Allan Hofstede, Haije Wind en Sylvia van Tol werken hard aan voorbereiding inspirerende kennis-evenementen voor komend jaar

Lezingen, symposia over actuele kwesties, workshops of spannende events: leden van Samenwerking Noord hebben dit jaar op zeer uiteenlopende wijze kennis kunnen opdoen over voor de digitale sector zeer actuele onderwerpen. Maar ook het komend jaar, 2020, belooft het een leerzaam en inspirerend jaar te worden. Dat althans is de ambitie van Allan Hofstede, hoofd ICT bij OIM in Assen, Haije Wind, innovatiemanager bij het Centrum voor Informatietechnologie van de Rijksuniversiteit Groningen en Sylvia van Tol, programmamanager bij Samenwerking Noord.

Het gaat goed met de vereniging Samenwerking Noord, waar zich steeds meer overheidsorganisaties en sinds enkele jaren ook particuliere bedrijven bij aansluiten. Dat is mede te danken aan het feit dat de vereniging de leden veel probeert te bieden op het gebied van kennisdeling of kennisoverdracht. Veel van de aangesloten leden delen specialistische kennis graag met anderen. Maar zeer belangrijk zijn ook alle kennis-bijeenkomsten.

‘We hadden dit jaar, 2019, evenementen die in het teken stonden van één van de drie thema’s: “digitale transformatie”, “data driven” en “security”. Opvallend dit jaar was het agile-congres: daar was zóveel belangstelling voor dat we twee bijeenkomsten moesten organiseren! Er kwamen in totaal vierhonderd mensen op af. Maar het gaat ons er niet om zoveel mogelijk bezoekers te trekken voor iedere bijeenkomst: soms hebben we bijeenkomsten voor een klein publiek over zeer specialistische onderwerpen waar maar dertig mensen op af komen. Maar die zijn dan net zo waardevol’, vertellen Allan en Haije. (Op het moment van ons interview was Sylvia van Tol verhinderd.)

Het drietal is ook al hard aan de slag met het programma voor 2020. ‘De ledenvergadering zal er uiteindelijk nog mee moeten instemmen, maar wij willen voorstellen om twee thema’s te kiezen. Op de eerste plaats: “op weg naar een duurzaam en veilig Noord Nederland ”, dit is voor iedereen een belangrijk maatschappelijk thema. En daarnaast het thema: “werken met IT”. Daarmee bedoelen we dat we aan de orde willen stellen hoe je er voor kunt zorgen dat iedereen een beetje “tech savvy” is binnen ondernemingen. Van de directeur tot de receptionist: iedereen krijgt te maken met de digitalisering, en daarom moet iedereen er ook mee leren omgaan. Uiteenlopende thema’s van Digitale Transformatie tot en met Digital Inclusion. Zo had de gemeente Leeuwarden onlangs bijvoorbeeld een driedaags symposium voor ál haar medewerkers: álle ambtenaren konden er wat van leren, ieder op z’n eigen niveau’.

Hoe de evenementen, workshops en bijeenkomsten er exact uit komen te zien is nog niet bekend, en die zullen ook wel op de website komen te staan. Maar waar het om gaat is dat het drietal zeer gedreven is om ook voor 2020 weer aantrekkelijke bijeenkomsten te organiseren die leiden tot overdracht – of het delen van kennis.

Allan Hofstede: ‘De wereld beweegt niet zonder innovatie. Ik word persoonlijk héel warm van vernieuwing en innovatie. Het is fascinerend om te zien hoe elk bedrijf dat op eigen wijze aanpakt. Bij ons eigen bedrijf, OIM, gebruiken we data-analyse en scantechnologie ook bij het leveren van orthopedische schoenen, die we nu nóg beter passend kunnen maken. En zo doet elk bedrijf dat op eigen wijze. Ik kan er persoonlijk heel vrolijk van worden om te zien hoe innovatie de wereld verbetert, en dan is het prachtig om daar ook een klein steentje aan bij te mogen dragen. Daarom vind ik het mooi om bij de organisatie van kennisbijeenkomsten betrokken te zijn’.

Haije Wind: ‘Wat ík gaaf vind is dat er dankzij de thema’s die we kiezen nieuwe samenwerkingsverbanden in het Noorden ontstaan. Ze zijn dan net met een specifiek onderwerp bezig, en door naar een bijeenkomst te gaan leren ze elkaar kennen. Dit is natuurlijk een van de belangrijkste doelstellingen van Samenwerking Noord om die contacten tot stand te brengen, maar als je ziet dat dat ook inderdaad lukt, dan geeft dat echt nieuwe energie. Het is leuk wanneer organisaties elkaar kunnen helpen en producten of diensten van elkaar kunnen afnemen of samen gaan organiseren. Soms zie je het al tijdens een symposium ontstaan: organisaties raken met elkaar in gesprek, en blijken al snel veel voor elkaar te kunnen betekenen. Geweldig. Dáar doen we het voor!’.