Fred Hassert: ‘Laten we van Digitale Top een terugkerend noordelijk evenement maken!’

‘Het jaar 2020 moet nog beginnen, maar voor het Noorden is het komend jaar digitaal gezien nu al hélemaal top. Dat is te danken aan de komst van de Digitale Top, oftewel een belangrijk  IT evenement van Nederland. Wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid wisselen hier  kennis uit en slaan de handen ineen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen: de ‘Conferentie Nederland Digitaal.

Eerder al schreef ik dat deze prestigieuze top naar Noord-Nederland komt, om precies te zijn op 16, 17,18 en 19 maart in Groningen. Niet alleen ikzelf was super blij met de komst, maar zeer velen met mij, want de aankondiging van de komst lokte enthousiaste reacties uit. Maar dat niet alleen.

Want er kwamen op ons verzoek om suggesties voor mooie programma-onderdelen in te sturen, maar liefst ruim tachtig ideeën binnen en er komen nog steeds ideeën binnen . Want Noord-Nederland moet deze top aangrijpen om ook de rest van het land duidelijk te laten zien dat we niet voor niets bekend staan als een belangrijke ICT-regio. De suggesties voor activiteiten waarmee we het beste van onszelf kunnen laten zien varieerden van activiteiten op het gebeid van Artificial Intelligence en Big Data, tot Data Science of Cyber Safety en bijvoorbeeld  digitale geletterdheid .

Tijdens de Digitale Top heeft het ministerie van Economische Zaken (samen met andere ministeries)  een eigen groot programma in Martiniplaza waarvan op de maandag een en ander georganiseerd wordt door ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.

En op dag twee en drie door NWO (ICT Open voor ICT onderzoek). Dit gedeelte alleen al zal zo’n duizend bezoekers per dag trekken. Maar Samenwerking Noord heeft daar samen met provincie, gemeenten , RUG, NOO en andere onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden een eigen programma in de binnenstad van Groningen (- het ecosysteem van noord Nederland -) en daar hebben de meeste van de tachtig ideeën betrekking op.

Hóe dat programma er uit komt te zien is nog niet bekend, maar ga er maar vanuit dat het een zeer aantrekkelijk programma wordt voor een breed publiek. Er is een programmamanager benoemd, Marja Doedens van bureau Goldmund-Wyldebeast-Wunderliebe, dus dat komt vast helemaal goed.

Belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit, en dat geldt ook voor de Digitale Top. Niet alleen is er nu al veel enthousiasme, maar we willen voorafgaande aan de top alvast wat kleine, aantrekkelijke evenementen organiseren, als een soort van ‘opwarm-events’. En we willen het evenement op donderdag 19 maart besluiten met een vuurwerk. Overdrachtelijk bedoeld dan: we willen dan graag een of meerdere activiteiten die velen zich nog lang zullen heugen.

Het evenement van de ministeries en NWO  zullen plaatsvinden in Martiniplaza en die van Noord-Nederland in de binnenstad ( Forum, A-kerk, provinciehuis en een tent op de Grote Markt en natuurlijk ook in overig noord Nederland. Zoals in Leeuwarden , Emmen en Assen of andere plekken en de verbinding zal fysiek en inhoudelijk gemaakt worden, zodat we elkaar versterken.)

Mocht u het tijdens het lezen van dit stuk nog niet hebben gemerkt, dan zeg ik het er nog maar even bij: ik verheug me dus behoorlijk op de Digitale Top, waar we als Noord-Nederland kunnen laten zien waar we goed in zijn! En misschien moeten we er maar een terugkerende traditie van maken: een jaarlijks- of tweejaarlijks evenement. Dat zou wellicht  kunnen uitgroeien tot een evenement dat je kunt vergelijken met iets als Eurosonic/Noorderslag.

 

PS: Ideeën voor mooie activiteiten zijn nog steeds van harte welkom! Stuur uw idee naar fred.hassert@gmail.com of naar conferentiedigitaal@ebnn-nieuw.nl