Nico Kluin (Get There): ‘Betekenis Samenwerking Noord voor ICT-sector in Noord Nederland kan aanzienlijk groter worden’

De rol en betekenis van Samenwerking Noord voor de noordelijke ICT-sector, én voor de noordelijke economie kan nog aanzienlijk groter worden. Dat kan wanneer de aangesloten bedrijven en instellingen nog meer gebruik maken van de mogelijkheden tot kennisdeling. Ook moeten er plannen komen voor nieuwe opleidingen op bijvoorbeeld ‘low code/no code’ en kan de aansluiting met organisaties in met name Friesland en Drenthe worden vergroot. ‘En een ander heel mooi doel voor het komend jaar 2020 is het vergroten van betrokkenheid van ICT medewerkers van de leden van Samenwerking Noord bij de kennisevents. Daarmee krijgen medewerkers de kans af en toe in de keuken van andere organisaties te kijken’.

Nico Kluin (50), die dit betoogt, is commercieel directeur en mede-eigenaar van het in Leek gevestigde ICT dienstverleningsbedrijf Get There. Dit bedrijf is vanuit Leek met name actief in de drie noordelijke provincies en is leverancier van hoogwaardige management- en ICT diensten. Get There voert projecten uit en helpt organisaties met kennis en ervaring op gebieden als projectmanagement, informatie analyse en ontwerp, software ontwikkeling en beheer, maar ook in het halen van waarde uit data met haar data engineers. Er werken in totaal ongeveer 85 mensen, waarvan een aanzienlijk deel is ingezet voor bedrijven en instellingen in het Noorden van Nederland.

Samenwerking Noord

Sinds 2009 is Nico Kluin werkzaam bij Get There, dat dit jaar haar 20 jarig jubileum viert. Bijna drie jaar geleden was zij één van de eerste private ondernemingen die zich aansloot bij Samenwerking Noord. Dat was toen vrij opmerkelijk, omdat de vrees bestond dat private bedrijven meer waren van hálen, dan van bréngen. Maar in korte tijd is gebleken dat commerciële partijen de uitgangspunten van Samenwerking Noord niet alleen volledig delen, maar er ook krachtig aan bijdragen in de vorm van bijvoorbeeld kennisdeling. Uitwisseling van kennis en ervaring is uiteindelijk in het algemeen belang van de hele ICT arbeidsmarkt en -bedrijvigheid.

Nico Kluin is voorzitter van de Sector ICT Dienstverlening. ‘Onze sector bestaat nu al uit twaalf aangesloten dienstverleners, en er is veel belangstelling om lid te worden: er staan momenteel zes bedrijven in de wachtrij’, vertelt Kluin met enige trots. Daarnaast vormt hij samen met Machiel van der Schaaf (tevens voorzitter van Samenwerking Noord) en Sylvia van Tol (in de rol van programmamanager) de werkgroep HR- en Talentontwikkeling en faciliteren zij de sectoren op dit thema.

Volgens Kluin zijn de ICT dienstverleners als lid gelijkwaardig aan andere leden van Samenwerking Noord. ‘Natuurlijk is het zo dat wij commerciële partijen zijn. Maar het is ook in óns belang om na te denken over gemeenschappelijke thema’s op HR en kennisontwikkeling: daar hebben we allemaal dezelfde belangen. Verder denk ik dat de ICT dienstverleners ook iets extra’s te bieden hebben aan de vereniging. Ik denk dat wij goed zijn in het verbinden. Ons dagelijks werk bestaat er uit dat we veel verschillende organisaties ondersteunen en daarmee vaak kijkjes nemen in de keuken van andere bedrijven. Daardoor hebben wij natuurlijk een krachtig netwerk en beschikken we over schaarse deskundigheid, en daar kunnen we zeker gebruik van maken voor Samenwerking Noord. Wij willen dit inbrengen om belangrijke innovatieve thema’s, zoals digitale transformatie, te ondersteunen en hierop verder kennis te ontwikkelen en te delen.’

Toekomst

Het gaat goed met Samenwerking Noord, vindt ook Nico Kluin. Maar dat is voor hem geen reden om tevreden achterover te leunen. Want net als bij een bedrijf is het uitdagend om méer uit de organisatie te halen, kansen te benutten, Samenwerking Noord nóg relevanter te maken en daarmee uiteindelijk de betekenis van de hele ICT sector voor Noord-Nederland te vergroten. Maar hóe dan?

‘Ik denk dat Samenwerking Noord het verbinden wat ze nu doet, nog verder kan uitbouwen. De aansluiting met meer organisaties in de regio kan dus nog beter. In Friesland hebben we hele goede contacten met onze ‘zusterorganisatie’ Connect.frl . ‘We praten momenteel over het intensiveren van de samenwerking. In 2020 zou dat wel eens tot een zeer innige samenwerking kunnen komen’.

Wat de aan het begin van dit interview genoemde kennisdeling betreft zegt Nico Kluin dat bedrijven kansen laten liggen wanneer medewerkers voor wie het relevant is niet naar kennis sessies gaan, louter en alleen omdat zij geen weet hebben van die sessies. ’Als we de medewerkers van onze leden nog beter kunnen  bereiken, denk ik dat we nog een forse stap omhoog kunnen zetten!’

Low Code / No Code

Een andere uitdaging is volgens Kluin het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod. Dit start natuurlijk al bij het goed ‘richten’ van de opleidingen. ‘Als sector-voorzitter zou ik heel graag samen met andere leden plannen willen maken om er voor te zorgen dat de benodigde nieuwe kennis op tijd en in voldoende mate beschikbaar komt in het Noorden. We moeten écht plannen maken zodat de ICT sector op tijd de juiste mensen heeft om de ICT-motortjes in de bedrijven te kunnen laten draaien’.

‘Zo zouden we (ook) eens moeten kijken naar platformen voor “Low Code / No Code”. Wanneer we ook van deze tools gebruik gaan maken kunnen we Noord-Nederland echt een enorme stap verder helpen in het kleiner krijgen van de schaarste op software engineers.’, aldus Nico Kluin.