Ons nieuwe interactieplatform Mijn SN is gelanceerd! Log in als lid en ontdek het nu!

Mark Veldkamp en Marcel Adema: Kennisgroep helpt het Noorden om het vakgebied Data Science verder te ontwikkelen.

Noord-Nederland krijgt steeds meer kennis in huis over Data Science. Tientallen vakgenoten van bedrijven en organisaties in Friesland, Drenthe en Groningen proberen Data Science toe te passen in hun organisatie. Dat is mede te danken aan de ‘Kennisgroep Data Science’ van Samenwerking Noord. De stuwende kracht achter deze kennisgroep is een kerngroep bestaande uit Mark Veldkamp; productmanager bij de IT Academy Noord-Nederland, Marcel Adema; Data Scientist bij het Wetterskip Fryslan, Willem van den Boogaart, IoT specialist bij de Provincie Drenthe en Frank Hoving; Delivery manager Data Solutions bij Get There. Door het organiseren van Data Science evenementen is een netwerk ontstaan van Data Science vakgenoten in Noord-Nederland.

Data science is een multidisciplinair werkveld dat wetenschappelijke methoden, processen en systemen gebruikt om kennis en inzichten te halen uit gestructureerde en ongestructureerde gegevens, zo wordt Data Science wel omschreven. Het is in elk geval een heel breed vakgebied, dat niet altijd over big data gaat, maar wel voort komt uit het verwerken van steeds grotere hoeveelheden data. Dat is ook te danken aan het gebruik van steeds krachtiger computers in datacenters, en aan de komst van nieuwe algoritmes.

‘Het is mooi om aan de ontwikkeling van Data Science – een technologie die nog in de kinderschoenen staat – in Noord-Nederland bij te dragen. Er is heel veel belangstelling voor het onderwerp en wanneer we weer events organiseren, is er altijd een grote opkomst. Het geeft mij energie om te zien met hóeveel enthousiasme mensen aan de slag gaan met opdrachten tijdens één van de events. Indrukwekkend!’, zegt Mark Veldkamp.

Via het kennisnetwerk kunnen deelnemers kennis en ervaring met elkaar delen door gezamenlijk te werken aan (Data Science-) vraagstukken. Thema’s voor deze vraagstukken kunnen bijvoorbeeld zijn Healthy Aging, Energy, sensor technology of watermanagement.

De kennisgroep is ontstaan vanuit de IT Academy Noord-Nederland. Die samen met een aantal leden van Samenwerking Noord een opleiding op het gebied van Data Science heeft ontwikkeld. Na afloop van de opleiding lieten cursisten weten dat ze graag contact wilden blijven houden om bij te blijven op dit vakgebied en om kennis te delen. Aangezien de doelstelling daarmee breder werd dan alleen het volgen van een opleiding, is besloten om een kennisgroep op te richten en deze onder te brengen bij Samenwerking Noord.

Google-auto

Eén van de eerste leden en kernteamlid is Marcel Adema over IT gebruik in waterschapsprocessen. ‘In mijn dagelijks werk had ik op een zeker moment het gevoel dat we steeds op dezelfde manier bleven werken. Dat was in de periode dat Google met de plannen kwam om een zelfrijdende auto te ontwikkelen. Ik vond dat super fascinerend en wilde daar meer van weten. Daarom meldde ik me aan bij de IT Academy voor de opleiding Data Science. Na afloop initieerde ik met een aantal medestudenten de Kennisgroep Data Science’.

Marcel: ‘Dit is een nieuw vakgebied. Het zijn vaak eenlingen die erin actief zijn. Dat terwijl je elkaar nodig hebt. Daarom is het mooi dat er een Kennisgroep is. De mensen die lid zijn leren elkaar ook beter kennen en weten elkaar in de praktijk dus ook beter te vinden.’

Mark: ‘Het mooie en onbekende is dat we gewoon gestart zijn met de kennisgroep en dat we niet weten waar we eindigen. De grote opkomst bij onze events is een teken dat we voorzien in een behoefte. Op dit moment groeien we nog steeds en trekken ongeveer vijftig deelnemers per evenement. Zolang de behoefte er is, gaan wij door met het organiseren van deze events.

‘Hands-on’

De Kennisgroep organiseert minimaal twee keer per jaar een meet-up van drie bijeenkomsten. Daarnaast zijn er workshops en vergelijkbare events, die één avond duren. Bij voorkeur geen lezingen, want dat is éénrichtingsverkeer, maar echt “hands-on”: samen dingen doen. Daar van leren, elkaar leren kennen en een netwerk opbouwen.

De Meetup groep van de kennisgroep heeft nu ruim 300 leden, maar de actieve kennisgroep bestaat uit circa vijftig personen.

Maandag 2 december is er weer een eindpresentatie van één van de events, die bestond uit drie bijeenkomsten. Deze bijeenkomst is in het gebouw van de gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein.