De resultaten van de Digital Readiness Scan van Samenwerking Noord

In de Postwagen te Tolbert heeft Thijs Broekhuizen van het GDBC (RUG) afgelopen woensdag 27 november de resultaten van de Digital Readiness Scan van Samenwerking Noord (SN) besproken. In april en mei van dit jaar hebben 31 leden de vragenlijst ingevuld. Hieruit blijkt dat SN leden overall digitaal ready zijn, maar dat er duidelijke verschillen zijn tussen de organisaties. Deze verschillen worden niet door leeftijd, grootte of industrie van de organisatie verklaard. Wel blijkt dat de voorlopers ook geneigd zijn om te blijven investeren in digitalisering.

Waar digitaal verbeterd?
De SN leden hebben duidelijke stappen gemaakt. In de afgelopen twee jaar hebben ze zich sterk verbeterd op het gebruik van nieuwe technologieën en data. Daarnaast heeft het personeel extra kennis opgedaan om veilig met data om te gaan en om de privacy van eindgebruikers te waarborgen. De organisaties verbeteren vooral de interne kant door bestaande processen te verbeteren. Het experimenteren om samen met de klant waarde te creëren en om met data om te zetten in geld gebeurt minder vaak. Een digitaal specialist blijkt erg nuttig te zijn om de stap te maken van digitalisering (verbeteren van deelprocessen) naar digitale transformatie (ontwikkelen van nieuwe businessmodellen), al zal dit niet voor elk bedrijf nuttig en haalbaar zijn. Dat de SN leden zich aan het voorbereiden zijn op het delven van de nieuwe goudmijn (big data) is duidelijk: de top 3 van meest gebruikte disruptieve technologieën zijn sensortechnologie, big data, en AI/machine learning/deep learning.

Op basis van de Digital Readiness Scan zijn er drie thematische vragen voorgelegd aan de aanwezigen. Deze vragen zijn verder verkend onder leiding van Nicolai Fabian, Edin Smailhodzic en Broekhuizen – allen van het GDBC. Bestaande problemen en mogelijke oplossingen stonden hierbij centraal.  

Hoe creëer je met het juiste leiderschap een cultuur die de digitale transformatie faciliteert?
Vaak blijkt het lastig om digitalisering op de radar te krijgen van de top van de organisatie. Er is een duidelijke behoefte aan leiders die een duidelijke digitale visie hebben, investeringen mogelijk maken, en de medewerkers kunnen overtuigen van de noodzaak van digitalisering. De top van de organisatie moet dus een duidelijke stip aan de horizon zetten. Daarnaast blijkt het net zo belangrijk om tegelijkertijd te experimenteren met kleine deelprojecten om daar snel van te leren (bottom-up). Aangezien digitale transformaties per definitie onzeker zijn, is er een grote kans op mislukking (ongeveer 66% tot 84% van digitale transformaties mislukt). Om toch te leren is het belangrijk om een supportive culture for failure te creëren: je mag falen, maar leer er dan wel van. Het leren van mislukkingen via een fuck-up event kan de angst om te falen bij werknemers wegnemen.

Innoveren zonder budget: hoe maak je geld vrij voor digitale transformatie, hoe zorg je dat er middelen zijn?
Een gebrek aan financiële middelen wordt gezien als een belangrijke reden om niet te innoveren. En als er dan budget beschikbaar wordt vrijgemaakt is dit vaak voor afzonderlijke, ad-hoc projecten, waarna de geldkraan weer wordt dichtgedraaid. Of gestarte digitale projecten krijgen tijdens de implementatie een nieuwe wending waarbij het resterende budget voor een nieuw digitaal initiatief moet worden gebruikt. Oplossingen voor het vrijmaken van geld voor innovatie zijn: (1) de krachten bundelen met partners met een soortgelijk gezamenlijk doel (bijv. leefbaarheid voor gemeenten en woningcorporaties), (2) subsidies aanvragen, (3) slim inkopen (innovatie als onderdeel van inkooppakket), (4) de innovatie bij de leverancier leggen en belonen via no cure no pay regelingen. Daarnaast blijkt dat het communiceren van behaalde resultaten sterk helpt bij het overtuigen van het topmanagement: meten is weten, en weten helpt overtuigen!

Data-driven innovatie: hoe doe je dat?
De grootste uitdaging ligt in het vinden van relevante data die omgezet kunnen worden in toegevoegde waarde, voor de klant en de organisatie. Voor veel deelnemers blijkt dit een lastige klus omdat de data nog te vaak in silo’s opgesloten zit, afdelingen niet staan te springen om deze data zomaar te delen, en het allemaal AVG proof moet. De koppeling van data is daarom een hele klus. De huidige beschikbare data (klanttevredenheid, gebruikersdata) bieden vaak beperkte inzichten in wat de nabije toekomst zal brengen: hoe kan je accuraat een lekkend dak bij een huurders-woning inschatten, hoe zet je klanttevredenheidsscores om in nieuwe productideeën? Daarnaast blijkt de door de organisatie begeerde data veelal in handen is van externe partijen in de waardeketen. Samenwerking biedt hier wellicht een uitkomst. Het inhuren van dure specialisten die de dataverzameling en analyse uitvoeren zijn vak enorm kostbaar, en op voorhand is moeilijk in te schatten of de kosten het waard zijn.

Edwin Hillenga – Manager Informatisering Martiniziekenhuis ‘Meerwaarde Samenwerking Noord is groot, maar: hou het simpel!’

‘Samenwerking Noord is een zeer nuttige organisatie waar we in het Noorden veel vruchten van kunnen plukken. Het is super aantrekkelijk dat we hier onderling kennis kunnen delen. Ik plaats daar wel graag de kanttekening bij dat we het allemaal niet te groots moeten maken. Beter een paar uitstekend georganiseerde ‘events’, dan enkelen honderden. Ik ben dus blij met Samenwerking Noord, maar zou wel als tip willen meegeven: “hou het simpel!”.

Edwin Hillenga, die hier in enkele zinnen zijn visie geeft op Samenwerking Noord, is sinds juni van dit jaar Manager Informatisering bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. Zijn afdeling is er binnen het ziekenhuis verantwoordelijk voor dat 350 applicaties perfect blijven werken. Op de IT afdeling van het Martiniziekenhuis werken 64 mensen, waarvan op Edwin’s afdeling 24.

Voordat hij naar het Martini Ziekenhuis ging had hij zijn sporen al aardig verdiend in de noordelijk ICT-wereld. Hij werkte ruim twaalf jaar bij KPN, onder meer als Commercieel directeur bij KPN ICT Consulting en als business unit directeur. Voordien werkte hij bij PinkRoccade en Pink Elephant.

Bij de IT afdeling van het Martiniziekenhuis ontwikkelen ze zelf geen applicaties, maar wel zijn ze verantwoordelijk voor het beheer van software die is aangeschaft door de artsen. Wanneer we Edwin spreken heeft hij juist een tamelijk hectische periode achter de rug, want het complete radiologische informatiesysteem moest worden vervangen. ‘Dat was best uitdagend. Afgelopen week zijn we daar met 35 man mee bezig geweest. Je wilt niet wéten wat er allemaal in een ziekenhuis kan gebeuren wanneer het systeem niet werkt. Maar het is gelukt, en het was mooi om te doen, en ook best spannend’, zegt Edwin met een glimlach.

Samenwerking Noord

Voordat hij bij het Martini Ziekenhuis in dienst trad kende hij Samenwerking Noord al. ‘Het leek me een nuttige organisatie, maar had in mijn ogen een beetje een stoffig imago. Maar toen stond de vereniging nog niet open voor commerciële partijen. Ik ben blij dat die partijen de gelederen inmiddels hebben versterkt.’

Kort na zijn indiensttreding bij het Martini Ziekenhuis vroeg zijn leidinggevende aan Edwin of hij diens plaats wilde innemen als de vaste man voor Samenwerking Noord. ‘Dat leek me zeker interessant. Maar het duurde vervolgens niet lang of ik was voorzitter van de ‘sector Gezondheid en Welzijn’ binnen Samenwerking Noord. Daarvan zijn ook andere grote instellingen lid, zoals Lentis, Certe, Fokus en Wonen.

Edwin is een praktisch ingesteld mens, en wil resultaat zien van de inspanningen die hij met plezier verricht. ‘Ik werd blij verrast onlangs tijdens een sessie toen de nieuwste plannen van Samenwerking Noord werden gepresenteerd. Die appelleerden aan wat ik er zo belangrijk aan vind: Kennis Delen. De mensen die hier werken wil ik ook graag naar bijeenkomsten sturen, zodat zíj er beter van worden. De nieuwe koers van Samenwerking Noord, daar ben ik het dus helemaal mee eens!’.

Samenwerking Noord heeft in de ogen van Edwin een vijftal grote voordelen. Zo vindt het Noord-Nederland belangrijk. Ook wil het het carrièreperspectief van de IT-medewerkers verbeteren, kennis delen of samen inkopen. En ook vacatures delen is een zeer waardevolle activiteit.

‘Dit zijn mooie, concrete doelen waar ik me ook graag voor inzet. Maar wat mij betreft moeten we het vooral ook zo concreet mogelijk houden. Doe de dingen waarvoor je bent opgericht góed, in plaats van dat je hemelbestormende plannen gaat maken’.

‘Ik gá er dus voor, voor de volle honderd procent. Waar het om gaat is dat je de IT professionals in het Noorden laat samenwerken, en kennis gaat delen: dáar gaat het om! Bovendien is het effect van je inspanningen ook heel goed meetbaar: gewoon kijken hoeveel medewerkers van de zeventig leden van Samenwerking Noord naar de events en vergaderingen komen. Laten we het dus vooral simpel houden. Dan bereiken we het meest’, aldus Edwin Hillenga.

Mark Veldkamp en Marcel Adema: Kennisgroep helpt het Noorden om het vakgebied Data Science verder te ontwikkelen.

Noord-Nederland krijgt steeds meer kennis in huis over Data Science. Tientallen vakgenoten van bedrijven en organisaties in Friesland, Drenthe en Groningen proberen Data Science toe te passen in hun organisatie. Dat is mede te danken aan de ‘Kennisgroep Data Science’ van Samenwerking Noord. De stuwende kracht achter deze kennisgroep is een kerngroep bestaande uit Mark Veldkamp; productmanager bij de IT Academy Noord-Nederland, Marcel Adema; Data Scientist bij het Wetterskip Fryslan, Willem van den Boogaart, IoT specialist bij de Provincie Drenthe en Frank Hoving; Delivery manager Data Solutions bij Get There. Door het organiseren van Data Science evenementen is een netwerk ontstaan van Data Science vakgenoten in Noord-Nederland.

Data science is een multidisciplinair werkveld dat wetenschappelijke methoden, processen en systemen gebruikt om kennis en inzichten te halen uit gestructureerde en ongestructureerde gegevens, zo wordt Data Science wel omschreven. Het is in elk geval een heel breed vakgebied, dat niet altijd over big data gaat, maar wel voort komt uit het verwerken van steeds grotere hoeveelheden data. Dat is ook te danken aan het gebruik van steeds krachtiger computers in datacenters, en aan de komst van nieuwe algoritmes.

‘Het is mooi om aan de ontwikkeling van Data Science – een technologie die nog in de kinderschoenen staat – in Noord-Nederland bij te dragen. Er is heel veel belangstelling voor het onderwerp en wanneer we weer events organiseren, is er altijd een grote opkomst. Het geeft mij energie om te zien met hóeveel enthousiasme mensen aan de slag gaan met opdrachten tijdens één van de events. Indrukwekkend!’, zegt Mark Veldkamp.

Via het kennisnetwerk kunnen deelnemers kennis en ervaring met elkaar delen door gezamenlijk te werken aan (Data Science-) vraagstukken. Thema’s voor deze vraagstukken kunnen bijvoorbeeld zijn Healthy Aging, Energy, sensor technology of watermanagement.

De kennisgroep is ontstaan vanuit de IT Academy Noord-Nederland. Die samen met een aantal leden van Samenwerking Noord een opleiding op het gebied van Data Science heeft ontwikkeld. Na afloop van de opleiding lieten cursisten weten dat ze graag contact wilden blijven houden om bij te blijven op dit vakgebied en om kennis te delen. Aangezien de doelstelling daarmee breder werd dan alleen het volgen van een opleiding, is besloten om een kennisgroep op te richten en deze onder te brengen bij Samenwerking Noord.

Google-auto

Eén van de eerste leden en kernteamlid is Marcel Adema over IT gebruik in waterschapsprocessen. ‘In mijn dagelijks werk had ik op een zeker moment het gevoel dat we steeds op dezelfde manier bleven werken. Dat was in de periode dat Google met de plannen kwam om een zelfrijdende auto te ontwikkelen. Ik vond dat super fascinerend en wilde daar meer van weten. Daarom meldde ik me aan bij de IT Academy voor de opleiding Data Science. Na afloop initieerde ik met een aantal medestudenten de Kennisgroep Data Science’.

Marcel: ‘Dit is een nieuw vakgebied. Het zijn vaak eenlingen die erin actief zijn. Dat terwijl je elkaar nodig hebt. Daarom is het mooi dat er een Kennisgroep is. De mensen die lid zijn leren elkaar ook beter kennen en weten elkaar in de praktijk dus ook beter te vinden.’

Mark: ‘Het mooie en onbekende is dat we gewoon gestart zijn met de kennisgroep en dat we niet weten waar we eindigen. De grote opkomst bij onze events is een teken dat we voorzien in een behoefte. Op dit moment groeien we nog steeds en trekken ongeveer vijftig deelnemers per evenement. Zolang de behoefte er is, gaan wij door met het organiseren van deze events.

‘Hands-on’

De Kennisgroep organiseert minimaal twee keer per jaar een meet-up van drie bijeenkomsten. Daarnaast zijn er workshops en vergelijkbare events, die één avond duren. Bij voorkeur geen lezingen, want dat is éénrichtingsverkeer, maar echt “hands-on”: samen dingen doen. Daar van leren, elkaar leren kennen en een netwerk opbouwen.

De Meetup groep van de kennisgroep heeft nu ruim 300 leden, maar de actieve kennisgroep bestaat uit circa vijftig personen.

Maandag 2 december is er weer een eindpresentatie van één van de events, die bestond uit drie bijeenkomsten. Deze bijeenkomst is in het gebouw van de gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein.

Fred Hassert: ‘Laten we van Digitale Top een terugkerend noordelijk evenement maken!’

‘Het jaar 2020 moet nog beginnen, maar voor het Noorden is het komend jaar digitaal gezien nu al hélemaal top. Dat is te danken aan de komst van de Digitale Top, oftewel een belangrijk  IT evenement van Nederland. Wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid wisselen hier  kennis uit en slaan de handen ineen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen: de ‘Conferentie Nederland Digitaal.

Eerder al schreef ik dat deze prestigieuze top naar Noord-Nederland komt, om precies te zijn op 16, 17,18 en 19 maart in Groningen. Niet alleen ikzelf was super blij met de komst, maar zeer velen met mij, want de aankondiging van de komst lokte enthousiaste reacties uit. Maar dat niet alleen.

Want er kwamen op ons verzoek om suggesties voor mooie programma-onderdelen in te sturen, maar liefst ruim tachtig ideeën binnen en er komen nog steeds ideeën binnen . Want Noord-Nederland moet deze top aangrijpen om ook de rest van het land duidelijk te laten zien dat we niet voor niets bekend staan als een belangrijke ICT-regio. De suggesties voor activiteiten waarmee we het beste van onszelf kunnen laten zien varieerden van activiteiten op het gebeid van Artificial Intelligence en Big Data, tot Data Science of Cyber Safety en bijvoorbeeld  digitale geletterdheid .

Tijdens de Digitale Top heeft het ministerie van Economische Zaken (samen met andere ministeries)  een eigen groot programma in Martiniplaza waarvan op de maandag een en ander georganiseerd wordt door ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.

En op dag twee en drie door NWO (ICT Open voor ICT onderzoek). Dit gedeelte alleen al zal zo’n duizend bezoekers per dag trekken. Maar Samenwerking Noord heeft daar samen met provincie, gemeenten , RUG, NOO en andere onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden een eigen programma in de binnenstad van Groningen (- het ecosysteem van noord Nederland -) en daar hebben de meeste van de tachtig ideeën betrekking op.

Hóe dat programma er uit komt te zien is nog niet bekend, maar ga er maar vanuit dat het een zeer aantrekkelijk programma wordt voor een breed publiek. Er is een programmamanager benoemd, Marja Doedens van bureau Goldmund-Wyldebeast-Wunderliebe, dus dat komt vast helemaal goed.

Belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit, en dat geldt ook voor de Digitale Top. Niet alleen is er nu al veel enthousiasme, maar we willen voorafgaande aan de top alvast wat kleine, aantrekkelijke evenementen organiseren, als een soort van ‘opwarm-events’. En we willen het evenement op donderdag 19 maart besluiten met een vuurwerk. Overdrachtelijk bedoeld dan: we willen dan graag een of meerdere activiteiten die velen zich nog lang zullen heugen.

Het evenement van de ministeries en NWO  zullen plaatsvinden in Martiniplaza en die van Noord-Nederland in de binnenstad ( Forum, A-kerk, provinciehuis en een tent op de Grote Markt en natuurlijk ook in overig noord Nederland. Zoals in Leeuwarden , Emmen en Assen of andere plekken en de verbinding zal fysiek en inhoudelijk gemaakt worden, zodat we elkaar versterken.)

Mocht u het tijdens het lezen van dit stuk nog niet hebben gemerkt, dan zeg ik het er nog maar even bij: ik verheug me dus behoorlijk op de Digitale Top, waar we als Noord-Nederland kunnen laten zien waar we goed in zijn! En misschien moeten we er maar een terugkerende traditie van maken: een jaarlijks- of tweejaarlijks evenement. Dat zou wellicht  kunnen uitgroeien tot een evenement dat je kunt vergelijken met iets als Eurosonic/Noorderslag.

 

PS: Ideeën voor mooie activiteiten zijn nog steeds van harte welkom! Stuur uw idee naar fred.hassert@gmail.com of naar conferentiedigitaal@ebnn-nieuw.nl

Kennisnetwerk Data Science: Workshop Data Visualisatie

Op woensdag 30 oktober organiseerde het kennisnetwerk Data Science van Samenwerking Noord een workshop Data visualisatie met Tableau (business intelligence en analyse software). De workshop werd aangeboden door de Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Informatietechnologie (CIT). Onder leiding van Venustiano Soancatl Aguilar en Nicoletta Guidice gingen ruim 30 deelnemers aan de slag met datavisualisatie en Tableau. De workshop begon met een introductie Data Visualisatie met daarbij een aantal praktijkvoorbeelden gekoppeld aan “do’s and don’ts”. In het tweede gedeelte gingen de deelnemers zelf aan de slag met een aantal opdrachten en konden zij zelf hun eerste data visualiseren met behulp van Tableau. Het RUG CIT had voor deze workshop een aantal opdrachten ontwikkeld inclusief de uitwerking. Zo kunnen de deelnemers thuis verder aan de slag met de opdrachten om zich te verdiepen in het vakgebied Data Visualisatie. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Op 11 november aanstaande vind de volgende Meetup van het kennisnetwerk Data Science plaats. Dit keer zijn we te gast bij de gemeente Groningen en gaan we aan de slag met scanauto data. Wil je meer weten of deelnemen aan deze Meetup, klik hier.

Aftermovie Trendship IT Academy

Op 17 oktober 2019 vierde IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, haar eerste lustrum tijdens Trendship in MartiniPlaza in Groningen.

In deze aftermovie sfeerbeelden van het exclusieve programma van de IT Academy met o.a. keynote spreker Jo Caudron en voorzitter van College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, Henk Pijlman.

Fred Hassert over Digitale Top: ‘Schítterende kans voor Noordelijke IT-sector om te shinen!’

‘Wát een mooi nieuws voor Noord-Nederland! Onlangs kregen we te horen dat de conferentie Nederland Digitaal (“Digitale Top”) – een digitaliseringsevenement waar het Nederlandse bedrijfsleven, onderwijs- en overheidsinstellingen zich in samenhang presenteren – dit voorjaar in Groningen wordt gehouden. Dat nieuws was wat mij betreft een van de mooiste nieuwsfeiten van dit jaar. Want dit evenement, van 16 tot en met 19 maart, biedt een schítterende gelegenheid om ons van onze beste kant te laten zien, en om te tonen wat bij ons in het Noorden state of the art is. Niet alleen Groningen is straks gastheer van dit evenement, een deel van de activiteiten zal ook gehouden worden in Leeuwarden, Emmen, Assen of Drachten.

Ben ik misschien een beetje té enthousiast? Nee, echt niet! Want voor Nederland, en de top van het bedrijfsleven en politiek, is de conferentie een prestigieus evenement. Nederland wil zich verder ontwikkelen op digitaal gebied, of op het gebied van Artificial Intelligence of digitale democratie , en dan is het dus van nationale betekenis dat tijdens zo’n top de meest interessante ontwikkelingen worden gepresenteerd.

Niet alleen qua inhoud, maar zeker ook qua omvang belooft het een voor het Noorden ongekend evenement te worden. Vier dagen lang zullen er activiteiten worden georganiseerd op tal van locaties in Groningen: van Martiniplaza en Forum tot Academiegebouw.

Wij van Samenwering Noord zijn betrokken bij het samenstellen van het programma. Wat mij betreft kunnen we niet ambitieus en enthousiast genoeg zijn om er een onvergetelijk evenement van te maken. Niet alleen voor insiders, maar ook voor een brede groep belangstellende inwoners: ook kinderen, studenten etc. uit Friesland, Groningen en Drenthe.

De conferentie is ook een unieke kans om de rest van Nederland te laten zien wat we allemaal in huis hebben in het Noorden. Langzamerhand is men zich daar ook in de Randstad zeker wel van bewust. Want kijk maar eens hoeveel bedrijven er jaarlijks uit het Noorden terecht komen op de lijst van de Deloitte Fast Fifty. En wat ook indrukwekkend is voor mensen die hier niet vandaan komen, is dat wij in het Noorden op een geweldige manier samenwerken. Niet alleen binnen Samenwerking Noord, maar ook de Noordelijke Online Ondernemers (NOO), of Connect Frl. Ik weet zeker dat één van de redenen dat wij hier de Digitale Top organiseren het feit is dat wij hier ontiegelijk goed samenwerken tussen onderwijs, ondernemers en overheid.

Fantasie, ideeën en creativiteit welkom

Ik wil iedereen met leuke ideeën voor demonstraties oproepen om deze vooral bij ons te melden. Volgens mij is er heel veel mogelijk. We zouden – ik noem maar even iets – een unieke 3d auto kunnen tonen. Of demonstraties van in formatie vliegende drones. Of we kunnen laten zien wat 3d printing allemaal kan, een hackathon voor kinderen organiseren of een masterclass digitalisering voor bestuurders. Maar ook op het gebied van a.i. is er hier veel om te laten zien. En we werken al aan een innovatiemarkt met 3D printers en bijvoorbeeld robots in een tent op de Grote Markt, en we willen iets gaan doen met digitale kunst.

De Conferentie Nederland Digitaal biedt Noord Nederland een fantastische kans om te laten zien wat wij hier allemaal kunnen. Die kans moeten we echt oppakken. Het moet dus veel meer worden dan een vierdaagse conferentie over digitale ontwikkelingen: het moet echt een onvergetelijke belevenis worden voor burgers, studenten, kinderen en professionals. En dat allemaal op zo’n manier dat we hier de volgende slagzin écht waar gaan maken: “Welkom in het Noorden! Welkom in de toekomst!”.

Bob Platel van ilionx: ‘We slagen er in het Noorden steeds beter in om brain-drain te stoppen!’

“We slagen er in het Noorden steeds beter in om de braindrain naar de Randstad te stoppen. Er zijn hier steeds meer interessante en goed presterende bedrijven waar noordelijke IT-afgestudeerden graag willen werken. Ook een initiatief als “Samenwerking Noord” doet haar best om de arbeidsmarktperspectieven te verbeteren. En dat is dan ook één van de redenen waarom wij ons graag aansluiten bij Samenwerking Noord.”

Dat zegt Bob Platel, business manager bij ilionx in Groningen. Deze ICT-dienstverlener is gevestigd op de bovenste etage van een groot kantoorpand waarin ook Maupertuus is gevestigd, een van markantste bedrijfspanden aan de Laan Corpus den Hoorn.

Bij ilionx in Groningen werken 150 mensen. Het bedrijf heeft Groningse roots en een zeer groot Gronings en noordelijk netwerk en maakt het deel uit van de landelijke ilionx groep, waarvan het hoofdkantoor in Utrecht is gevestigd. Ilionx is een algemene ICT-dienstverlener, vooral gericht op Microsoft (365). De medewerkers zijn er actief op verschillende niveaus van het software gebruik: ict-infrastructuur, applicaties en informatie. Daarnaast heeft Ilionx diverse specialisaties, zoals data science, kunstmatige intelligentie (A.I.), SharePoint/O365 en applicatie packaging.

Artificial Intelligence
“Onze A.I.-afdeling groeit mooi door. Momenteel houden al vijf mensen zich full time bezig met artificial intelligence en een veelvoud in deeltijd. Het is voor Noord-Nederland belangrijk dat we die kennis ook in onze regio hebben. De verwachting is dat er steeds meer vraag komt naar deze kennis, en wij zijn er in elk geval zeer serieus mee bezig”, zegt Platel.

Volgens Bob Platel heeft hij als business manager de mooiste baan van het bedrijf! “Ik hoef alleen maar behoefte en kennis bij elkaar te brengen”, zegt hij met een lach. Dat gaat hem dan kennelijk wel goed af, want illionx is inmiddels een begrip geworden in de noordelijke IT sector. Waarom heeft het bedrijf zich gemeld als lid van Samenwerking Noord?

“Ik ken Samenwerking Noord al geruime tijd, en had er al van gehoord toen het alleen nog een samenwerkingsverband voor overheidsafdelingen was. Maar een paar jaar geleden werd de vereniging ook opengesteld voor particuliere bedrijven, en ik hoorde steeds vaker van collega ICT-dienstverleners dat zij er lid van werden, en dat wilde ik ook”, aldus Platel.

“Dat ik lid wilde worden van Samenwerking Noord is omdat de helft van onze klanten overheidsorganisaties zijn, en die hoop ik bij de vereniging te kunnen ontmoeten. Maar wat ik ook waardevol vind is het delen van kennis. Dat gebeurt bij Samenwerking Noord, en dat is in de basis ook hetgeen wij doen. En op de derde plaats hoop ik er ook kennis op te doen bij een van de vele thematische bijeenkomsten.”

Volgens Bob Platel is de platform-functie van Samenwerking Noord van grote waarde. “Het opdoen van domeinkennis van je klant is van doorslaggevend belang voor je succes. Daarnaast is het waardevol dat je meer met elkaar omgaat, ook op een andere manier dan digitaal, en ook zonder dat daar direct een opdracht aan ten grondslag ligt.”

Over vijf jaar
Dankzij Samenwerking Noord hoopt Platel ook op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen op IT-gebied. De ontwikkelingen in de sector gaan razendsnel. Heeft hij zelf enig idee hoe de IT-wereld er over vijf jaar uit ziet? “Nee, dat is bijna niet te voorspellen. Maar zeker is wel dat de ICT-sector alleen nog maar aan belang zal winnen voor de samenleving. Door de technologische vooruitgang zal er steeds meer mogelijk worden, en daardoor zal de ICT-sector groter worden. Er zullen werkvelden ontstaan die je je niet vóor kunt stellen. Het enige dat je kunt doen is proberen bij te blijven, zoals wij doen op het gebeid van artificial intelligence. En lid worden van Samenwerking Noord natuurlijk”, aldus Bob Platel.

Allan Hofstede, Haije Wind en Sylvia van Tol werken hard aan voorbereiding inspirerende kennis-evenementen voor komend jaar

Lezingen, symposia over actuele kwesties, workshops of spannende events: leden van Samenwerking Noord hebben dit jaar op zeer uiteenlopende wijze kennis kunnen opdoen over voor de digitale sector zeer actuele onderwerpen. Maar ook het komend jaar, 2020, belooft het een leerzaam en inspirerend jaar te worden. Dat althans is de ambitie van Allan Hofstede, hoofd ICT bij OIM in Assen, Haije Wind, innovatiemanager bij het Centrum voor Informatietechnologie van de Rijksuniversiteit Groningen en Sylvia van Tol, programmamanager bij Samenwerking Noord.

Het gaat goed met de vereniging Samenwerking Noord, waar zich steeds meer overheidsorganisaties en sinds enkele jaren ook particuliere bedrijven bij aansluiten. Dat is mede te danken aan het feit dat de vereniging de leden veel probeert te bieden op het gebied van kennisdeling of kennisoverdracht. Veel van de aangesloten leden delen specialistische kennis graag met anderen. Maar zeer belangrijk zijn ook alle kennis-bijeenkomsten.

‘We hadden dit jaar, 2019, evenementen die in het teken stonden van één van de drie thema’s: “digitale transformatie”, “data driven” en “security”. Opvallend dit jaar was het agile-congres: daar was zóveel belangstelling voor dat we twee bijeenkomsten moesten organiseren! Er kwamen in totaal vierhonderd mensen op af. Maar het gaat ons er niet om zoveel mogelijk bezoekers te trekken voor iedere bijeenkomst: soms hebben we bijeenkomsten voor een klein publiek over zeer specialistische onderwerpen waar maar dertig mensen op af komen. Maar die zijn dan net zo waardevol’, vertellen Allan en Haije. (Op het moment van ons interview was Sylvia van Tol verhinderd.)

Het drietal is ook al hard aan de slag met het programma voor 2020. ‘De ledenvergadering zal er uiteindelijk nog mee moeten instemmen, maar wij willen voorstellen om twee thema’s te kiezen. Op de eerste plaats: “op weg naar een duurzaam en veilig Noord Nederland ”, dit is voor iedereen een belangrijk maatschappelijk thema. En daarnaast het thema: “werken met IT”. Daarmee bedoelen we dat we aan de orde willen stellen hoe je er voor kunt zorgen dat iedereen een beetje “tech savvy” is binnen ondernemingen. Van de directeur tot de receptionist: iedereen krijgt te maken met de digitalisering, en daarom moet iedereen er ook mee leren omgaan. Uiteenlopende thema’s van Digitale Transformatie tot en met Digital Inclusion. Zo had de gemeente Leeuwarden onlangs bijvoorbeeld een driedaags symposium voor ál haar medewerkers: álle ambtenaren konden er wat van leren, ieder op z’n eigen niveau’.

Hoe de evenementen, workshops en bijeenkomsten er exact uit komen te zien is nog niet bekend, en die zullen ook wel op de website komen te staan. Maar waar het om gaat is dat het drietal zeer gedreven is om ook voor 2020 weer aantrekkelijke bijeenkomsten te organiseren die leiden tot overdracht – of het delen van kennis.

Allan Hofstede: ‘De wereld beweegt niet zonder innovatie. Ik word persoonlijk héel warm van vernieuwing en innovatie. Het is fascinerend om te zien hoe elk bedrijf dat op eigen wijze aanpakt. Bij ons eigen bedrijf, OIM, gebruiken we data-analyse en scantechnologie ook bij het leveren van orthopedische schoenen, die we nu nóg beter passend kunnen maken. En zo doet elk bedrijf dat op eigen wijze. Ik kan er persoonlijk heel vrolijk van worden om te zien hoe innovatie de wereld verbetert, en dan is het prachtig om daar ook een klein steentje aan bij te mogen dragen. Daarom vind ik het mooi om bij de organisatie van kennisbijeenkomsten betrokken te zijn’.

Haije Wind: ‘Wat ík gaaf vind is dat er dankzij de thema’s die we kiezen nieuwe samenwerkingsverbanden in het Noorden ontstaan. Ze zijn dan net met een specifiek onderwerp bezig, en door naar een bijeenkomst te gaan leren ze elkaar kennen. Dit is natuurlijk een van de belangrijkste doelstellingen van Samenwerking Noord om die contacten tot stand te brengen, maar als je ziet dat dat ook inderdaad lukt, dan geeft dat echt nieuwe energie. Het is leuk wanneer organisaties elkaar kunnen helpen en producten of diensten van elkaar kunnen afnemen of samen gaan organiseren. Soms zie je het al tijdens een symposium ontstaan: organisaties raken met elkaar in gesprek, en blijken al snel veel voor elkaar te kunnen betekenen. Geweldig. Dáar doen we het voor!’.

ROC Friese Poort start practoraat Digitale Weerbaarheid

Hoe beschermen wij in het huidige digitale tijdperk onze eigen persoonsgegevens of de persoonsgegevens van bijvoorbeeld patiënten in de zorg? Hoe gaan we in het digitale domein met elkaar om? Wat kan wel en wat kan niet? En hoe gaan we om met die enorme informatiestroom en prikkels die we via onze mobiel en social media krijgen? Technische maatregelen bieden slechts een deel van het antwoord op deze vragen. Een groot deel van de oplossing zit in menselijk gedrag. En dat is precies waar het practoraat Digitale Weerbaarheid zich op focust. In december dit jaar start ROC Friese Poort het practoraat Digitale Weerbaarheid. Het practoraat werkt nauw samen met het lectoraat Cyber Safety van NHL  Stenden. Op dinsdag 3 december wordt Renze Tjoelker als practor geinstalleerd tijdens het symposium Versterk je Digitale Weerbaarheid.

Met het practoraat wil ROC Friese Poort een bijdrage leveren aan het versterken van de digitale weerbaarheid van studenten, medewerkers en bedrijven. Privé én bij het beoefenen van een beroep. Het practoraat innoveert en doet onderzoek naar het digitale weerbaarheid in de specifieke beroepscontext.