van artificial intelligence. En lid worden van Samenwerking Noord natuurlijk”, aldus Bob Platel.

Allan Hofstede, Haije Wind en Sylvia van Tol werken hard aan voorbereiding inspirerende kennis-evenementen voor komend jaar

Lezingen, symposia over actuele kwesties, workshops of spannende events: leden van Samenwerking Noord hebben dit jaar op zeer uiteenlopende wijze kennis kunnen opdoen over voor de digitale sector zeer actuele onderwerpen. Maar ook het komend jaar, 2020, belooft het een leerzaam en inspirerend jaar te worden. Dat althans is de ambitie van Allan Hofstede, hoofd ICT bij OIM in Assen, Haije Wind, innovatiemanager bij het Centrum voor Informatietechnologie van de Rijksuniversiteit Groningen en Sylvia van Tol, programmamanager bij Samenwerking Noord.

Het gaat goed met de vereniging Samenwerking Noord, waar zich steeds meer overheidsorganisaties en sinds enkele jaren ook particuliere bedrijven bij aansluiten. Dat is mede te danken aan het feit dat de vereniging de leden veel probeert te bieden op het gebied van kennisdeling of kennisoverdracht. Veel van de aangesloten leden delen specialistische kennis graag met anderen. Maar zeer belangrijk zijn ook alle kennis-bijeenkomsten.

‘We hadden dit jaar, 2019, evenementen die in het teken stonden van één van de drie thema’s: “digitale transformatie”, “data driven” en “security”. Opvallend dit jaar was het agile-congres: daar was zóveel belangstelling voor dat we twee bijeenkomsten moesten organiseren! Er kwamen in totaal vierhonderd mensen op af. Maar het gaat ons er niet om zoveel mogelijk bezoekers te trekken voor iedere bijeenkomst: soms hebben we bijeenkomsten voor een klein publiek over zeer specialistische onderwerpen waar maar dertig mensen op af komen. Maar die zijn dan net zo waardevol’, vertellen Allan en Haije. (Op het moment van ons interview was Sylvia van Tol verhinderd.)

Het drietal is ook al hard aan de slag met het programma voor 2020. ‘De ledenvergadering zal er uiteindelijk nog mee moeten instemmen, maar wij willen voorstellen om twee thema’s te kiezen. Op de eerste plaats: “op weg naar een duurzaam en veilig Noord Nederland ”, dit is voor iedereen een belangrijk maatschappelijk thema. En daarnaast het thema: “werken met IT”. Daarmee bedoelen we dat we aan de orde willen stellen hoe je er voor kunt zorgen dat iedereen een beetje “tech savvy” is binnen ondernemingen. Van de directeur tot de receptionist: iedereen krijgt te maken met de digitalisering, en daarom moet iedereen er ook mee leren omgaan. Uiteenlopende thema’s van Digitale Transformatie tot en met Digital Inclusion. Zo had de gemeente Leeuwarden onlangs bijvoorbeeld een driedaags symposium voor ál haar medewerkers: álle ambtenaren konden er wat van leren, ieder op z’n eigen niveau’.

Hoe de evenementen, workshops en bijeenkomsten er exact uit komen te zien is nog niet bekend, en die zullen ook wel op de website komen te staan. Maar waar het om gaat is dat het drietal zeer gedreven is om ook voor 2020 weer aantrekkelijke bijeenkomsten te organiseren die leiden tot overdracht – of het delen van kennis.

Allan Hofstede: ‘De wereld beweegt niet zonder innovatie. Ik word persoonlijk héel warm van vernieuwing en innovatie. Het is fascinerend om te zien hoe elk bedrijf dat op eigen wijze aanpakt. Bij ons eigen bedrijf, OIM, gebruiken we data-analyse en scantechnologie ook bij het leveren van orthopedische schoenen, die we nu nóg beter passend kunnen maken. En zo doet elk bedrijf dat op eigen wijze. Ik kan er persoonlijk heel vrolijk van worden om te zien hoe innovatie de wereld verbetert, en dan is het prachtig om daar ook een klein steentje aan bij te mogen dragen. Daarom vind ik het mooi om bij de organisatie van kennisbijeenkomsten betrokken te zijn’.

Haije Wind: ‘Wat ík gaaf vind is dat er dankzij de thema’s die we kiezen nieuwe samenwerkingsverbanden in het Noorden ontstaan. Ze zijn dan net met een specifiek onderwerp bezig, en door naar een bijeenkomst te gaan leren ze elkaar kennen. Dit is natuurlijk een van de belangrijkste doelstellingen van Samenwerking Noord om die contacten tot stand te brengen, maar als je ziet dat dat ook inderdaad lukt, dan geeft dat echt nieuwe energie. Het is leuk wanneer organisaties elkaar kunnen helpen en producten of diensten van elkaar kunnen afnemen of samen gaan organiseren. Soms zie je het al tijdens een symposium ontstaan: organisaties raken met elkaar in gesprek, en blijken al snel veel voor elkaar te kunnen betekenen. Geweldig. Dáar doen we het voor!’.

ROC Friese Poort start practoraat Digitale Weerbaarheid

Hoe beschermen wij in het huidige digitale tijdperk onze eigen persoonsgegevens of de persoonsgegevens van bijvoorbeeld patiënten in de zorg? Hoe gaan we in het digitale domein met elkaar om? Wat kan wel en wat kan niet? En hoe gaan we om met die enorme informatiestroom en prikkels die we via onze mobiel en social media krijgen? Technische maatregelen bieden slechts een deel van het antwoord op deze vragen. Een groot deel van de oplossing zit in menselijk gedrag. En dat is precies waar het practoraat Digitale Weerbaarheid zich op focust. In december dit jaar start ROC Friese Poort het practoraat Digitale Weerbaarheid. Het practoraat werkt nauw samen met het lectoraat Cyber Safety van NHL  Stenden. Op dinsdag 3 december wordt Renze Tjoelker als practor geinstalleerd tijdens het symposium Versterk je Digitale Weerbaarheid.

Met het practoraat wil ROC Friese Poort een bijdrage leveren aan het versterken van de digitale weerbaarheid van studenten, medewerkers en bedrijven. Privé én bij het beoefenen van een beroep. Het practoraat innoveert en doet onderzoek naar het digitale weerbaarheid in de specifieke beroepscontext.

Computable Awards: Quint en Springstof helpen RDW naar agile organisatie

Stemmen op RDW? Klik hier >

Om de levering van alle diensten op het vlak van it en informatievoorziening voorspelbaarder, wendbaarder, transparanter en van nog betere kwaliteit te maken, heeft RDW ervoor gekozen binnen de it-organisatie met zelfstandige serviceteams, businessdienstenteams en platform- en infraserviceteams te gaan werken. Een ander belangrijk doel van de nieuwe manier van werken was de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Zij zouden voortaan direct verantwoordelijk worden voor het toevoegen van waarde en innovatie aan de bedrijfsprocessen. Om deze ambitieuze plannen mogelijk te maken, werd adviesbureau Quint Wellington Redwood ingeschakeld. Het project ‘RDW wordt agile organisatie’ van RDW, Quint Wellington Redwood en Springstof is door de redactie van Computable genomineerd voor de Computable Awards 2019 in de categorie Partnerproject van het Jaar.

Vrijwel alle teams binnen RDW zijn zogenaamde DevOps-teams. DevOps draait om crossfunctionele, autonome teams, waarbinnen collega’s met alle benodigde functies samenwerken aan de ontwikkeling en vernieuwing van digitale diensten en producten. Om de samenwerking tussen de teams te verbeteren, komen de product owners regelmatig bijeen bij het grote it-portfoliobord van RDW, om gefaciliteerd de voortgang van het werk te bespreken. De product owners zijn verantwoordelijk voor de waardecreatie voor de business en geven in de teams de prioriteiten binnen de backlogs, de ‘werkvoorraden’, aan. Dit bord (obeya en portfolio wall) heeft inmiddels een belangrijke functie in de RDW ICT-organisatie.

De resultaten die RDW met de nieuwe werkwijze en organisatie heeft geboekt, liegen er niet om. Er zijn zowel kwalitatief als kwantitatief mooie successen behaald. In de eerste categorie vallen verbeteringen als minder hoeven te leunen op controle-instrumenten, minder overlegtijd nodig hebben en dus meer tijd voor productie. Ook leveren de medewerkers nu sneller resultaten op die passen bij de doelstellingen in de waardeketen. De kwantitatieve resultaten doen hier niet voor onder. Zo is er minder budget nodig voor hetzelfde werk, zijn de uren per functiepunt gedaald, net als de aantallen incidenten en spoed-changes. Oftewel, it-diensten hebben een hogere beschikbaarheid, er wordt meer waar geleverd voor hetzelfde geld en het uitrollen van nieuwe it-oplossingen verloopt sneller en makkelijker.

Kinderen scoren 4,9 voor hun digitale kennis

Het is slecht gesteld met de digitale kennis van basisschoolleerlingen. Hun leerkrachten geven de kinderen een 4,9. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat veel leraren niet de noodzaak voelen om hen digitaal bij te spijkeren. ‘Dat is zorgelijk.’

Scholieren hebben moeite om online goede informatie te vinden en kunnen een computer niet goed inzetten om problemen op te lossen. Hun leerkrachten geven de kinderen een 4,9 voor hun digitale kennis. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder ruim vijfduizend leerkrachten, ict-coördinatoren, schooldirecteuren en schoolbestuurders dat het ECP, Platform voor de Informatiesamenleving, door DUO Onderwijsonderzoek & Advies liet uitvoeren.

De komende jaren wordt zogenoemde digitale geletterdheid echter een verplicht onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. Ruim zeventig procent van de leerkrachten doet al iets in de klas om de digitale kennis van hun leerlingen bij te spijkeren. Toch ziet 36 procent daartoe geen grote noodzaak. ,,Dat is zorgelijk, want kinderen krijgen in de toekomst hoe dan ook te maken met computers”, stelt Marjolijn Bonthuis, adjunct-directeur bij het ECP.

Hoewel de huidige generatie al opgroeit in een samenleving waarin computers een grote rol spelen, leren ze daar niet vanzelfsprekend op een goede manier mee omgaan. ,,Ik hoorde laatst dat kinderen niet konden geloven dat De Speld geen echt nieuws verspreidt, maar satirische berichtgeving”, onderstreept Bonthuis.

Technische kant

De scholen die nu al digitaal actief zijn, besteden de meeste aandacht aan ict-basisvaardigheden, zoals het leren gebruiken van computers of laptops. Met name aan de technische kant van de digitale lessen durven veel leerkrachten zich echter niet te branden. Bonthuis: ,,Kinderen moeten ook leren hoe ze problemen kunnen oplossen met computers. Daarvoor leren ze coderen, maar dat vinden leerkrachten vaak eng.” Het ontbreekt hen aan genoeg kennis om hun leerlingen wegwijs te maken. Ook de leraren die net van de pabo komen, hebben tijdens hun opleiding lang niet altijd geleerd om lessen digitale geletterdheid te geven.

Sectororganisatie PO-Raad gaat binnenkort uitzoeken wat leraren nodig hebben om wél digitale lessen te geven. Sommige leerkrachten moeten hun eigen kennis bijspijkeren, maar op basisscholen is ook de ict-infrastructuur niet altijd even goed. De PO-Raad snapt dat niet alle leraren evenveel aan digitale geletterdheid doen. ,,Je ziet dat het onderwijsprogramma overvol is en dit is nu geen verplicht lesmateriaal”, verklaart vice-voorzitter Anko van Hoepen. ,,Er ligt zoveel op het bordje van scholen dat ze nu ook andere keuzes maken. Het is geweldig dat er al zoveel leraren wél mee bezig zijn. Maar natuurlijk gunnen we het alle kinderen dat ze zich goed, veilig en bewust digitaal kunnen bewegen.”

Groningen

Scholen in Groningen en omgeving zijn hun tijd vooruit. Zij werken al sinds 2016 aan het verbeteren van de digitale kennis van zowel leerlingen als leerkrachten. Met resultaat: alle basisschoolleerlingen werken gemiddeld 2,5 uur per week aan hun digitale geletterdheid. ,,We zien dat leerlingen heel gemotiveerd raken. Dit is hún wereld. En dat enthousiasme slaat over naar de leraren”, ervaart Koen Buiter, projectleider digitale geletterdheid bij Openbaar Onderwijs Groningen.

Toch moest ook bij veel leraren op deze scholen de knop om. Buiter: ,,Ik zeg vaak tegen ze dat hun rol verandert. Ze worden meer een coach dan dat ze een ‘orakel’ van kennis zijn. Ze moeten de leerlingen begeleiden bij hun zoektocht naar digitale informatie en kunnen zelf met de kinderen mee leren.” Er is bijvoorbeeld een school die een nieuwe variant voor een topografietoets heeft ontwikkeld. De kinderen bouwen een website met daarop de provincies en hoofdsteden. Bij elke stad zoeken ze online informatie. ,,Zo leren ze zoeken en uiteindelijk kennen ze de provincies en steden als vanzelf.”

Overigens zijn deze scholen er ook nog niet. In het onderwijscurriculum dat er aankomt, zitten nieuwe onderwerpen, zoals ethiek en digitale economie. Dat weet Buiter, omdat hij één van de leraren is die mocht meedenken over wat leerlingen in de toekomst op school moeten leren. ,,Er ontstaan bijvoorbeeld online platforms die nieuwe concurrentie zijn voor bijvoorbeeld voor taxichauffeurs of hotels. Dat zijn nieuwe onderwerpen in het onderwijs. We zijn er nog niet, maar zien een enorme noodzaak van digitale geletterdheid op scholen.”

“We kunnen ontzettend trots zijn op wat het Noorden op IT-gebied presteert!”

Machiel van der Schaaf, voorzitter Ledenraad Samenwerking Noord:

Ooit stond Noord-Nederland vooral bekend als regio waar de economie wat minder floreerde, de werkloosheid hoger was en waar de landbouw een van de belangrijkste sectoren was. Maar die tijd ligt ver achter ons. Het Noorden ontwikkelt zich in hoog tempo tot een in economisch opzicht zeer moderne regio. En zeker op het gebied van informatietechnologie (ICT) is Noord-Nederland een top-regio aan het worden.

‘We zijn al lang geen achtergebleven gebied meer. En zeker op het gebied van ICT draaien we volledig mee. Het is geen automatisme meer dat studenten wanneer ze zijn afgestudeerd naar de Randstad trekken om een baan te vinden. In het Noorden hebben zich prachtige bedrijven ontwikkeld. De IT-sector in het Noorden is “booming” momenteel, ook dankzij de aanwezigheid van universiteit, hoge- en middelbare scholen, met uitstekende IT-opleidingen. Daardoor doen we al lang niet meer onder voor de Randstad of bijvoorbeeld de regio Eindhoven. We kunnen de concurrentie met andere regio’s aan, en ik denk dat we ontzettend trots kunnen zijn op wat hier allemaal tot ontwikkeling is gekomen’, zegt Machiel van der Schaaf.

Hij is voorzitter van de Ledenraad van Samenwerking Noord. Samen met Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord, zorgt hij voor de aansturing van de snel gegroeide vereniging. Van der Schaaf is als “CIO” werkzaam voor de gemeente Leeuwarden: Chief Information Officer. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor de informatievoorziening van en voor Leeuwarden, waarbij hij samen met de gemeentesecretaris en de portefeuillehouder digitalisering zorgt dat de digitale transformatie van Leeuwarden concreet vorm en inhoud krijgt.

‘Als voorzitter van de Ledenraad focus ik vooral op het reilen en zeilen van Samenwerking Noord’, zo vat Machiel zijn activiteiten voor Samenwerking Noord samen. Deze rol is in belang toegenomen omdat Samenwerking Noord hard is gegroeid. Ooit begonnen met een tiental organisaties , inmiddels zijn zeventig bedrijven, overheden en instellingen met (grote) IT afdelingen uit alle drie provincies er bij aangesloten. Vanwege de groei heeft Samenwerking Noord een professionaliseringsslag gemaakt, werd het een vereniging en dit resulteerde in de nieuwe functie van voorzitter van de Ledenraad. Nu deze professionaliseringsslag is afgerond is Samenwerking Noord er klaar voor om Noord Nederland nog meer op de kaart te zetten als dé ICT regio en de arbeidsmarkt voor ICT-ers in Noord-Nederland nog verder te versterken.

‘Als CIO in Leeuwarden zit ik als een spin in het web bij de informatievoorziening van de gemeente Leeuwarden. Het nieuwe college van B&W heeft een “digitale agenda” in het collegeprogramma opgenomen, met alle ambities van de gemeente op ICT-gebied. Wat ik heel erg mooi vind is dat we nadrukkelijk de bevolking van Leeuwarden bij de digitalisering willen betrekken: slimme dingen doen mét en vóor de stad, met inzet van technologie. Dat is redelijk nieuw in gemeenteland en het is echt iets waar ik in geloof’, zegt Van der Schaaf.

Zo denkt hij na over data gedreven vraagstukken: hoe kun je thema’s als armoede en duurzaamheid slim aan elkaar koppelen. Ook kunnen we zoveel meer doen via pro-actieve dienstverlening, is er al een experiment geweest met de inzet van drones, als vervanging van landmeters en controleren robots de staat van onze riolering. ‘Ook willen we proeven doen met smart mobility voor de inwoners. En zo hebben we nog veel meer interessante zaken. Daarbij gaat het ons om het realiseren van publieke waarden, dus niet digitaliseren om het digitaliseren, maar wel om problemen voor de stad op te lossen’.

Samenwerking Noord

‘Hoewel wij een grote gemeente zijn, merk ik wel dat je als gemeentelijke organisatie soms te klein bent om bepaalde problemen op te lossen. En dat was de reden waarom we ons hadden aangesloten bij Samenwerking Noord. Door samenbundeling kun je meer bereiken dan in je eentje, en het is gebleken dat Samenwerking Noord inderdaad veel voor ons kan betekenen. Maar behalve voor het oplossen van individuele problemen zien wij ook een belangrijke waarde van Samenwerking Noord bij de versterking van de Noordelijke IT Economie. Dat gebeurt door het delen van kennis, het organiseren van thematische events en door netwerken. Het is fantastisch dat zich dat zo ontwikkeld heeft. Nergens in Nederland werken organisaties zo goed samen rond een specifiek thema.’

Wat kan beter?

‘Als u mij vraagt wat er in het Noorden nog beter zou kunnen op IT-gebied, dan denk ik dat de rest van Nederland ons te weinig ziet. Er gebeuren hier prachtige dingen. Wij hebben hier bijvoorbeeld een zeer aantrekkelijke arbeidsmarkt op IT-gebied, en een uitstekende infrastructuur, en daar mogen we best wat trotser op zijn!’

Connect.frl

Overigens is er in Friesland een andere gerespecteerde stichting die zich inzet voor innovatie: dat is Connect.frl. Deze ontwikkelt vele activiteiten, waaronder campagnes en een groot jaarlijks event in december. Innovatie, samenwerken, en de aantrekkingskracht van de regio vergroten staan daarbij voorop. ‘Wij hebben nu al vele contacten met Connect.frl. In 2020 gaan we kijken of we die samenwerking nog wat intensiever kunnen maken. En waar dat toe leidt, dat zien we dan wel weer’.

‘Hele leuke functie’

‘Wat ik een van de leuke kanten vind van mijn functie als voorzitter van de Ledenraad, is het leggen van verbindingen tussen allerlei organisaties die zich via ons kunnen verbinden op IT gebied. En we willen proberen om Samenwerking Noord tot een stabiele en nog krachtiger organisatie te maken, om daarmee onze regio als IT gebied nóg verder te versterken. Als Samenwerking Noord gezien wordt als de verbindende schakel voor alle medewerkers die in het Noorden professioneel werken met IT, dan is mijn missie geslaagd. Het Noorden zit in mijn hart, en daar zet ik graag een extra stapje voor..!’.

Ventus IT Professionals sluit zich aan bij Samenwerking Noord

‘We willen niet alleen kennis vergaren, maar ook eigen kennis delen’

IT-detacheringsbureau Ventus, met vestigingen in Heerenveen en Rijswijk, heeft zich onlangs aangemeld als lid van Samenwerking Noord. “Dat doen wij vol overtuiging en met erg veel plezier, want Samenwerking Noord is een zeer nuttige samenwerking voor Noord-Nederland”, zo zegt Edwin Koose, directeur van Ventus IT Professionals.

“Voor ons eigen bedrijf is het lidmaatschap aantrekkelijk vanwege het netwerk en de kennis die we er kunnen opdoen. Maar we hopen er ook kennis van onszelf te kunnen delen. En zo bij te dragen aan het helpen en het realiseren van een doelstelling waar wij volledig achter staan, namelijk het versterken van de arbeidsmarkt voor IT-medewerkers in Noord-Nederland”, aldus Koose.

Ventus is opgericht in 1998. Het bureau ondersteunt klanten met het detacheren van IT-managers, IT-adviseurs en IT-specialisten. De noordelijke en oostelijke markt in Nederland wordt bediend vanuit de vestiging Heerenveen en de markt in de rest van Nederland en Europa wordt ondersteund vanuit de vestiging Rijswijk.

“Het is voor Noord-Nederland van groot belang dat IT-medewerkers niet naar de Randstad vertrekken. Er zijn in Noord-Nederland ontzettend veel interessante projecten waar ze aan de slag kunnen, dus die mensen moeten we voor deze projecten binden, boeien en behouden”, zo legt Edwin Koose uit.

Ventus beschikt over veel specialistische kennis op het gebied van infrastructuur, security, netwerken, (automated) testen, testmanagement, agile scrum, projectmanagement, servicemanagement en business analyse. “Wij willen onze kennis en kunde graag delen. Dat klinkt misschien vreemd, maar wij zijn van mening dat je meer kennis krijgt door te delen. Ik denk dat dat een van de grootste verschuivingen in de economie van de laatste jaren is: het is een deel-economie geworden. Iedereen wordt er beter van wanneer je kennis kunt delen.”

Bij Ventus hebben ze met name veel kennis over intelligente gebouwen, opgedaan bij de TU Delft. “Die kennis zouden we kunnen inbrengen in het Noorden. Maar ook houden we kennissessies voor onze cliënten. Dat gaat vaak over technische onderwerpen. En die sessies willen we graag inbrengen bij Samenwerking Noord.”

Edwin Koose is zowel actief in Heerenveen als in Rijswijk, en kent dus de Noordelijke en de Randstedelijke arbeidsmarkt. Volgens hem heeft het Noorden met een organisatie als Samenwerking Noord een hele aantrekkelijke voorziening, die er in de Randstad niet is. “Althans niet van deze betekenis. Er zijn in de Randstad natuurlijk wel business- en directieclubjes. Maar echt een organisatie waar je kennis kunt delen is er in de Randstad niet.”, zo zegt de directeur.

Overigens ziet hij nog andere verschillen met de Randstad, verschillen die positief uitpakken voor het Noorden. “Ik merk in het Noorden bij onze collega’s net iets mee gedrevenheid. Ze doen hun best om het verschil te maken. In de Randstad is deze drive bij veel mensen, mede door een groter aanbod aan keuzes, minder aanwezig. Wij zijn als detacheerder op zoek naar collega’s met drive en passie, die het verschil willen maken. Mensen met die mentaliteit kom ik meer tegen in noordoost Nederland dan in de Randstad. Dus wij werken met zeer veel plezier in Noord-Nederland, en we hopen er via Samenwerking Noord ons steentje aan bij te dragen dat de arbeidsmarkt voor IT-ers hier zó interessant is, dat mensen ook hier terecht kunnen voor de meest uitdagende functies”, besluit Edwin Koose.

Meer informatie: www.ventus.nl.

UMCG krijgt miljoenen voor snellere ontwikkeling digitale applicaties

Het UMCG krijgt 4 miljoen euro subsidie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Het is de eerste bijdrage uit een Europees Fonds van het SNN en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat genaamd ‘Open Innovatie Call’.

Sneller

Binnen het gesubsidieerde project krijgen noordelijke bedrijven de kans om de ontwikkeling van digitale zorgapplicaties op het gebied van preventie en gezondheid te versnellen.

Het project van het UMCG en enkele partners gaat aan het einde van het jaar van start.

Op de foto: Christien Bronda (directeur SNN) en Henk Snapper (Raad van Bestuur UMCG) met de cheque (Foto: SNN)

EBF Conference

On the 3rd and 4th of October 2019, the 11th edition of the EBF Conference will take place.

The EBF Conference is the largest economic and business conference of the Netherlands and attracts around 600 participants each year including students, academics, alumni and business participants.

The EBF Conference consists of two days, each with its own distinctive character. The first day will have an academic character, whereas the second day will be the traditional Conference Day.

The theme of this year’s Conference is the “(Dis)Connecting the World, trade-offs between collective and individual interests

International integration created endless opportunities, but simultaneously caused an unavoidable interdependency with a vulnerability for everyone that is part of the global ecosystem. What happens in one country inevitably affects what happens in another country, continuously changing fields of business, economics, politics, culture and environment. Value chains have become scattered all over the world, which created many possibilities to innovate and differentiate from competitors. Consequences of this far-reaching globalisation has brought many advantages and disadvantages to the world. This worldwide web of international trade increased complexity, raising questions about transparency, responsibility and trade policies. Current business leaders and politicians are forced to make important trade-offs between collective and individual interests to adapt to our increasing global and digital world. Considering the future, what direction should international cooperation take to achieve the best for profit, people and planet? Should we embrace the connection or prefer disconnection?

This year’s EBF Conference will elaborate on the following subthemes: Managing global trade, Doing well by doing good, Intrapreneurship: Innovative minds within corporates and New economic thinking.

The Groningen Digital Business Centre offers special fees and tickets.

Invite yourself and fellow GDBC friends to be inspired, enlightened and indulged at this EBF Conference, organized through both the EBF and FEB.

Conference Day 

The Conference Day will take place at the Martini Plaza. This day you hear from keynote speakers such as Jan Kees de Jager, CFO KPN and former Minister of Finance, Fabrice Favero, CEO Nestle NL, Ad van Gils, CEO PwC, Hans de Jong, President Philips NL, Lesley Batchelor, Director-General Institute of Export and International Trade and Klaas Kruithof, CTO AkzoNobel.

During the Masterclasses you have the chance to hear from Bernard Kuiten, Head of External Relations World Tade Organization, Jackie Fast, entrepreneur, author and speaker, Toon van der Veer, Vice President People Europe AB InBev, and Roelie van Wijk-Russchen, Global Head of Responsible Business & Public Affairs Aegon Asset Management.

The final part of the day will inspire us with Marcel Molenaar, Country Manager LinkedIn Benelux who will give a motivational speech.

College Day

The first day of the EBF Conference will learn us all about: “New Economic Thinking”. First Prof. dr. D.J. Bezemer will give us an overview of some new forms of economic thinking. Furthermore we will have lectures from Menno Middeldorp, Chief Economist, Director Knowledge Development Rabobank, Kees Klomp and Nadine Maarhuis authors of the book about Purpose Economy and lastly there will be a panel discussion where experts in the field will give their opinions on Circular Economy. You can choose to sign up for both days or choose to join one of them.

As a GDBC member, sign up as business participant and indicate in the registration form that you are part of the GDBC to get the discount on the ticket fee via this link:

More information and tickets

Drone Festival Assen 2019

Op zaterdag 5 oktober 2019 vindt op het TT Circuit Assen het grootste outdoor drone festival van Europa plaats.

Het evenement staat geheel in het teken van ontdekken, demonstraties, drone races, beleven en gezelligheid in een festival sfeer. Op het binnenterrein van het TT Circuit worden een aantal velden ingericht waar de bezoeker zelf actief aan de slag kan met drones, waar spectaculaire drone demonstraties worden gegeven, de bezoeker alle informatie over drones kan krijgen, drones kan kopen en waar veel doe-activiteiten op het programma staan. Demonstraties worden gegeven door onder andere defensie, hulpdiensten, foto- en filmdrones, vervoerders van pakketten, drones die gebruikt worden voor inspecties en vele anderen. Er wordt een speciale area ingericht waar de bezoeker zelf met drones kan vliegen. De sfeer op het plein zal een festivalsfeer uitstralen waar de bezoeker informatie kan verzamelen, kan relaxen en kan genieten van demonstraties, drones en onderdelen van drones kan kopen, muziek, food & drinks.

Races
Gedurende de dag zullen er door professionele drone raceteams een aantal drone races gehouden worden op het deel van het circuit dat voor de hoofdtribune langs loopt. We zijn momenteel bezig om deze races onderdeel te laten uitmaken van de internationale drone race kalender.

Meer informatie en gratis tickets >