Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Nico Kluin (Get There): ‘Betekenis Samenwerking Noord voor ICT-sector in Noord Nederland kan aanzienlijk groter worden’

De rol en betekenis van Samenwerking Noord voor de noordelijke ICT-sector, én voor de noordelijke economie kan nog aanzienlijk groter worden. Dat kan wanneer de aangesloten bedrijven en instellingen nog meer gebruik maken van de mogelijkheden tot kennisdeling. Ook moeten er plannen komen voor nieuwe opleidingen op bijvoorbeeld ‘low code/no code’ en kan de aansluiting met organisaties in met name Friesland en Drenthe worden vergroot. ‘En een ander heel mooi doel voor het komend jaar 2020 is het vergroten van betrokkenheid van ICT medewerkers van de leden van Samenwerking Noord bij de kennisevents. Daarmee krijgen medewerkers de kans af en toe in de keuken van andere organisaties te kijken’.

Nico Kluin (50), die dit betoogt, is commercieel directeur en mede-eigenaar van het in Leek gevestigde ICT dienstverleningsbedrijf Get There. Dit bedrijf is vanuit Leek met name actief in de drie noordelijke provincies en is leverancier van hoogwaardige management- en ICT diensten. Get There voert projecten uit en helpt organisaties met kennis en ervaring op gebieden als projectmanagement, informatie analyse en ontwerp, software ontwikkeling en beheer, maar ook in het halen van waarde uit data met haar data engineers. Er werken in totaal ongeveer 85 mensen, waarvan een aanzienlijk deel is ingezet voor bedrijven en instellingen in het Noorden van Nederland.

Samenwerking Noord

Sinds 2009 is Nico Kluin werkzaam bij Get There, dat dit jaar haar 20 jarig jubileum viert. Bijna drie jaar geleden was zij één van de eerste private ondernemingen die zich aansloot bij Samenwerking Noord. Dat was toen vrij opmerkelijk, omdat de vrees bestond dat private bedrijven meer waren van hálen, dan van bréngen. Maar in korte tijd is gebleken dat commerciële partijen de uitgangspunten van Samenwerking Noord niet alleen volledig delen, maar er ook krachtig aan bijdragen in de vorm van bijvoorbeeld kennisdeling. Uitwisseling van kennis en ervaring is uiteindelijk in het algemeen belang van de hele ICT arbeidsmarkt en -bedrijvigheid.

Nico Kluin is voorzitter van de Sector ICT Dienstverlening. ‘Onze sector bestaat nu al uit twaalf aangesloten dienstverleners, en er is veel belangstelling om lid te worden: er staan momenteel zes bedrijven in de wachtrij’, vertelt Kluin met enige trots. Daarnaast vormt hij samen met Machiel van der Schaaf (tevens voorzitter van Samenwerking Noord) en Sylvia van Tol (in de rol van programmamanager) de werkgroep HR- en Talentontwikkeling en faciliteren zij de sectoren op dit thema.

Volgens Kluin zijn de ICT dienstverleners als lid gelijkwaardig aan andere leden van Samenwerking Noord. ‘Natuurlijk is het zo dat wij commerciële partijen zijn. Maar het is ook in óns belang om na te denken over gemeenschappelijke thema’s op HR en kennisontwikkeling: daar hebben we allemaal dezelfde belangen. Verder denk ik dat de ICT dienstverleners ook iets extra’s te bieden hebben aan de vereniging. Ik denk dat wij goed zijn in het verbinden. Ons dagelijks werk bestaat er uit dat we veel verschillende organisaties ondersteunen en daarmee vaak kijkjes nemen in de keuken van andere bedrijven. Daardoor hebben wij natuurlijk een krachtig netwerk en beschikken we over schaarse deskundigheid, en daar kunnen we zeker gebruik van maken voor Samenwerking Noord. Wij willen dit inbrengen om belangrijke innovatieve thema’s, zoals digitale transformatie, te ondersteunen en hierop verder kennis te ontwikkelen en te delen.’

Toekomst

Het gaat goed met Samenwerking Noord, vindt ook Nico Kluin. Maar dat is voor hem geen reden om tevreden achterover te leunen. Want net als bij een bedrijf is het uitdagend om méer uit de organisatie te halen, kansen te benutten, Samenwerking Noord nóg relevanter te maken en daarmee uiteindelijk de betekenis van de hele ICT sector voor Noord-Nederland te vergroten. Maar hóe dan?

‘Ik denk dat Samenwerking Noord het verbinden wat ze nu doet, nog verder kan uitbouwen. De aansluiting met meer organisaties in de regio kan dus nog beter. In Friesland hebben we hele goede contacten met onze ‘zusterorganisatie’ Connect.frl . ‘We praten momenteel over het intensiveren van de samenwerking. In 2020 zou dat wel eens tot een zeer innige samenwerking kunnen komen’.

Wat de aan het begin van dit interview genoemde kennisdeling betreft zegt Nico Kluin dat bedrijven kansen laten liggen wanneer medewerkers voor wie het relevant is niet naar kennis sessies gaan, louter en alleen omdat zij geen weet hebben van die sessies. ’Als we de medewerkers van onze leden nog beter kunnen  bereiken, denk ik dat we nog een forse stap omhoog kunnen zetten!’

Low Code / No Code

Een andere uitdaging is volgens Kluin het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod. Dit start natuurlijk al bij het goed ‘richten’ van de opleidingen. ‘Als sector-voorzitter zou ik heel graag samen met andere leden plannen willen maken om er voor te zorgen dat de benodigde nieuwe kennis op tijd en in voldoende mate beschikbaar komt in het Noorden. We moeten écht plannen maken zodat de ICT sector op tijd de juiste mensen heeft om de ICT-motortjes in de bedrijven te kunnen laten draaien’.

‘Zo zouden we (ook) eens moeten kijken naar platformen voor “Low Code / No Code”. Wanneer we ook van deze tools gebruik gaan maken kunnen we Noord-Nederland echt een enorme stap verder helpen in het kleiner krijgen van de schaarste op software engineers.’, aldus Nico Kluin.

Fred Hassert: ‘Het jaar 2019 was prima voor Samenwerking Noord. En voor 2020 is onze wens…’

Bent u ook al in Kerstvakantiestemming, en blikt u in gedachten al een beetje terug op het nu snel aflopende jaar? Ik wel. Gelukkig kan ik mijn vakantiegevoel combineren met een voldaan gevoel over het nu bijna voorbije jaar. Want 2019 was een prima jaar voor Samenwerking Noord! Al blijft er ook nog iets te wensen, en daar zal ik u graag meer over vertellen.

Maar eerst even wat betreft dat voldane gevoel. We zijn er met z’n allen bij Samenwerking Noord bijvoorbeeld in geslaagd om dit jaar veel kennissessies (groot en klein) te organiseren. Zo gaat het bijvoorbeeld goed met de sessies van het Kennisnetwerk Data Science en krijgen we hier in het Noorden steeds meer kennis over de vraag wat je allemaal nog meer kunt doen met big data. Ook kan ik me mooie sessies herinneren in het Van der Valk Hotel (bijvoorbeeld “cloud”) , in het provinciehuis waren er de agile congressen en afgelopen maand bijvoorbeeld nog een bijeenkomst over HRM.

Het mooie van die sessies is trouwens niet alleen dat je er kennis ophaalt, maar vooral ook dat je nieuwe relaties krijgt en zo je netwerk vergroot. “Kennis uitwisselen en kennismaken!”, zo zou je dan ook de functies van de kennissessies kunnen omschrijven. Door nieuwe kennissen te maken werken we met z’n allen aan een soort eco-systeem voor kennis over IT-onderwerpen en digitalisering in het Noorden.

Nieuwe leden

Ook wat betreft het aantal leden van Samenwerking Noord hadden we in 2019 een mooi jaar. In totaal kwam er een tiental bedrijven bij, waaronder ook NDC, het Waterbedrijf, TKP, ilionx, Ventus nog enkele anderen.

Wens voor 2020: mobiliteit bevorderen

En dan nu even een overpeinzing voor 2020. Het zou mooi zijn wanneer we er met het bevorderen van mobiliteit een schepje bovenop kunnen doen. Ik doel er daarbij op dat het een prachtige doelstelling is van Samenwerking Noord om medewerkers van bedrijven tijdelijk bij elkaar te detacheren. Zo zou je iemand met een bepaalde functie – laten we zeggen een data-analist – tijdelijk kunnen uitlenen aan de provincie. En de provincie zou één van haar specialisten tijdelijk bij een bedrijf kunnen onderbrengen.

‘Ja, ja!’, hoor ik u denken, “dat geeft wel veel gedoe!”. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want inderdaad moet je daarvoor het één en ander regelen. Maar daar staat natuurlijk tegenover dat je je medewerkers kans geeft hun horizon te verbreden. Ze kijken bij een ander bedrijf in de keuken, en wie weet, brengt hen dat op nieuwe ideeën, waar de eigen organisatie dan weer van profiteert.

Bovendien: het betekent dat de noordelijke arbeidsmarkt interessant blijft voor medewerkers van bedrijven aangesloten bij Samenwerking Noord. Wanneer ze af en toe elders aan de slag kunnen, zullen ze minder snel naar de Randstad gaan, omdat ze denken dat het gras daar misschien groener is.

Nieuwjaarsbijeenkomst in de NOK van Groningen

Ik verheug me nu al op de Nieuwjaarsbijeenkomst: op 21 januari 2020 om 16.30 uur.

Die is dit jaar namelijk van ongekend hoog niveau. Of liever: óp hoog niveau. Want de Nieuwjaarsbijeenkomst is in NOK, het hoogste gedeelte van het Forum Groningen. Een bijzondere plek, want we zitten er niet alleen aan de top: ook zitten we er in (het gebouw van) de toekomst. Dus een plek op hoog niveau, in de toekomst: een locatie die de betekenis van Samenwerking Noord beter illustreert hadden we niet kunnen wensen.

Aanmelden Nieuwjaarsbijeenkomst

Meld je dus snel aan voor de Nieuwjaarsbijeenkomst!

En alvast een gelukkig en digitaal Nieuwjaar!

Harry Roor – “Er is nog véel meer mogelijk met digitale samenwerking”

‘Hoe kun je bevorderen dat mensen in bedrijven digitaal beter met elkaar samenwerken? Wat is er voor nodig om mensen zo ver te krijgen dat ze gebruik gaan maken van de vele nieuwe technische mogelijkheden om samen te werken?’ Dat zijn enkele van de vele vragen waar leden van de Kennisgroep Digitaal Samenwerken van Samenwerking Noord zich over buigen. Enthousiast voorzitter van deze Kennisgroep is Harry Roor, verbonden aan het Noorderpoort in Groningen.

‘Er is de afgelopen jaren technisch zeer veel mogelijk geworden wat betreft Digitaal Samenwerken. Maar veel medewerkers in bedrijven komen niet veel verder dan samen te werken binnen een document. In onze Kennisgroep houden we ons enerzijds bezig met de vraag wát er technisch allemaal mogelijk is. Maar anderzijds ook met de vraag wat we moeten doen om er voor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk van de nieuwe mogelijkheden gebruik gaan maken’, zo vertelt hij.

De Kennisgroep Digitaal Samenwerken heeft actieve en gemotiveerde leden. Het streven is om zes sessies per jaar te houden. In totaal telt de groep circa vijfentwintig leden, maar per bijeenkomst komen er zo’n vijftien mensen. De belangstelling was dit afgelopen jaar iets groter dan het jaar er voor. ‘Mijn ervaring is dat als je maar zorgt voor een goed programma, het aantal deelnemers vanzelf groeit. Veel van onze leden zien de waarde van de sessies, want bedrijven en instellingen kunnen er enorm van profiteren wanneer de digitale samenwerking beter verloopt’, zo zegt Harry Roor.

Roor is al 24 jaar verbonden aan Noorderpoort en was daar in de meest uiteenlopende (onderwijs-)functies werkzaam. Dat heeft ook te maken met zijn belangstelling: hij wil zichzelf voortdurend blijven ontwikkelen en kennis vergaren, en kon daardoor uiteenlopende vakken doceren: van Nederlands tot wiskunde en informatica.

Binnen de school was hij ook actief met het ontwikkelen van een registratiesysteem. Misschien was het vanwege al deze kennis en kunde dat hij in 2011 door de school werd gevraagd om naar de bijeenkomsten van Samenwerking Noord te gaan. Aangezien hij vindt dat wie “a” zegt ook “b” moet zeggen, besloot hij om aan het verzoek te voldoen, maar dan ook altijd aanwezig te zijn. En sindsdien heeft hij nooit een bijeenkomst van Samenwerking Noord gemist. Twee jaar geleden werd hij gevraagd voorzitter te worden van de Kennisgroep Share Pint (Digitaal Samenwerken), als opvolger van Peter Mason.

‘Ik vind Digitale Samenwerking echt een prachtig onderwerp. Wat ik belangrijk vind is dat het een thema is dat je van alle kanten moet benaderen. Het is namelijk niet alleen een kwestie van techniek, maar je moet ook nadenken over gedrags- en cultuurverandering. Daarom is kennis vergaren over het gedrag van mensen ook heel erg belangrijk: wat is er voor nodig om mensen mee te krijgen naar een andere manier van samenwerken, en wat is dan het beste middel?’.

Harry Roor zegt dat hij voorzitter is geworden omdat er nu eenmaal íemand moet zijn om de kar te trekken, uit een soort plichts- en verantwoordelijkheidsgevoel. ‘Maar ik moet zeggen: ik vind het ook wel heel erg leuk om te doen. Het is boeiend om na te denken over de vraag hoe je de samenwerking kunt bevorderen. Want wat het zo lastig maakt is dat mensen gewoontedieren zijn. Ze hebben een bepaalde vaardigheid, maar dat kan ook een rem zijn. Ze moeten niet alleen iets nieuws léren, maar ook iets áfleren. En als je dat gedrag wilt veranderen moet je de mensen ook weer niet tegen je in het harnas jagen!’

Voor 2020 heeft hij de ambitie om opnieuw actuele onderwerpen aan de orde te stellen tijdens de sessies. ‘We proberen écht zinvolle bijeenkomsten te organiseren. Liever dat tien mensen na afloop blij naar huis gaan, dan dat je drukkere bijeenkomsten organiseert waar mensen achteraf minder blij mee zijn’.

Harry Roor is best een beetje trots op het feit dat de Kennisgroep kennelijk in een behoefte voorziet, en dat de sessies constant worden bezocht. Wanneer mensen verhinderd zijn, vragen ze vaak een collega uit het eigen bedrijf om hen te vervangen. ‘Er is waardering voor onze onderwerpen over kennis delen en kennis halen, en uit die waardering, daar haal ik veel voldoening uit’.

Voorlopig zal de Kennisgroep nog wel blijven bestaan, want de ontwikkelingen blijven continu doorgaan. Ook wat betreft het gebruik maken van big data dient zich een onderwerp aan waar vast en zeker nog menig kennis-sessie aan gewijd zal kunnen worden.

Oproep: Meedoen aan nieuw Kennisnetwerk HR Analytics

Op 21 november jongstleden hebben Samenwerking Noord, Noorderlink en NVP, het netwerk voor HR-Professionals regio Noord-Nederland een kennisbijeenkomst over HR Analytics georganiseerd. We hebben hier veel positieve reacties op ontvangen en willen hier graag, zoals al op 21 november aangekondigd, een concreet vervolg aan geven met het opzetten van een kennisnetwerk HR Analytics. Inmiddels heeft een aantal mensen zich hiervoor reeds gemeld.

Waarom dit kennisnetwerk?

De rol van HR is de laatste jaren aan het veranderen naar meer “partner in business”, ook op strategisch niveau. Daarnaast zien we een ontwikkeling naar meer “data gedreven” activiteiten. In toenemende mate is er informatie beschikbaar en ook nodig waardoor we steeds meer trends en patronen in organisatiebewegingen kunnen ontdekken. Deze trends en patronen kunnen we benutten als basis om voorspellingen te doen over wat er gaat gebeuren op HR-beleid en aanpalende gebieden. En zijn we steeds beter in staat hierop actief beleid te ontwikkelen. HR Analytics is één van de belangrijkste middelen die een toekomstig professional tot zijn beschikking heeft. Een kans voor HR om de kwaliteit van initiatieven en adviezen te verbeteren op grond van objectieve data.

Wil je actief bijdragen aan het verder ontwikkelen van HR Analytics in Noord-Nederland? Meld je dan uiterlijk 12 februari a.s. aan via onderstaand formulier. Hier kun je tevens aangeven welke vraag en/of kennis je kunt inbrengen. Na 12 februari a.s. inventariseren we (Samenwerking Noord, Noorderlink en de NVP) de ontvangen reacties en plannen we het vervolg. Houd hiervoor onder meer onze nieuwsbrief in de gaten.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor 1 van de volgende data voor een eerste kennismakingssessie bij Noorderlink, Leonard Springerlaan 35 (gebouw My Office) in Groningen:

  • 25 februari (14.30 tot 16.00 uur)
  • 2 maart (09.30 tot 11.00 uur)
  • 5 maart (09.30 tot 11.00 uur)

Aanmelden voor kennismakingssessie HR Analytics

De aanmeldmogelijkheid is gesloten. 

De resultaten van de Digital Readiness Scan van Samenwerking Noord

In de Postwagen te Tolbert heeft Thijs Broekhuizen van het GDBC (RUG) afgelopen woensdag 27 november de resultaten van de Digital Readiness Scan van Samenwerking Noord (SN) besproken. In april en mei van dit jaar hebben 31 leden de vragenlijst ingevuld. Hieruit blijkt dat SN leden overall digitaal ready zijn, maar dat er duidelijke verschillen zijn tussen de organisaties. Deze verschillen worden niet door leeftijd, grootte of industrie van de organisatie verklaard. Wel blijkt dat de voorlopers ook geneigd zijn om te blijven investeren in digitalisering.

Waar digitaal verbeterd?
De SN leden hebben duidelijke stappen gemaakt. In de afgelopen twee jaar hebben ze zich sterk verbeterd op het gebruik van nieuwe technologieën en data. Daarnaast heeft het personeel extra kennis opgedaan om veilig met data om te gaan en om de privacy van eindgebruikers te waarborgen. De organisaties verbeteren vooral de interne kant door bestaande processen te verbeteren. Het experimenteren om samen met de klant waarde te creëren en om met data om te zetten in geld gebeurt minder vaak. Een digitaal specialist blijkt erg nuttig te zijn om de stap te maken van digitalisering (verbeteren van deelprocessen) naar digitale transformatie (ontwikkelen van nieuwe businessmodellen), al zal dit niet voor elk bedrijf nuttig en haalbaar zijn. Dat de SN leden zich aan het voorbereiden zijn op het delven van de nieuwe goudmijn (big data) is duidelijk: de top 3 van meest gebruikte disruptieve technologieën zijn sensortechnologie, big data, en AI/machine learning/deep learning.

Op basis van de Digital Readiness Scan zijn er drie thematische vragen voorgelegd aan de aanwezigen. Deze vragen zijn verder verkend onder leiding van Nicolai Fabian, Edin Smailhodzic en Broekhuizen – allen van het GDBC. Bestaande problemen en mogelijke oplossingen stonden hierbij centraal.  

Hoe creëer je met het juiste leiderschap een cultuur die de digitale transformatie faciliteert?
Vaak blijkt het lastig om digitalisering op de radar te krijgen van de top van de organisatie. Er is een duidelijke behoefte aan leiders die een duidelijke digitale visie hebben, investeringen mogelijk maken, en de medewerkers kunnen overtuigen van de noodzaak van digitalisering. De top van de organisatie moet dus een duidelijke stip aan de horizon zetten. Daarnaast blijkt het net zo belangrijk om tegelijkertijd te experimenteren met kleine deelprojecten om daar snel van te leren (bottom-up). Aangezien digitale transformaties per definitie onzeker zijn, is er een grote kans op mislukking (ongeveer 66% tot 84% van digitale transformaties mislukt). Om toch te leren is het belangrijk om een supportive culture for failure te creëren: je mag falen, maar leer er dan wel van. Het leren van mislukkingen via een fuck-up event kan de angst om te falen bij werknemers wegnemen.

Innoveren zonder budget: hoe maak je geld vrij voor digitale transformatie, hoe zorg je dat er middelen zijn?
Een gebrek aan financiële middelen wordt gezien als een belangrijke reden om niet te innoveren. En als er dan budget beschikbaar wordt vrijgemaakt is dit vaak voor afzonderlijke, ad-hoc projecten, waarna de geldkraan weer wordt dichtgedraaid. Of gestarte digitale projecten krijgen tijdens de implementatie een nieuwe wending waarbij het resterende budget voor een nieuw digitaal initiatief moet worden gebruikt. Oplossingen voor het vrijmaken van geld voor innovatie zijn: (1) de krachten bundelen met partners met een soortgelijk gezamenlijk doel (bijv. leefbaarheid voor gemeenten en woningcorporaties), (2) subsidies aanvragen, (3) slim inkopen (innovatie als onderdeel van inkooppakket), (4) de innovatie bij de leverancier leggen en belonen via no cure no pay regelingen. Daarnaast blijkt dat het communiceren van behaalde resultaten sterk helpt bij het overtuigen van het topmanagement: meten is weten, en weten helpt overtuigen!

Data-driven innovatie: hoe doe je dat?
De grootste uitdaging ligt in het vinden van relevante data die omgezet kunnen worden in toegevoegde waarde, voor de klant en de organisatie. Voor veel deelnemers blijkt dit een lastige klus omdat de data nog te vaak in silo’s opgesloten zit, afdelingen niet staan te springen om deze data zomaar te delen, en het allemaal AVG proof moet. De koppeling van data is daarom een hele klus. De huidige beschikbare data (klanttevredenheid, gebruikersdata) bieden vaak beperkte inzichten in wat de nabije toekomst zal brengen: hoe kan je accuraat een lekkend dak bij een huurders-woning inschatten, hoe zet je klanttevredenheidsscores om in nieuwe productideeën? Daarnaast blijkt de door de organisatie begeerde data veelal in handen is van externe partijen in de waardeketen. Samenwerking biedt hier wellicht een uitkomst. Het inhuren van dure specialisten die de dataverzameling en analyse uitvoeren zijn vak enorm kostbaar, en op voorhand is moeilijk in te schatten of de kosten het waard zijn.

Edwin Hillenga – Manager Informatisering Martiniziekenhuis ‘Meerwaarde Samenwerking Noord is groot, maar: hou het simpel!’

‘Samenwerking Noord is een zeer nuttige organisatie waar we in het Noorden veel vruchten van kunnen plukken. Het is super aantrekkelijk dat we hier onderling kennis kunnen delen. Ik plaats daar wel graag de kanttekening bij dat we het allemaal niet te groots moeten maken. Beter een paar uitstekend georganiseerde ‘events’, dan enkelen honderden. Ik ben dus blij met Samenwerking Noord, maar zou wel als tip willen meegeven: “hou het simpel!”.

Edwin Hillenga, die hier in enkele zinnen zijn visie geeft op Samenwerking Noord, is sinds juni van dit jaar Manager Informatisering bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. Zijn afdeling is er binnen het ziekenhuis verantwoordelijk voor dat 350 applicaties perfect blijven werken. Op de IT afdeling van het Martiniziekenhuis werken 64 mensen, waarvan op Edwin’s afdeling 24.

Voordat hij naar het Martini Ziekenhuis ging had hij zijn sporen al aardig verdiend in de noordelijk ICT-wereld. Hij werkte ruim twaalf jaar bij KPN, onder meer als Commercieel directeur bij KPN ICT Consulting en als business unit directeur. Voordien werkte hij bij PinkRoccade en Pink Elephant.

Bij de IT afdeling van het Martiniziekenhuis ontwikkelen ze zelf geen applicaties, maar wel zijn ze verantwoordelijk voor het beheer van software die is aangeschaft door de artsen. Wanneer we Edwin spreken heeft hij juist een tamelijk hectische periode achter de rug, want het complete radiologische informatiesysteem moest worden vervangen. ‘Dat was best uitdagend. Afgelopen week zijn we daar met 35 man mee bezig geweest. Je wilt niet wéten wat er allemaal in een ziekenhuis kan gebeuren wanneer het systeem niet werkt. Maar het is gelukt, en het was mooi om te doen, en ook best spannend’, zegt Edwin met een glimlach.

Samenwerking Noord

Voordat hij bij het Martini Ziekenhuis in dienst trad kende hij Samenwerking Noord al. ‘Het leek me een nuttige organisatie, maar had in mijn ogen een beetje een stoffig imago. Maar toen stond de vereniging nog niet open voor commerciële partijen. Ik ben blij dat die partijen de gelederen inmiddels hebben versterkt.’

Kort na zijn indiensttreding bij het Martini Ziekenhuis vroeg zijn leidinggevende aan Edwin of hij diens plaats wilde innemen als de vaste man voor Samenwerking Noord. ‘Dat leek me zeker interessant. Maar het duurde vervolgens niet lang of ik was voorzitter van de ‘sector Gezondheid en Welzijn’ binnen Samenwerking Noord. Daarvan zijn ook andere grote instellingen lid, zoals Lentis, Certe, Fokus en Wonen.

Edwin is een praktisch ingesteld mens, en wil resultaat zien van de inspanningen die hij met plezier verricht. ‘Ik werd blij verrast onlangs tijdens een sessie toen de nieuwste plannen van Samenwerking Noord werden gepresenteerd. Die appelleerden aan wat ik er zo belangrijk aan vind: Kennis Delen. De mensen die hier werken wil ik ook graag naar bijeenkomsten sturen, zodat zíj er beter van worden. De nieuwe koers van Samenwerking Noord, daar ben ik het dus helemaal mee eens!’.

Samenwerking Noord heeft in de ogen van Edwin een vijftal grote voordelen. Zo vindt het Noord-Nederland belangrijk. Ook wil het het carrièreperspectief van de IT-medewerkers verbeteren, kennis delen of samen inkopen. En ook vacatures delen is een zeer waardevolle activiteit.

‘Dit zijn mooie, concrete doelen waar ik me ook graag voor inzet. Maar wat mij betreft moeten we het vooral ook zo concreet mogelijk houden. Doe de dingen waarvoor je bent opgericht góed, in plaats van dat je hemelbestormende plannen gaat maken’.

‘Ik gá er dus voor, voor de volle honderd procent. Waar het om gaat is dat je de IT professionals in het Noorden laat samenwerken, en kennis gaat delen: dáar gaat het om! Bovendien is het effect van je inspanningen ook heel goed meetbaar: gewoon kijken hoeveel medewerkers van de zeventig leden van Samenwerking Noord naar de events en vergaderingen komen. Laten we het dus vooral simpel houden. Dan bereiken we het meest’, aldus Edwin Hillenga.

Mark Veldkamp en Marcel Adema: Kennisgroep helpt het Noorden om het vakgebied Data Science verder te ontwikkelen.

Noord-Nederland krijgt steeds meer kennis in huis over Data Science. Tientallen vakgenoten van bedrijven en organisaties in Friesland, Drenthe en Groningen proberen Data Science toe te passen in hun organisatie. Dat is mede te danken aan de ‘Kennisgroep Data Science’ van Samenwerking Noord. De stuwende kracht achter deze kennisgroep is een kerngroep bestaande uit Mark Veldkamp; productmanager bij de IT Academy Noord-Nederland, Marcel Adema; Data Scientist bij het Wetterskip Fryslan, Willem van den Boogaart, IoT specialist bij de Provincie Drenthe en Frank Hoving; Delivery manager Data Solutions bij Get There. Door het organiseren van Data Science evenementen is een netwerk ontstaan van Data Science vakgenoten in Noord-Nederland.

Data science is een multidisciplinair werkveld dat wetenschappelijke methoden, processen en systemen gebruikt om kennis en inzichten te halen uit gestructureerde en ongestructureerde gegevens, zo wordt Data Science wel omschreven. Het is in elk geval een heel breed vakgebied, dat niet altijd over big data gaat, maar wel voort komt uit het verwerken van steeds grotere hoeveelheden data. Dat is ook te danken aan het gebruik van steeds krachtiger computers in datacenters, en aan de komst van nieuwe algoritmes.

‘Het is mooi om aan de ontwikkeling van Data Science – een technologie die nog in de kinderschoenen staat – in Noord-Nederland bij te dragen. Er is heel veel belangstelling voor het onderwerp en wanneer we weer events organiseren, is er altijd een grote opkomst. Het geeft mij energie om te zien met hóeveel enthousiasme mensen aan de slag gaan met opdrachten tijdens één van de events. Indrukwekkend!’, zegt Mark Veldkamp.

Via het kennisnetwerk kunnen deelnemers kennis en ervaring met elkaar delen door gezamenlijk te werken aan (Data Science-) vraagstukken. Thema’s voor deze vraagstukken kunnen bijvoorbeeld zijn Healthy Aging, Energy, sensor technology of watermanagement.

De kennisgroep is ontstaan vanuit de IT Academy Noord-Nederland. Die samen met een aantal leden van Samenwerking Noord een opleiding op het gebied van Data Science heeft ontwikkeld. Na afloop van de opleiding lieten cursisten weten dat ze graag contact wilden blijven houden om bij te blijven op dit vakgebied en om kennis te delen. Aangezien de doelstelling daarmee breder werd dan alleen het volgen van een opleiding, is besloten om een kennisgroep op te richten en deze onder te brengen bij Samenwerking Noord.

Google-auto

Eén van de eerste leden en kernteamlid is Marcel Adema over IT gebruik in waterschapsprocessen. ‘In mijn dagelijks werk had ik op een zeker moment het gevoel dat we steeds op dezelfde manier bleven werken. Dat was in de periode dat Google met de plannen kwam om een zelfrijdende auto te ontwikkelen. Ik vond dat super fascinerend en wilde daar meer van weten. Daarom meldde ik me aan bij de IT Academy voor de opleiding Data Science. Na afloop initieerde ik met een aantal medestudenten de Kennisgroep Data Science’.

Marcel: ‘Dit is een nieuw vakgebied. Het zijn vaak eenlingen die erin actief zijn. Dat terwijl je elkaar nodig hebt. Daarom is het mooi dat er een Kennisgroep is. De mensen die lid zijn leren elkaar ook beter kennen en weten elkaar in de praktijk dus ook beter te vinden.’

Mark: ‘Het mooie en onbekende is dat we gewoon gestart zijn met de kennisgroep en dat we niet weten waar we eindigen. De grote opkomst bij onze events is een teken dat we voorzien in een behoefte. Op dit moment groeien we nog steeds en trekken ongeveer vijftig deelnemers per evenement. Zolang de behoefte er is, gaan wij door met het organiseren van deze events.

‘Hands-on’

De Kennisgroep organiseert minimaal twee keer per jaar een meet-up van drie bijeenkomsten. Daarnaast zijn er workshops en vergelijkbare events, die één avond duren. Bij voorkeur geen lezingen, want dat is éénrichtingsverkeer, maar echt “hands-on”: samen dingen doen. Daar van leren, elkaar leren kennen en een netwerk opbouwen.

De Meetup groep van de kennisgroep heeft nu ruim 300 leden, maar de actieve kennisgroep bestaat uit circa vijftig personen.

Maandag 2 december is er weer een eindpresentatie van één van de events, die bestond uit drie bijeenkomsten. Deze bijeenkomst is in het gebouw van de gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein.

Fred Hassert: ‘Laten we van Digitale Top een terugkerend noordelijk evenement maken!’

‘Het jaar 2020 moet nog beginnen, maar voor het Noorden is het komend jaar digitaal gezien nu al hélemaal top. Dat is te danken aan de komst van de Digitale Top, oftewel een belangrijk  IT evenement van Nederland. Wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid wisselen hier  kennis uit en slaan de handen ineen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen: de ‘Conferentie Nederland Digitaal.

Eerder al schreef ik dat deze prestigieuze top naar Noord-Nederland komt, om precies te zijn op 16, 17,18 en 19 maart in Groningen. Niet alleen ikzelf was super blij met de komst, maar zeer velen met mij, want de aankondiging van de komst lokte enthousiaste reacties uit. Maar dat niet alleen.

Want er kwamen op ons verzoek om suggesties voor mooie programma-onderdelen in te sturen, maar liefst ruim tachtig ideeën binnen en er komen nog steeds ideeën binnen . Want Noord-Nederland moet deze top aangrijpen om ook de rest van het land duidelijk te laten zien dat we niet voor niets bekend staan als een belangrijke ICT-regio. De suggesties voor activiteiten waarmee we het beste van onszelf kunnen laten zien varieerden van activiteiten op het gebeid van Artificial Intelligence en Big Data, tot Data Science of Cyber Safety en bijvoorbeeld  digitale geletterdheid .

Tijdens de Digitale Top heeft het ministerie van Economische Zaken (samen met andere ministeries)  een eigen groot programma in Martiniplaza waarvan op de maandag een en ander georganiseerd wordt door ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.

En op dag twee en drie door NWO (ICT Open voor ICT onderzoek). Dit gedeelte alleen al zal zo’n duizend bezoekers per dag trekken. Maar Samenwerking Noord heeft daar samen met provincie, gemeenten , RUG, NOO en andere onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden een eigen programma in de binnenstad van Groningen (- het ecosysteem van noord Nederland -) en daar hebben de meeste van de tachtig ideeën betrekking op.

Hóe dat programma er uit komt te zien is nog niet bekend, maar ga er maar vanuit dat het een zeer aantrekkelijk programma wordt voor een breed publiek. Er is een programmamanager benoemd, Marja Doedens van bureau Goldmund-Wyldebeast-Wunderliebe, dus dat komt vast helemaal goed.

Belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit, en dat geldt ook voor de Digitale Top. Niet alleen is er nu al veel enthousiasme, maar we willen voorafgaande aan de top alvast wat kleine, aantrekkelijke evenementen organiseren, als een soort van ‘opwarm-events’. En we willen het evenement op donderdag 19 maart besluiten met een vuurwerk. Overdrachtelijk bedoeld dan: we willen dan graag een of meerdere activiteiten die velen zich nog lang zullen heugen.

Het evenement van de ministeries en NWO  zullen plaatsvinden in Martiniplaza en die van Noord-Nederland in de binnenstad ( Forum, A-kerk, provinciehuis en een tent op de Grote Markt en natuurlijk ook in overig noord Nederland. Zoals in Leeuwarden , Emmen en Assen of andere plekken en de verbinding zal fysiek en inhoudelijk gemaakt worden, zodat we elkaar versterken.)

Mocht u het tijdens het lezen van dit stuk nog niet hebben gemerkt, dan zeg ik het er nog maar even bij: ik verheug me dus behoorlijk op de Digitale Top, waar we als Noord-Nederland kunnen laten zien waar we goed in zijn! En misschien moeten we er maar een terugkerende traditie van maken: een jaarlijks- of tweejaarlijks evenement. Dat zou wellicht  kunnen uitgroeien tot een evenement dat je kunt vergelijken met iets als Eurosonic/Noorderslag.

 

PS: Ideeën voor mooie activiteiten zijn nog steeds van harte welkom! Stuur uw idee naar fred.hassert@gmail.com of naar conferentiedigitaal@ebnn-nieuw.nl

Kennisnetwerk Data Science: Workshop Data Visualisatie

Op woensdag 30 oktober organiseerde het kennisnetwerk Data Science van Samenwerking Noord een workshop Data visualisatie met Tableau (business intelligence en analyse software). De workshop werd aangeboden door de Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Informatietechnologie (CIT). Onder leiding van Venustiano Soancatl Aguilar en Nicoletta Guidice gingen ruim 30 deelnemers aan de slag met datavisualisatie en Tableau. De workshop begon met een introductie Data Visualisatie met daarbij een aantal praktijkvoorbeelden gekoppeld aan “do’s and don’ts”. In het tweede gedeelte gingen de deelnemers zelf aan de slag met een aantal opdrachten en konden zij zelf hun eerste data visualiseren met behulp van Tableau. Het RUG CIT had voor deze workshop een aantal opdrachten ontwikkeld inclusief de uitwerking. Zo kunnen de deelnemers thuis verder aan de slag met de opdrachten om zich te verdiepen in het vakgebied Data Visualisatie. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Op 11 november aanstaande vind de volgende Meetup van het kennisnetwerk Data Science plaats. Dit keer zijn we te gast bij de gemeente Groningen en gaan we aan de slag met scanauto data. Wil je meer weten of deelnemen aan deze Meetup, klik hier.

Aftermovie Trendship IT Academy

Op 17 oktober 2019 vierde IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, haar eerste lustrum tijdens Trendship in MartiniPlaza in Groningen.

In deze aftermovie sfeerbeelden van het exclusieve programma van de IT Academy met o.a. keynote spreker Jo Caudron en voorzitter van College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, Henk Pijlman.